Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Εγκύκλιοι προς ΕΠΕΥ
Εγκύκλιοι προς ΕΠΕΥ
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Εγκύκλιοι προς ΕΠΕΥ
Search:
E647 - Νέα ενότητα στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ με θέμα ‘Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας / Χρηματοδότηση της Διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής’
E647 - Νέα ενότητα στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ με θέμα ‘Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας / Χρηματοδότηση της Διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής’
20 Ιουνίου 2024
Ε646 - Αναθεώρηση του πλαισίου προληπτικής εποπτείας των ΕΠΕΥ και της άσκησης συλλογής δεδομένων
Ε646 - Αναθεώρηση του πλαισίου προληπτικής εποπτείας των ΕΠΕΥ και της άσκησης συλλογής δεδομένων
18 Ιουνίου 2024
Ε644 - Εισαγωγή του Εντύπου 165-05 της ΕΚΚ «Πληροφορίες σχετικά με την ενοποιημένη εποπτεία»
Ε644 - Εισαγωγή του Εντύπου 165-05 της ΕΚΚ «Πληροφορίες σχετικά με την ενοποιημένη εποπτεία»
12 Ιουνίου 2024
E640 - Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΑΤ προς επέκταση των υφιστάμενων Κατευθυντήριων Γραμμών για ΞΒΧ και ΧΤ στους ΠΥΚΣ (στα Αγγλικά)
E640 - Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΑΤ προς επέκταση των υφιστάμενων Κατευθυντήριων Γραμμών για ΞΒΧ και ΧΤ στους ΠΥΚΣ (στα Αγγλικά)
26 Απριλίου 2024
Ε639 - Εθελοντική δοκιμαστική άσκηση για την προετοιμασία για το επόμενο στάδιο της εφαρμογής του Digital Operational Resilience Act (DORA)
Ε639 - Εθελοντική δοκιμαστική άσκηση για την προετοιμασία για το επόμενο στάδιο της εφαρμογής του Digital Operational Resilience Act (DORA)
24 Απριλίου 2024
E636 ΚΕΠΕΥ για Έντυπο QST-CIF (στην αγγλική γλώσσα)
E636 ΚΕΠΕΥ για Έντυπο QST-CIF (στην αγγλική γλώσσα)
22 Απριλίου 2024
E635- Περιοριστικά Μέτρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας λόγω της στρατιωτικής επέμβασης στην Ουκρανία – Άρθρο 5ιη του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014
E635- Περιοριστικά Μέτρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας λόγω της στρατιωτικής επέμβασης στην Ουκρανία – Άρθρο 5ιη του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014
19 Απριλίου 2024
E634 ΚΕΠΕΥ για RBS-F – Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων για το 2023 (στην αγγλική γλώσσα)
E634 ΚΕΠΕΥ για RBS-F – Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων για το 2023 (στην αγγλική γλώσσα)
19 Απριλίου 2024
Ε633 – Κοινοποίηση σχετικά με είδος του σφάλματος ή της παράλειψης που αποστέλνεται στην ΕΚΚ σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού (EΕ) 2022/1860 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 648/2012
Ε633 – Κοινοποίηση σχετικά με είδος του σφάλματος ή της παράλειψης που αποστέλνεται στην ΕΚΚ σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού (EΕ) 2022/1860 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 648/2012
16 Απριλίου 2024
E632 ΚΕΠΕΥ για RBS-F – Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων για το 2023 (στην αγγλική γλώσσα)
E632 ΚΕΠΕΥ για RBS-F – Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων για το 2023 (στην αγγλική γλώσσα)
16 Απριλίου 2024
Ε631 - Προληπτική αναφορά με βάση τα αποτελέσματα των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων
Ε631 - Προληπτική αναφορά με βάση τα αποτελέσματα των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων
10 Απριλίου 2024
Ε628 - Ημερομηνία αδειοδότησης – Διευκρίνιση επί της Εγκυκλίου 191 και κατάργηση της Εγκυκλίου 274
Ε628 - Ημερομηνία αδειοδότησης – Διευκρίνιση επί της Εγκυκλίου 191 και κατάργηση της Εγκυκλίου 274
04 Απριλίου 2024
Ε629 - Απαιτήσεις της πορτογαλικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ( «CMVΜ») σχετικά με την διαφήμιση των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών
Ε629 - Απαιτήσεις της πορτογαλικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ( «CMVΜ») σχετικά με την διαφήμιση των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών
04 Απριλίου 2024
E625 ΚΕΠΕΥ για Έντυπο QST-CIF (στην αγγλική γλώσσα)
E625 ΚΕΠΕΥ για Έντυπο QST-CIF (στην αγγλική γλώσσα)
29 Μαρτίου 2024
E623 – Αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ στις 29 Μάρτη και 1 Απρίλη
E623 – Αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ στις 29 Μάρτη και 1 Απρίλη
19 Μαρτίου 2024
E622- Καθοδήγηση για Κυρώσεις από ΗΠΑ
E622- Καθοδήγηση για Κυρώσεις από ΗΠΑ
05 Μαρτίου 2024
Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (η «ΕΑΤ») για την παρακολούθηση του κατώτατου ορίου και άλλων διαδικαστικών παραμέτρων όσον αφορά την εγκατάσταση ενδιάμεσης ενωσιακής μητρικής επιχείρησης δυνάμει του άρθρου 21β της οδηγίας 2013/36/ΕΕ.
Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (η «ΕΑΤ») για την παρακολούθηση του κατώτατου ορίου και άλλων διαδικαστικών παραμέτρων όσον αφορά την εγκατάσταση ενδιάμεσης ενωσιακής μητρικής επιχείρησης δυνάμει του άρθρου 21β της οδηγίας 2013/36/ΕΕ.
06 Φεβρουαρίου 2024
Ε619 – Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ αρχείων καταγραφής συναλλαγών δυνάμει του κανονισμού EMIR και του κανονισμού SFTR (ESMA74-362-2351)
Ε619 – Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ αρχείων καταγραφής συναλλαγών δυνάμει του κανονισμού EMIR και του κανονισμού SFTR (ESMA74-362-2351)
05 Φεβρουαρίου 2024
Ε616 – ESMA74-362-2281- Κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή αναφορών δυνάμει του κανονισμού EMIR (στην αγγλική γλώσσα)
Ε616 – ESMA74-362-2281- Κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή αναφορών δυνάμει του κανονισμού EMIR (στην αγγλική γλώσσα)
23 Ιανουαρίου 2024
E615 ΚΕΠΕΥ για συλλογή στοιχείων σχετικά με διασυνοριακές δραστηριότητες - 31/12/23 (στην αγγλική γλώσσα)
E615 ΚΕΠΕΥ για συλλογή στοιχείων σχετικά με διασυνοριακές δραστηριότητες - 31/12/23 (στην αγγλική γλώσσα)
15 Ιανουαρίου 2024
E614 - Δημόσιο Έγγραφο Διαβούλευσης της ΕΑΤ σχετικά με δύο πακέτα Κατευθυντήριων Γραμμών που αφορούν
E614 - Δημόσιο Έγγραφο Διαβούλευσης της ΕΑΤ σχετικά με δύο πακέτα Κατευθυντήριων Γραμμών που αφορούν
09 Ιανουαρίου 2024
E612 ΚΕΠΕΥ για συλλογή στοιχείων σχετικά με διασυνοριακές δραστηριότητες (στην αγγλική γλώσσα)
E612 ΚΕΠΕΥ για συλλογή στοιχείων σχετικά με διασυνοριακές δραστηριότητες (στην αγγλική γλώσσα)
22 Δεκεμβρίου 2023
E611 ΚΕΠΕΥ για Έντυπο QST-CIF (στην αγγλική γλώσσα)
E611 ΚΕΠΕΥ για Έντυπο QST-CIF (στην αγγλική γλώσσα)
22 Δεκεμβρίου 2023
Ε609 – Kατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ (EBA/GL/2019/04) σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και ασφάλειας
Ε609 – Kατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ (EBA/GL/2019/04) σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και ασφάλειας
18 Δεκεμβρίου 2023
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Εκδηλώσεις
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.