Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Search:
Ανακοίνωση σε σχέση με δημοσιεύματα
Ανακοίνωση σε σχέση με δημοσιεύματα
02 Νοεμβρίου 2021
Προσφορά για την ‘Αγορά υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για διεξαγωγή ερευνών σχετικά με ενδεχόμενες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας από Κ.Ε.Π.Ε.Υ’
Προσφορά για την ‘Αγορά υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για διεξαγωγή ερευνών σχετικά με ενδεχόμενες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας από Κ.Ε.Π.Ε.Υ’
02 Νοεμβρίου 2021
Δήλωση της ΕΑΚΑΑ σε σχέση με Επενδυτικές Συστάσεις στα μέσα κοινωνική δικτύωσης
Δήλωση της ΕΑΚΑΑ σε σχέση με Επενδυτικές Συστάσεις στα μέσα κοινωνική δικτύωσης
29 Οκτωβρίου 2021
Παρουσίαση των βασικών λειτουργιών του Συστήματος για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων
Παρουσίαση των βασικών λειτουργιών του Συστήματος για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων
21 Οκτωβρίου 2021
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
21 Οκτωβρίου 2021
Απολογισμός της συμμετοχής της ΕΚΚ στη Παγκόσμια Εβδομάδα Επενδυτή 2021
Απολογισμός της συμμετοχής της ΕΚΚ στη Παγκόσμια Εβδομάδα Επενδυτή 2021
12 Οκτωβρίου 2021
Ανακοίνωση για KOEE αναφορικά με την υποβολή αιτήσεων βάσει του άρθρου 138(2) του Νόμου ΟΕΕ
Ανακοίνωση για KOEE αναφορικά με την υποβολή αιτήσεων βάσει του άρθρου 138(2) του Νόμου ΟΕΕ
08 Οκτωβρίου 2021
Συμμετοχή της ΕΚΚ στη Παγκόσμια Εβδομάδα Επενδυτή 2021
Συμμετοχή της ΕΚΚ στη Παγκόσμια Εβδομάδα Επενδυτή 2021
04 Οκτωβρίου 2021
Διάλυση και εκκαθάριση του επενδυτικού τμήματος RIONE 7(III) Fund
Διάλυση και εκκαθάριση του επενδυτικού τμήματος RIONE 7(III) Fund
27 Σεπτεμβρίου 2021
Προσφορά για την ‘Διενέργεια εξετάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για την πιστοποίηση προσώπων’
Προσφορά για την ‘Διενέργεια εξετάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για την πιστοποίηση προσώπων’
23 Σεπτεμβρίου 2021
Διαγραφή μελών από το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών (ΤΑΕ)
Διαγραφή μελών από το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών (ΤΑΕ)
20 Σεπτεμβρίου 2021
Ανακοίνωση διορισμού νέου Προέδρου και νέου Αντιπροέδρου στην ΕΚΚ
Ανακοίνωση διορισμού νέου Προέδρου και νέου Αντιπροέδρου στην ΕΚΚ
16 Σεπτεμβρίου 2021
Δελτίο Τύπου: Δήλωση Πολιτικής από την ΕΚΚ για την Εγγραφή και τις Δραστηριότητες των Παρόχων Υπηρεσιών σε Κρυπτο-περιουσιακά Στοιχεία
Δελτίο Τύπου: Δήλωση Πολιτικής από την ΕΚΚ για την Εγγραφή και τις Δραστηριότητες των Παρόχων Υπηρεσιών σε Κρυπτο-περιουσιακά Στοιχεία
13 Σεπτεμβρίου 2021
Προσφορά με θέμα ‘Supply and technical support of an XBRL software solution for collecting, validating and analysing ESEF filings and for the purpose of CySEC’s reporting to EBA on the prudential requirements of Investment Firms’
Προσφορά με θέμα ‘Supply and technical support of an XBRL software solution for collecting, validating and analysing ESEF filings and for the purpose of CySEC’s reporting to EBA on the prudential requirements of Investment Firms’
10 Σεπτεμβρίου 2021
Διάλυση και εκκαθάριση του ΟΕΕ ΟΕΕ Respect Common Fund
Διάλυση και εκκαθάριση του ΟΕΕ ΟΕΕ Respect Common Fund
10 Σεπτεμβρίου 2021
Στα €10.7 δισ. το υπό διαχείριση ενεργητικό των Συλλογικών Επενδύσεων -Αύξηση 9% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2021
Στα €10.7 δισ. το υπό διαχείριση ενεργητικό των Συλλογικών Επενδύσεων -Αύξηση 9% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2021
09 Σεπτεμβρίου 2021
Ανακοίνωση ΕΚΚ
Ανακοίνωση ΕΚΚ
09 Σεπτεμβρίου 2021
Προσφορά για την ‘Αγορά υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για διεξαγωγή ερευνών σχετικά με ενδεχόμενες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας από Κ.Ε.Π.Ε.Υ’
Προσφορά για την ‘Αγορά υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για διεξαγωγή ερευνών σχετικά με ενδεχόμενες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας από Κ.Ε.Π.Ε.Υ’
03 Σεπτεμβρίου 2021
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
03 Σεπτεμβρίου 2021
Ανακοίνωση αναφορικά για την εναρμόνιση με το πακέτο μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του κινδύνου στο τραπεζικό σύστημα (Risk Reduction Measures)
Ανακοίνωση αναφορικά για την εναρμόνιση με το πακέτο μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του κινδύνου στο τραπεζικό σύστημα (Risk Reduction Measures)
12 Αυγούστου 2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ιστοσελίδα στην Ινδία παρουσιάζεται ως η πραγματική ιστοσελίδα της ΕΚΚ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ιστοσελίδα στην Ινδία παρουσιάζεται ως η πραγματική ιστοσελίδα της ΕΚΚ
12 Αυγούστου 2021
Προσφορά σχετικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και Ασφάλειας Ζωής’
Προσφορά σχετικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και Ασφάλειας Ζωής’
10 Αυγούστου 2021
Διάλυση και εκκαθάριση του ΟΕΕ Fundixa Umbrella Variable Capital Investment Company Ltd
Διάλυση και εκκαθάριση του ΟΕΕ Fundixa Umbrella Variable Capital Investment Company Ltd
03 Αυγούστου 2021
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
30 Ιουλίου 2021
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved.