Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Search:
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών Hatesh Ltd
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών Hatesh Ltd
01 Φεβρουαρίου 2021
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών St. James Management Ltd
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών St. James Management Ltd
01 Φεβρουαρίου 2021
Δελτίο Τύπου:Η ΕΚΚ παρατείνει την προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου, που επιθυμούν να υπαχθούν στο Προσωρινό Καθεστώς Αδειοδότησης
Δελτίο Τύπου:Η ΕΚΚ παρατείνει την προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου, που επιθυμούν να υπαχθούν στο Προσωρινό Καθεστώς Αδειοδότησης
28 Ιανουαρίου 2021
Προσφορά για την ‘Παροχή υπηρεσιών τριών (3) εμπειρογνωμόνων για εξέταση αιτήσεων για χορήγηση άδειας λειτουργίας σε ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, ΕΔ ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ, ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ ,ΟΕΕΠΑΠ, καταχώριση ΚΟΕΕ και παρακολούθηση ουσιαστικών μεταβολών σε αδειοδοτημένες εταιρείες’
Προσφορά για την ‘Παροχή υπηρεσιών τριών (3) εμπειρογνωμόνων για εξέταση αιτήσεων για χορήγηση άδειας λειτουργίας σε ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, ΕΔ ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ, ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ ,ΟΕΕΠΑΠ, καταχώριση ΚΟΕΕ και παρακολούθηση ουσιαστικών μεταβολών σε αδειοδοτημένες εταιρείες’
15 Ιανουαρίου 2021
Ανακοίνωση για την παύση ισχύος της Οδηγίας ΧΑΚ 01 του 2012
Ανακοίνωση για την παύση ισχύος της Οδηγίας ΧΑΚ 01 του 2012
14 Ιανουαρίου 2021
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
08 Ιανουαρίου 2021
Ανακοίνωση 29.12.2020 για Απόφαση Δικαστηρίου στην Προσφυγή Αρ. 1131/2014 Ευθύμιος Μπουλούτας ν. ΕΚΚ, 1132/2014 Ελευθέριος Χιλιαδάκης ν. ΕΚΚ, 1133/2014 Μάρκος Φόρος ν. ΕΚΚ και 1134/2014 Παναγιώτης Κουννής ν. ΕΚΚ
Ανακοίνωση 29.12.2020 για Απόφαση Δικαστηρίου στην Προσφυγή Αρ. 1131/2014 Ευθύμιος Μπουλούτας ν. ΕΚΚ, 1132/2014 Ελευθέριος Χιλιαδάκης ν. ΕΚΚ, 1133/2014 Μάρκος Φόρος ν. ΕΚΚ και 1134/2014 Παναγιώτης Κουννής ν. ΕΚΚ
29 Δεκεμβρίου 2020
Ανακοίνωση 29.12.2020 για Απόφαση Δικαστηρίου στην Προσφυγή Αρ. 1135/2014 Ανδρέας Βγενόπουλος ν. ΕΚΚ
Ανακοίνωση 29.12.2020 για Απόφαση Δικαστηρίου στην Προσφυγή Αρ. 1135/2014 Ανδρέας Βγενόπουλος ν. ΕΚΚ
29 Δεκεμβρίου 2020
Ανακοίνωση 29.12.2020 για Απόφαση Δικαστηρίου στην Προσφυγή Αρ. 952/2017 Σταύρος Χατζήκυριακος ν. ΕΚΚ
Ανακοίνωση 29.12.2020 για Απόφαση Δικαστηρίου στην Προσφυγή Αρ. 952/2017 Σταύρος Χατζήκυριακος ν. ΕΚΚ
29 Δεκεμβρίου 2020
Διάλυση και εκκαθάριση της HNL RAIF V.C.I.C. Public Ltd
Διάλυση και εκκαθάριση της HNL RAIF V.C.I.C. Public Ltd
23 Δεκεμβρίου 2020
Προσφορά για την ‘Προμήθεια και Τεχνική Υποστήριξη Εξειδικευμένου Λογισμικού για Παρακολούθηση Διαφημιστικών Ανακοινώσεων από ΚΕΠΕΥ’
Προσφορά για την ‘Προμήθεια και Τεχνική Υποστήριξη Εξειδικευμένου Λογισμικού για Παρακολούθηση Διαφημιστικών Ανακοινώσεων από ΚΕΠΕΥ’
23 Δεκεμβρίου 2020
Η ΕΚΚ θεσπίζει προσωρινό καθεστώς αδειοδότησης για Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου, για να διευκολύνει την ομαλή μετάβαση στην μετά-Brexit εποχή
Η ΕΚΚ θεσπίζει προσωρινό καθεστώς αδειοδότησης για Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου, για να διευκολύνει την ομαλή μετάβαση στην μετά-Brexit εποχή
22 Δεκεμβρίου 2020
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
09 Δεκεμβρίου 2020
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΛΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
09 Δεκεμβρίου 2020
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
16 Νοεμβρίου 2020
Ανακοίνωση σχετικά με υπογραφή Μνημονίου μεταξύ της ΕΚΚ και της Εποπτικής Αρχής του Καζακστάν
Ανακοίνωση σχετικά με υπογραφή Μνημονίου μεταξύ της ΕΚΚ και της Εποπτικής Αρχής του Καζακστάν
11 Νοεμβρίου 2020
Διαγραφή μελών από το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών (ΤΑΕ)
Διαγραφή μελών από το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών (ΤΑΕ)
03 Νοεμβρίου 2020
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών A.M. Bekkali Consulting and Services Ltd
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών A.M. Bekkali Consulting and Services Ltd
21 Οκτωβρίου 2020
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
16 Οκτωβρίου 2020
Προσφορά σχετικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης σε θέματα Πληροφορικής’
Προσφορά σχετικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης σε θέματα Πληροφορικής’
16 Οκτωβρίου 2020
Δελτίο Τύπου: Σε διαβούλευση η χρήση ρυθμιστικής τεχνολογίας από τις εποπτευόμενες Οντότητες, για την ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Δελτίο Τύπου: Σε διαβούλευση η χρήση ρυθμιστικής τεχνολογίας από τις εποπτευόμενες Οντότητες, για την ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
15 Οκτωβρίου 2020
Διαγραφή μελών από το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών (ΤΑΕ)
Διαγραφή μελών από το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών (ΤΑΕ)
28 Σεπτεμβρίου 2020
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών IFSA MANAGEMENT LTD
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών IFSA MANAGEMENT LTD
18 Σεπτεμβρίου 2020
Ανακοίνωση 17.09.2020 Αναφορικά με τη δημοσίευση του Νόμου ΜιΔΟΕΕ
Ανακοίνωση 17.09.2020 Αναφορικά με τη δημοσίευση του Νόμου ΜιΔΟΕΕ
17 Σεπτεμβρίου 2020
 |<  <  4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13  >  >| 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ