Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Search:
Διαγραφή μελών από το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών (ΤΑΕ)
Διαγραφή μελών από το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών (ΤΑΕ)
25 Ιανουαρίου 2022
Ανακοίνωση σχετικά με την πρόσκληση υποβολής στοιχείων σε σχέση με τον Κανονισμό για το πιλοτικό καθεστώς DLT-ΕΑΚΑΑ
Ανακοίνωση σχετικά με την πρόσκληση υποβολής στοιχείων σε σχέση με τον Κανονισμό για το πιλοτικό καθεστώς DLT-ΕΑΚΑΑ
24 Ιανουαρίου 2022
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
13 Ιανουαρίου 2022
Προσφορά με θέμα ‘Supply and technical support of an XBRL software solution for collecting, validating and analysing ESEF filings and for the purpose of CySEC’s reporting to EBA on the prudential requirements of Investment Firms’
Προσφορά με θέμα ‘Supply and technical support of an XBRL software solution for collecting, validating and analysing ESEF filings and for the purpose of CySEC’s reporting to EBA on the prudential requirements of Investment Firms’
23 Δεκεμβρίου 2021
Προσφορά για ‘Υπηρεσίες Συμβούλου Επικοινωνίας’
Προσφορά για ‘Υπηρεσίες Συμβούλου Επικοινωνίας’
22 Δεκεμβρίου 2021
Απόφαση Δικαστηρίου στις Συνεκδικαζόμενες Προσφυγές Αρ. 6329/2013, 6495/2013, 6496/2013 και 6514/2013, Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ και άλλοι v. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Απόφαση Δικαστηρίου στις Συνεκδικαζόμενες Προσφυγές Αρ. 6329/2013, 6495/2013, 6496/2013 και 6514/2013, Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ και άλλοι v. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
21 Δεκεμβρίου 2021
Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
21 Δεκεμβρίου 2021
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
20 Δεκεμβρίου 2021
Δελτίο Τύπου: Στα €11,6 δισ. το υπό διαχείριση ενεργητικό των Συλλογικών Επενδύσεων
Δελτίο Τύπου: Στα €11,6 δισ. το υπό διαχείριση ενεργητικό των Συλλογικών Επενδύσεων
15 Δεκεμβρίου 2021
Δελτίο Τύπου: Παροχή δικαιώματος λειτουργίας υπό το ΠΚΑ σε συγκεκριμένες εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου
Δελτίο Τύπου: Παροχή δικαιώματος λειτουργίας υπό το ΠΚΑ σε συγκεκριμένες εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου
14 Δεκεμβρίου 2021
Προσφορά με θέμα ‘Παροχή Υπηρεσιών δύο Γραφέων/Τηλεφωνητών’
Προσφορά με θέμα ‘Παροχή Υπηρεσιών δύο Γραφέων/Τηλεφωνητών’
03 Δεκεμβρίου 2021
Διάλυση και εκκαθάριση του επενδυτικού τμήματος Sova Absolut Investments
Διάλυση και εκκαθάριση του επενδυτικού τμήματος Sova Absolut Investments
26 Νοεμβρίου 2021
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
26 Νοεμβρίου 2021
Δελτίο Τύπου - Η ΕΚΚ παρουσίασε το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Ρητών Εμπιστευμάτων
Δελτίο Τύπου - Η ΕΚΚ παρουσίασε το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Ρητών Εμπιστευμάτων
17 Νοεμβρίου 2021
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
12 Νοεμβρίου 2021
Διάλυση και εκκαθάριση του ΚΟΕΕ DOLFIN FUND RAIF V.C.I.C PLC
Διάλυση και εκκαθάριση του ΚΟΕΕ DOLFIN FUND RAIF V.C.I.C PLC
10 Νοεμβρίου 2021
Διάλυση και εκκαθάριση του ΟΕΕ Α.Ι PURITY FUND V.C.I.C LTD
Διάλυση και εκκαθάριση του ΟΕΕ Α.Ι PURITY FUND V.C.I.C LTD
10 Νοεμβρίου 2021
Ανακοίνωση σε σχέση με δημοσιεύματα
Ανακοίνωση σε σχέση με δημοσιεύματα
02 Νοεμβρίου 2021
Προσφορά για την ‘Αγορά υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για διεξαγωγή ερευνών σχετικά με ενδεχόμενες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας από Κ.Ε.Π.Ε.Υ’
Προσφορά για την ‘Αγορά υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για διεξαγωγή ερευνών σχετικά με ενδεχόμενες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας από Κ.Ε.Π.Ε.Υ’
02 Νοεμβρίου 2021
Δήλωση της ΕΑΚΑΑ σε σχέση με Επενδυτικές Συστάσεις στα μέσα κοινωνική δικτύωσης
Δήλωση της ΕΑΚΑΑ σε σχέση με Επενδυτικές Συστάσεις στα μέσα κοινωνική δικτύωσης
29 Οκτωβρίου 2021
Παρουσίαση των βασικών λειτουργιών του Συστήματος για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων
Παρουσίαση των βασικών λειτουργιών του Συστήματος για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων
21 Οκτωβρίου 2021
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
21 Οκτωβρίου 2021
Απολογισμός της συμμετοχής της ΕΚΚ στη Παγκόσμια Εβδομάδα Επενδυτή 2021
Απολογισμός της συμμετοχής της ΕΚΚ στη Παγκόσμια Εβδομάδα Επενδυτή 2021
12 Οκτωβρίου 2021
Ανακοίνωση για KOEE αναφορικά με την υποβολή αιτήσεων βάσει του άρθρου 138(2) του Νόμου ΟΕΕ
Ανακοίνωση για KOEE αναφορικά με την υποβολή αιτήσεων βάσει του άρθρου 138(2) του Νόμου ΟΕΕ
08 Οκτωβρίου 2021
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ