Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Search:
Διαγραφή μέλους από το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών (ΤΑΕ)
Διαγραφή μέλους από το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών (ΤΑΕ)
09 Ιουνίου 2021
Αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων που διεξήχθησαν στις 13 Μαρτίου 2021 για τις κενές μόνιμες θέσεις στην ΕΚΚ
Αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων που διεξήχθησαν στις 13 Μαρτίου 2021 για τις κενές μόνιμες θέσεις στην ΕΚΚ
04 Ιουνίου 2021
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
28 Μαΐου 2021
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
10 Μαΐου 2021
Διάλυση και εκκαθάριση της CROWNGLOBAL CAPITAL RAIF V.C.I.C. PLC
Διάλυση και εκκαθάριση της CROWNGLOBAL CAPITAL RAIF V.C.I.C. PLC
29 Απριλίου 2021
Δελτίο Τύπου: Η ΕΚΚ Δημιούργησε ειδικό μητρώο για τις εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου που έλαβαν προσωρινή άδεια
Δελτίο Τύπου: Η ΕΚΚ Δημιούργησε ειδικό μητρώο για τις εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου που έλαβαν προσωρινή άδεια
27 Απριλίου 2021
Ευχές από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για Καλό Πάσχα
Ευχές από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για Καλό Πάσχα
Ευχές από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για Καλό Πάσχα
27 Απριλίου 2021
Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με τροποποίηση του περί των Ανοικτών Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου (παροχή δυνατότητας στην ΕΚΚ για παράταση προθεσμιών)
Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με τροποποίηση του περί των Ανοικτών Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου (παροχή δυνατότητας στην ΕΚΚ για παράταση προθεσμιών)
20 Απριλίου 2021
Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με τροποποίηση του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου (παροχή δυνατότητας στην ΕΚΚ για παράταση προθεσμιών)
Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με τροποποίηση του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου (παροχή δυνατότητας στην ΕΚΚ για παράταση προθεσμιών)
20 Απριλίου 2021
Διαγραφή μελών από το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών (ΤΑΕ)
Διαγραφή μελών από το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών (ΤΑΕ)
02 Απριλίου 2021
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών Delta Quest Business Solutions Ltd
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών Delta Quest Business Solutions Ltd
29 Μαρτίου 2021
Ετήσιες συνδρομές για ΚΕΠΕΥ για το έτος 2020
Ετήσιες συνδρομές για ΚΕΠΕΥ για το έτος 2020
29 Μαρτίου 2021
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
24 Μαρτίου 2021
Δελτίο Τύπου: Στα €8.58 δισ. το υπό διαχείριση ενεργητικό των Συλλογικών Επενδύσεων
Δελτίο Τύπου: Στα €8.58 δισ. το υπό διαχείριση ενεργητικό των Συλλογικών Επενδύσεων
24 Μαρτίου 2021
Δελτίο Τύπου: Ανοδική πορεία συνεχίζει να διαγράφει η κυπριακή κεφαλαιαγορά
Δελτίο Τύπου: Ανοδική πορεία συνεχίζει να διαγράφει η κυπριακή κεφαλαιαγορά
17 Μαρτίου 2021
Εποπτικές Προτεραιότητες 2021
Εποπτικές Προτεραιότητες 2021
16 Μαρτίου 2021
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
10 Μαρτίου 2021
Δελτίο Τύπου: H διασφάλιση της συμμόρφωσης των εποπτευομένων με τους κανόνες που αφορούν στη βιώσιμη χρηματοδότηση εμπίπτει στις προτεραιότητες της EKK
Δελτίο Τύπου: H διασφάλιση της συμμόρφωσης των εποπτευομένων με τους κανόνες που αφορούν στη βιώσιμη χρηματοδότηση εμπίπτει στις προτεραιότητες της EKK
08 Μαρτίου 2021
Προσφορά για την ‘Αγορά υπηρεσιών τεσσάρων (4) Εμπειρογνωμόνων για το Τμήμα Εποπτείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου’
Προσφορά για την ‘Αγορά υπηρεσιών τεσσάρων (4) Εμπειρογνωμόνων για το Τμήμα Εποπτείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου’
08 Μαρτίου 2021
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
08 Μαρτίου 2021
Προσφορά για την ‘Δημιουργία, υλοποίηση και συντήρηση εξελιγμένου συστήματος σε αρχιτεκτονική Cloud για κάλυψη αναγκών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, οι οποίες πηγάζουν από Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς’
Προσφορά για την ‘Δημιουργία, υλοποίηση και συντήρηση εξελιγμένου συστήματος σε αρχιτεκτονική Cloud για κάλυψη αναγκών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, οι οποίες πηγάζουν από Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς’
19 Φεβρουαρίου 2021
Δελτίο Τύπου: Η ΕΚΚ εγκαινίασε Κόμβο Πληροφόρησης σχετικά με το Brexit
Δελτίο Τύπου: Η ΕΚΚ εγκαινίασε Κόμβο Πληροφόρησης σχετικά με το Brexit
19 Φεβρουαρίου 2021
Διαγραφή μελών από το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών (ΤΑΕ)
Διαγραφή μελών από το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών (ΤΑΕ)
10 Φεβρουαρίου 2021
Ανακοίνωση για τις διευθετήσεις που προέβη η εταιρεία Pegase Capital Limited προς ικανοποίηση τυχόν απαιτήσεων πελατών της
Ανακοίνωση για τις διευθετήσεις που προέβη η εταιρεία Pegase Capital Limited προς ικανοποίηση τυχόν απαιτήσεων πελατών της
10 Φεβρουαρίου 2021
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved.