Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Search:
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες (1)
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες (1)
05 Ιουλίου 2019
Προσφορά 09/2019 σχετικά με την 'Αγορά υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για διεξαγωγή ερευνών για ενδεχόμενες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας από Κ.Ε.Π.Ε.Υ'
Προσφορά 09/2019 σχετικά με την 'Αγορά υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για διεξαγωγή ερευνών για ενδεχόμενες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας από Κ.Ε.Π.Ε.Υ'
02 Ιουλίου 2019
Κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τον εσωτερικοποιημένο διακανονισμό δυνάμει του άρθρου 9 του κανονισμού για τα ΚΑΤ
Κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τον εσωτερικοποιημένο διακανονισμό δυνάμει του άρθρου 9 του κανονισμού για τα ΚΑΤ
28 Ιουνίου 2019
Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης προσώπων Μαΐου 2019
Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης προσώπων Μαΐου 2019
27 Ιουνίου 2019
Προειδοποίηση για παράνομες - smartoptionfx
Προειδοποίηση για παράνομες - smartoptionfx
21 Ιουνίου 2019
Προσφορά για την ‘Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας’
Προσφορά για την ‘Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας’
20 Ιουνίου 2019
Σημαντική ανακοίνωση σε σχέση με τις θέσεις εργασίας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Σημαντική ανακοίνωση σε σχέση με τις θέσεις εργασίας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
20 Ιουνίου 2019
Ανακοίνωση – ESMA Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τα μέτρα EMIR περιθωρίου ασφάλειας που λαμβάνουν κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι (στα αγγλικά)
Ανακοίνωση – ESMA Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τα μέτρα EMIR περιθωρίου ασφάλειας που λαμβάνουν κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι (στα αγγλικά)
07 Ιουνίου 2019
Ανακοίνωση – ESMA Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων κεντρικών αντισυμβαλλομένων (στα αγγλικά)
Ανακοίνωση – ESMA Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων κεντρικών αντισυμβαλλομένων (στα αγγλικά)
07 Ιουνίου 2019
Νέες θέσεις εργασίας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Νέες θέσεις εργασίας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
03 Ιουνίου 2019
Δελτίο Τύπου Τρίτη έκδοση Τριμηνιαίου Στατιστικού Δελτίου για τον τομέα των Εταιρειών Διαχείρισης και τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων
Δελτίο Τύπου Τρίτη έκδοση Τριμηνιαίου Στατιστικού Δελτίου για τον τομέα των Εταιρειών Διαχείρισης και τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων
30 Μαΐου 2019
Δελτίο Τύπου – η ΕΚΚ εκδίδει Έγγραφο Διαβούλευσης για τη λήψη Εθνικών Μέτρων Παρέμβασης Προϊόντος, αναφορικά με τη Διαφήμιση, Διάθεση και Πώληση Συμβάσεων επί Διαφοράς (Ελληνική έκδοση θα ακολουθήσει)
Δελτίο Τύπου – η ΕΚΚ εκδίδει Έγγραφο Διαβούλευσης για τη λήψη Εθνικών Μέτρων Παρέμβασης Προϊόντος, αναφορικά με τη Διαφήμιση, Διάθεση και Πώληση Συμβάσεων επί Διαφοράς (Ελληνική έκδοση θα ακολουθήσει)
30 Μαΐου 2019
Προειδοποίηση για παράνομες - gocapitalfx
Προειδοποίηση για παράνομες - gocapitalfx
30 Μαΐου 2019
Προειδοποίηση για παράνομες - www.worldbinaryoption
Προειδοποίηση για παράνομες - www.worldbinaryoption
30 Μαΐου 2019
Προειδοποίηση για παράνομες - apextradeoption
Προειδοποίηση για παράνομες - apextradeoption
24 Μαΐου 2019
Προειδοποίηση για παράνομες - www.jfdmtech
Προειδοποίηση για παράνομες - www.jfdmtech
24 Μαΐου 2019
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες - www.finmarket.trade
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες - www.finmarket.trade
24 Μαΐου 2019
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες (3)
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες (3)
24 Μαΐου 2019
Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης προσώπων Απριλίου 2019
Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης προσώπων Απριλίου 2019
17 Μαΐου 2019
Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης προσώπων Μαρτίου 2019
Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης προσώπων Μαρτίου 2019
17 Μαΐου 2019
Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης προσώπων Φεβρουαρίου 2019
Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης προσώπων Φεβρουαρίου 2019
10 Μαΐου 2019
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών Asticrest Ltd
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών Asticrest Ltd
15 Απριλίου 2019
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών Seamark Consultants Ltd ex Fiducenter (Cyprus) Ltd
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών Seamark Consultants Ltd ex Fiducenter (Cyprus) Ltd
15 Απριλίου 2019
Προειδοποίηση για παράνομες ιστοσελίδες - cryptocapitalfx.com
Προειδοποίηση για παράνομες ιστοσελίδες - cryptocapitalfx.com
10 Απριλίου 2019
 |<  <  5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14  >  >| 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.