Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Search:
Προειδοποίηση - Οι ενωσιακές ρυθμιστικές αρχές του χρηματοπιστωτικού τομέα προειδοποιούν τους καταναλωτές για τους κινδύνους των κρυπτοστοιχείων
Προειδοποίηση - Οι ενωσιακές ρυθμιστικές αρχές του χρηματοπιστωτικού τομέα προειδοποιούν τους καταναλωτές για τους κινδύνους των κρυπτοστοιχείων
17 Μαρτίου 2022
Η ΕΚΚ προσκαλεί σε διάλογο σχετικά με τη δημιουργία ενός Regulatory Sandbox
Η ΕΚΚ προσκαλεί σε διάλογο σχετικά με τη δημιουργία ενός Regulatory Sandbox
16 Μαρτίου 2022
Διάλυση και εκκαθάριση του ΟΕΕ AC REAL IMMOBILIEN AIF V.C.I.C LTD
Διάλυση και εκκαθάριση του ΟΕΕ AC REAL IMMOBILIEN AIF V.C.I.C LTD
03 Μαρτίου 2022
Διάλυση και εκκαθάριση των επενδυτικών τμημάτων Mouflon Larnaca Hotel Fund και Mouflon Development Fund
Διάλυση και εκκαθάριση των επενδυτικών τμημάτων Mouflon Larnaca Hotel Fund και Mouflon Development Fund
22 Φεβρουαρίου 2022
Διάλυση και εκκαθάριση του ΟΕΕ INTERSHIP MARITIME AIF V.C.I.C. PLC
Διάλυση και εκκαθάριση του ΟΕΕ INTERSHIP MARITIME AIF V.C.I.C. PLC
18 Φεβρουαρίου 2022
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
14 Φεβρουαρίου 2022
Δελτίο Τύπου Ενισχύει τον εποπτικό της ρόλο η Επιτροπή
Δελτίο Τύπου Ενισχύει τον εποπτικό της ρόλο η Επιτροπή
01 Φεβρουαρίου 2022
Διαγραφή μελών από το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών (ΤΑΕ)
Διαγραφή μελών από το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών (ΤΑΕ)
25 Ιανουαρίου 2022
Ανακοίνωση σχετικά με την πρόσκληση υποβολής στοιχείων σε σχέση με τον Κανονισμό για το πιλοτικό καθεστώς DLT-ΕΑΚΑΑ
Ανακοίνωση σχετικά με την πρόσκληση υποβολής στοιχείων σε σχέση με τον Κανονισμό για το πιλοτικό καθεστώς DLT-ΕΑΚΑΑ
24 Ιανουαρίου 2022
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
13 Ιανουαρίου 2022
Προσφορά με θέμα ‘Supply and technical support of an XBRL software solution for collecting, validating and analysing ESEF filings and for the purpose of CySEC’s reporting to EBA on the prudential requirements of Investment Firms’
Προσφορά με θέμα ‘Supply and technical support of an XBRL software solution for collecting, validating and analysing ESEF filings and for the purpose of CySEC’s reporting to EBA on the prudential requirements of Investment Firms’
23 Δεκεμβρίου 2021
Προσφορά για ‘Υπηρεσίες Συμβούλου Επικοινωνίας’
Προσφορά για ‘Υπηρεσίες Συμβούλου Επικοινωνίας’
22 Δεκεμβρίου 2021
Απόφαση Δικαστηρίου στις Συνεκδικαζόμενες Προσφυγές Αρ. 6329/2013, 6495/2013, 6496/2013 και 6514/2013, Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ και άλλοι v. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Απόφαση Δικαστηρίου στις Συνεκδικαζόμενες Προσφυγές Αρ. 6329/2013, 6495/2013, 6496/2013 και 6514/2013, Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ και άλλοι v. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
21 Δεκεμβρίου 2021
Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
21 Δεκεμβρίου 2021
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
20 Δεκεμβρίου 2021
Δελτίο Τύπου: Στα €11,6 δισ. το υπό διαχείριση ενεργητικό των Συλλογικών Επενδύσεων
Δελτίο Τύπου: Στα €11,6 δισ. το υπό διαχείριση ενεργητικό των Συλλογικών Επενδύσεων
15 Δεκεμβρίου 2021
Δελτίο Τύπου: Παροχή δικαιώματος λειτουργίας υπό το ΠΚΑ σε συγκεκριμένες εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου
Δελτίο Τύπου: Παροχή δικαιώματος λειτουργίας υπό το ΠΚΑ σε συγκεκριμένες εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου
14 Δεκεμβρίου 2021
Προσφορά με θέμα ‘Παροχή Υπηρεσιών δύο Γραφέων/Τηλεφωνητών’
Προσφορά με θέμα ‘Παροχή Υπηρεσιών δύο Γραφέων/Τηλεφωνητών’
03 Δεκεμβρίου 2021
Διάλυση και εκκαθάριση του επενδυτικού τμήματος Sova Absolut Investments
Διάλυση και εκκαθάριση του επενδυτικού τμήματος Sova Absolut Investments
26 Νοεμβρίου 2021
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
26 Νοεμβρίου 2021
Δελτίο Τύπου - Η ΕΚΚ παρουσίασε το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Ρητών Εμπιστευμάτων
Δελτίο Τύπου - Η ΕΚΚ παρουσίασε το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Ρητών Εμπιστευμάτων
17 Νοεμβρίου 2021
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
12 Νοεμβρίου 2021
Διάλυση και εκκαθάριση του ΚΟΕΕ DOLFIN FUND RAIF V.C.I.C PLC
Διάλυση και εκκαθάριση του ΚΟΕΕ DOLFIN FUND RAIF V.C.I.C PLC
10 Νοεμβρίου 2021
Διάλυση και εκκαθάριση του ΟΕΕ Α.Ι PURITY FUND V.C.I.C LTD
Διάλυση και εκκαθάριση του ΟΕΕ Α.Ι PURITY FUND V.C.I.C LTD
10 Νοεμβρίου 2021
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved.