Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Διοικητικές Κυρώσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Δημοσιοποιήσεις Διοικητικές Κυρώσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Επεξηγήσεις: Βλέπε κάτω μέρος σελίδας
Διοικητικές Κυρώσεις 2022
Νομική Οντότητα /Πρόσωπο Ιδιότητα Ημερομηνία Απόφασης Κύρωση (€) Αιτιολογία
Target Wealth Opportunities Ltd (τώρα The Alternative GMI Ltd) ΔΟΕΕ 12 Δεκ. 2022 30.000 Συμβιβασμός για πιθανές παραβάσεις του Ν.56(Ι)/2013 που αφορούν τη λειτουργία της.
Pathfinder Management Services Ltd ΕΠΔΥ 28 Νοε. 2022 7.000 + μέτρο για θεραπεία της κατάστασης Για παραβάσεις του Ν. 188(I)/2007 σχετικά με τις διαδικασίες της.
Stone Edge Capital Ltd ΚΕΠΕΥ 28 Νοε. 2022 7.000 + μέτρο για θεραπεία της κατάστασης Για παραβάσεις του Ν. 188(I)/2007 σχετικά με τις διαδικασίες της.
Egard Management Ltd ΕΠΔΥ 28 Νοε. 2022 2.000 Για παράβαση του Ν. 188(I)/2007 σχετικά με τις διαδικασίες της.
G2Fund AIFLNP V.C.I.C. Limited ΟΕΕΠΑΠ 28 Νοε. 2022 2.000 Για παραβάσεις του Ν. 188(I)/2007 σχετικά με τις διαδικασίες της.
Incubator Investment Fund AIFLNP V.C.I.C. Limited ΟΕΕΠΑΠ 28 Νοε. 2022 4.000 Για παραβάσεις του Ν. 188(I)/2007 σχετικά με τις διαδικασίες της.
BCM Begin Capital Markets CY Ltd ΚΕΠΕΥ 28 Νοε. 2022 100.000 Συμβιβασμός για πιθανές παραβάσεις του Ν.87(Ι)/2017 που αφορoύν τη λειτουργία της και την προστασία των επενδυτών.
Constance Investment Limited (τώρα Pruden Ventures Capital Ltd) ΚΕΠΕΥ 07 Νοε. 2022 100 Για παράβαση του N. 73(I)/2009 σχετικά με μη υποβολή εντύπου βάσει Εγκυκλίων της ΕΚΚ.
Fibo Group Holdings Limited (τώρα FIBO Markets Ltd) ΚΕΠΕΥ 07 Νοε. 2022 100 Για παράβαση του N. 73(I)/2009 σχετικά με μη υποβολή εντύπου βάσει Εγκυκλίου της ΕΚΚ.
LOMONOSOV INVESTMENTS FUND AIFLNP V.C.I.C. LTD ΟΕΕΠΑΠ 07 Νοε. 2022 100 Για παράβαση του N. 73(I)/2009 σχετικά με μη υποβολή εντύπου βάσει Εγκυκλίων της ΕΚΚ.
G2FUND AIFLNP V.C.I.C. LIMITED ΟΕΕΠΑΠ 07 Νοε. 2022 100 Για παράβαση του N. 73(I)/2009 σχετικά με μη υποβολή εντύπου βάσει Εγκυκλίων της ΕΚΚ.
Royal Forex Ltd ΚΕΠΕΥ 03 Οκτ. 2022 120.000 Συμβιβασμός για πιθανές παραβάσεις του Ν.87(Ι)/2017 που αφορούν τη λειτουργία της και την προστασία των επενδυτών.
Novox Capital Ltd (τώρα CTS Cloud Trading Solutions Ltd) ΚΕΠΕΥ 03 Οκτ. 2022 100 Για παράβαση του N. 73(I)/2009 σχετικά με μη υποβολή εντύπου βάσει Εγκυκλίου της ΕΚΚ.
Louis Plc Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 26 Σεπ. 2022 10,000 Συμβιβασμός για πιθανή παράβαση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 που αφορά τη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών.
Crowd Tech Ltd ΚΕΠΕΥ 26 Σεπ. 2022 230,000 Συμβιβασμός για πιθανές παραβάσεις του Ν.87(Ι)/2017 που αφορούν τη λειτουργία της και την προστασία των επενδυτών και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.600/2014 σχετικά με την απαγόρευση συμμετοχής σε δραστηριότητες καταστρατήγησης.
General Capital Brokers (GCB) Ltd ΚΕΠΕΥ 19 Σεπ. 2022 120,000 Συμβιβασμός για πιθανές παραβάσεις του Ν.87(Ι)/2017 που αφορούν τη λειτουργία της και την προστασία των επενδυτών.
Agroton Public Ltd Εκδότης κινητών αξιών στο Warsaw Stock Exchange 22 Αυγ. 2022 3.000 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2020.
Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 22 Αυγ. 2022 6.750 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2020.
Regallia Holdings & Investments Publc Ltd Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 22 Αυγ. 2022 6.750 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2020.
Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ Public Ltd Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 22 Αυγ. 2022 8.500 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2020.
Harvest Capital Management Public Ltd Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 22 Αυγ. 2022 8.500 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2020.
Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 22 Αυγ. 2022 9.000 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2020.
MLK Foods Public Company Ltd Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 22 Αυγ. 2022 12.500 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2020.
Ermes Department Stores Plc Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 22 Αυγ. 2022 13.000 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2020.
Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λτδ (ex) Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 22 Αυγ. 2022 13.000 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2020.
Woolworth (Cyprus) Properties Plc Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 22 Αυγ. 2022 13.000 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2020.
Cyprus Trading Corporation Plc Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 22 Αυγ. 2022 13.000 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2020.
KDM Shipping Public Ltd Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 22 Αυγ. 2022 13.500 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2020.
Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 22 Αυγ. 2022 13.500 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2020.
Q.C.M. Quality Capital Management Limited ΟΕΕ 22 Αυγ. 2022 100 Για παράβαση του N. 73(I)/2009 σχετικά με μη υποβολή εντύπου βάσει Εγκυκλίου της ΕΚΚ.
Lomonosov Investments Fund AIFLNP V.C.I.C. Ltd ΟΕΕΠΑΠ 22 Αυγ. 2022 100 Για παράβαση του N. 73(I)/2009 σχετικά με μη υποβολή εντύπου βάσει Εγκυκλίου της ΕΚΚ.
ICC Intercertus Capital Limited (τώρα Harindale Ltd) ΚΕΠΕΥ 18 Ιουλ. 2022 100,000 Συμβιβασμός κατόπιν υποψιών για πιθανή παράβαση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 σχετικά με την απαγόρευση συμμετοχής σε δραστηριότητες καταστρατήγησης.
Zemblanco Investments Ltd ΚΕΠΕΥ 18 Ιουλ. 2022 200,000 Συμβιβασμός κατόπιν υποψιών για πιθανές παραβάσεις του N.188(Ι)/2007 που αφορούν τις διαδικασίες της.
Triangleview Investments Ltd ΚΕΠΕΥ 04 Ιουλ. 2022 50,000 Συμβιβασμός κατόπιν υποψιών για πιθανή παράβαση του Ν.87(Ι)/2017 που αφορά τη λειτουργία της.
κα Jekaterina Pedosa (Maxigrid Ltd - (ex) ΚΕΠΕΥ) (ex) ΔΣ 26 Μαϊ. 2022 10,000 + απαγόρευση άσκησης καθηκόντων διοίκησης σε ΚΕΠΕΥ μέχρι μέχρι 5/2027 Για παραβάση του Ν.87(Ι)/2017 σχετικά με το μη καθορισμό και τη μη επίβλεψη της εφαρμογής ρυθμίσεων διακυβέρνησης από το ΔΣ της εταιρείας.
Forex TB Ltd ΚΕΠΕΥ 23 Μαϊ. 2022 270,000 Συμβιβασμός κατόπιν υποψιών για πιθανές παραβάσεις του Ν.87(Ι)/2017 και της ΟΔ144-2014-14 που αφορούν τη λειτουργία της και την προστασία των επενδυτών.
BCM Begin Capital Markets CY Ltd ΚΕΠΕΥ 16 Μαϊ. 2022 170,000 Συμβιβασμός κατόπιν υποψιών για πιθανές παραβάσεις του Ν.87(Ι)/2017 που αφορούν τη λειτουργία της και την προστασία των επενδυτών.
κ. Nikolai Monogarov (Maxigrid Ltd - (ex) ΚΕΠΕΥ) (ex) ΔΣ 09 Μαϊ. 2022 Απαγόρευση άσκησης καθηκόντων διοίκησης σε ΚΕΠΕΥ μέχρι 5/2024 Για παραβάση του Ν.87(Ι)/2017 σχετικά με το μη καθορισμό και τη μη επίβλεψη της εφαρμογής ρυθμίσεων διακυβέρνησης από το ΔΣ της εταιρείας.
κ. Κατερίνα Παπανικολάου (Maxigrid Ltd - (ex) ΚΕΠΕΥ) (ex) ΔΣ 09 Μαϊ. 2022 Απαγόρευση άσκησης καθηκόντων διοίκησης σε ΚΕΠΕΥ μέχρι 5/2024 Για παραβάση του Ν.87(Ι)/2017 σχετικά με το μη καθορισμό και τη μη επίβλεψη της εφαρμογής ρυθμίσεων διακυβέρνησης από το ΔΣ της εταιρείας.
κ. Roy Almagor (Maxigrid Ltd - (ex) ΚΕΠΕΥ) (ex) ΔΣ 09 Μαϊ. 2022 200,000 + απαγόρευση άσκησης καθηκόντων διοίκησης σε ΚΕΠΕΥ μέχρι μέχρι 5/2027 Για παραβάση του Ν.87(Ι)/2017 σχετικά με το μη καθορισμό και τη μη επίβλεψη της εφαρμογής ρυθμίσεων διακυβέρνησης από το ΔΣ της εταιρείας.
Credit Financier Invest (CFI) Limited ΚΕΠΕΥ 02 Μαϊ. 2022 150,000 Συμβιβασμός κατόπιν υποψιών για πιθανές παραβάσεις του N.188(Ι)/2007 που αφορούν τις διαδικασίες της.
Ayers Alliance Financial Group Limited ΚΕΠΕΥ 28 Μαρ. 2022 Εντολή για παύση συμπεριφοράς Για παράβαση του Ν.87(Ι)/2017 που αφορά τη λειτουργία της.
BrokerCreditService (Cyprus) ΚΕΠΕΥ 28 Μαρ. 2022 10,000 Για παράβαση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 που αφορά τις ρυθμίσεις και διαδικασίες εντοπισμού και αναφοράς ύποπτων εντολών και συναλλαγών.
Verostar Fund AIFLNP Ltd ΟΕΕΠΑΠ 28 Μαρ. 2022 100 Για παράβαση του N. 73(I)/2009 σχετικά με μη υποβολή εντύπου βάσει Εγκυκλίου της ΕΚΚ.
Finteractive Ltd (ex) ΚΕΠΕΥ 14 Μαρ. 2022 100,000 Συμβιβασμός για πιθανή παράβαση του Ν.87(Ι)/2017 που αφορά τη λειτουργία της.
F1 Markets Ltd ΚΕΠΕΥ 14 Μαρ. 2022 150,000 Συμβιβασμός για πιθανές παραβάσεις του Ν.87(Ι)/2017 και της ΟΔ144-2014-14 που αφορούν τη λειτουργία της και την προστασία των επενδυτών.
Magnum FX (Cyprus) Ltd ΚΕΠΕΥ 14 Μαρ. 2022 150,000 Συμβιβασμός για πιθανές παραβάσεις του Ν.87(Ι)/2017 και της ΟΔ144-2014-14 που αφορούν τη λειτουργία της και την προστασία των επενδυτών.
FXBFI Broker Financial Invest Ltd ΚΕΠΕΥ 14 Μαρ. 2022 150,000 Συμβιβασμός κατόπιν υποψιών για πιθανές παράβασεις του Ν.87(Ι)/2017 και της ΟΔ144-2014-14 που αφορούν τη λειτουργία της.
Capital Com SV Investments Ltd ΚΕΠΕΥ 14 Μαρ. 2022 10,000 Για παράβαση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 που αφορά καθυστέρηση ενημέρωσης της ΕΚΚ για εύλογες υπόνοιες ότι συναλλαγές θα μπορούσαν να συνιστούν κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας.
GH CAPITAL INVESTMENT FUNDS LTD ΟΕΕΠΑΠ 14 Μαρ. 2022 300 Για παράβαση του N. 73(I)/2009 σχετικά με μη υποβολή εντύπου βάσει Εγκυκλίων της ΕΚΚ.
Mount Nico Corp Ltd ΚΕΠΕΥ 31 Ιαν. 2022 290,000 Συμβιβασμός για πιθανές παραβάσεις του Ν.87(Ι)/2017 και της ΟΔ144-2014-14 που αφορούν τη λειτουργία της και την προστασία των επενδυτών.
Displaying results 2-2 (of 8)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  >  >| 
Επεξηγήσεις:
(ex) - πρώην (εταιρεία δεν κατέχει πλέον την ιδιότητα)
 
Νόμοι:
Ν.73(Ι)/2009 - Ο περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμος του 2009
Ν.116(Ι)/2005 - Ο περί των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρηση Αγοράς) Νόμος του 2005
Ν.114(Ι)/2005 - Ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005
N.144(I)/2007 - Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος του 2007
Ν.190(Ι)/2007 - Ο περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμος του 2007
Ν.188(Ι)/2007 - Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007
Ν. 41(Ι)/2007 - Ο περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμος του 2007
Ν.196(Ι)/2012 - Ο περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2012
Ν.56(Ι)/2013 - Ο περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος του 2013
Ν.131(Ι)/2014 - Ο περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος του 2014
Ν.87(Ι)/2017 - Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος του 2017
Ν.14(Ι)/1993 - Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμος του 1993
 
Οδηγίες:
ΟΔ144-2007-01 - Οδηγία για τις Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας και Λειτουργίας ΚΕΠΕΥ ΟΔ144-2007-01 του 2012
ΟΔ144-2007-02 - Οδηγία για την Επαγγελματική Συμπεριφορά των ΕΠΕΥ ΟΔ144-2007-02 του 2012
ΟΔ144-2007-08 - Οδηγία ΟΔ144-2007-08 του 2012 για τη Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας
ΟΔ144-2014-14 - Οδηγία ΟΔ144-2014-14 του 2014 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την προληπτική εποπτεία των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
ΟΔ116-2005-03 - Η περί Μεθόδων Χειραγώγησης της Αγοράς Οδηγία ΟΔ116-2005-03 του 2012

Κανονισμοί:
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 - Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων 
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 - Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την κατάχρηση της αγοράς
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Εκδηλώσεις
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.