Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Διοικητικές Κυρώσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Δημοσιοποιήσεις Διοικητικές Κυρώσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Επεξηγήσεις: Βλέπε κάτω μέρος σελίδας
Διοικητικές Κυρώσεις 2021
Νομική Οντότητα /Πρόσωπο Ιδιότητα Ημερομηνία Απόφασης Κύρωση (€) Αιτιολογία
Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company Ltd (ex) Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 13 Δεκ. 2021 500 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2020.
Agroton Public Ltd Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 13 Δεκ. 2021 1.000 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2020.
CPI Holdings Public Ltd Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 13 Δεκ. 2021 1.690 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2020.
Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 13 Δεκ. 2021 2.740 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2020.
Regallia Holdings & Investments Publc Ltd Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 13 Δεκ. 2021 2.740 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2020.
Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 13 Δεκ. 2021 3.000 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2020.
Rolandos Enterprises Public Ltd Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 13 Δεκ. 2021 3.075 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2020.
Ermes Department Stores Plc Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 13 Δεκ. 2021 3.375 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2020.
Woolworth (Cyprus) Properties Plc Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 13 Δεκ. 2021 3.375 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2020.
Cyprus Trading Corporation Plc Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 13 Δεκ. 2021 3.375 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2020.
Harvest Capital Management Public Ltd Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 13 Δεκ. 2021 3.525 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2020.
Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρείας Λτδ (ex) Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 13 Δεκ. 2021 4.725 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2020.
A.L. Prochoice Group Public Ltd (ex) Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 13 Δεκ. 2021 5.100 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2020.
Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 13 Δεκ. 2021 5.100 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2020.
KDM Shipping Public Ltd Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 13 Δεκ. 2021 5.475 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2020.
Atlantic Securities Ltd ΚΕΠΕΥ 11 Οκτ. 2021 3,000 Για παράβαση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 που αφορά τις ρυθμίσεις και διαδικασίες εντοπισμού και αναφοράς ύποπτων εντολών και συναλλαγών.
κ. Δημήτριος Χωματάς και άλλοι (-) 11 Οκτ. 2021 9,000 Συμβιβασμός κατόπιν υποψιών για πιθανή παράβαση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 που αφορά απαγόρευση χειραγώγησης της αγοράς.
KDM Shipping Public Company Ltd Εκδότης κινητών αξιών στο Warsaw Stock Exchange 13 Σεπ. 2021 19,250 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2018 και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2019.
Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 02 Αυγ. 2021 6,750 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2019.
A.L. Prochoice Group Public Ltd (ex) Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 02 Αυγ. 2021 6,500 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2019.
SFS Group Public Company Ltd (ex) Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 02 Αυγ. 2021 6,250 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2019.
Regallia Holdings & Investments Public Ltd Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 02 Αυγ. 2021 5,050 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2019.
Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 02 Αυγ. 2021 5,050 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2019.
D.A.P.P. Digital Access Pass PTE Investments Public Company Ltd (ex) Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 02 Αυγ. 2021 4,875 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2019.
κα Manuela Mazzacco (AFX Capital Markets Ltd-(ex) ΚΕΠΕΥ) (ex) ΔΣ 19 Ιουλ. 2021 100,000 + απαγόρευση άσκησης καθηκόντων διοίκησης σε ΚΕΠΕΥ μέχρι 12/2026 Για παραβάση του Ν.87(Ι)/2017 σχετικά με το μη καθορισμό και τη μη επίβλεψη της εφαρμογής ρυθμίσεων διακυβέρνησης από το ΔΣ της εταιρείας.
κ. Ανδρέας Λιανός (AFX Capital Markets Ltd-(ex) ΚΕΠΕΥ) (ex) ΔΣ 19 Ιουλ. 2021 50,000 + απαγόρευση άσκησης καθηκόντων διοίκησης σε ΚΕΠΕΥ μέχρι μέχρι 12/2024 Για παραβάση του Ν.87(Ι)/2017 σχετικά με το μη καθορισμό και τη μη επίβλεψη της εφαρμογής ρυθμίσεων διακυβέρνησης από το ΔΣ της εταιρείας.
BDO Ltd (AFX Capital Markets Ltd-(ex) ΚΕΠΕΥ) ελεγκτές 19 Ιουλ. 2021 100,000 Για παράβαση του Ν.144(Ι)/2007 σχετικά με την ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια έκθεσης που υπέβαλαν στην ΕΚΚ.
Anthimos, Leonidou and Partners Ltd (AFX Capital Markets Ltd-(ex) ΚΕΠΕΥ) ελεγκτές 19 Ιουλ. 2021 100,000 Για παράβαση του Ν.144(Ι)/2007 σχετικά με την ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια έκθεσης που υπέβαλαν στην ΕΚΚ.
Parallel Nominees Cyprus Limited ΕΠΔΥ 13 Μαϊ. 2021 70.000 Συμβιβασμός κατόπιν υποψιών για πιθανές παραβάσεις του Ν.188(Ι)/2007 που αφορούν τις διαδικασίες της.
Teletrade-DJ International Consulting Ltd ΚΕΠΕΥ 12 Απρ. 2021 120.000 Συμβιβασμός κατόπιν υποψιών για πιθανές παραβάσεις του Ν.87(Ι)/2017 που αφορούν τη λειτουργία της.
London Capital Group (Cyprus) Ltd (ex) ΚΕΠΕΥ 05 Απρ. 2021 40,000 Για παράβαση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 που αφορά τις ρυθμίσεις και διαδικασίες εντοπισμού και αναφοράς ύποπτων εντολών και συναλλαγών.
κ. Άλκης Αλωνεύτης (D.A.P.P. Digital Access Pass PTE Investments Public Company Ltd - Εκδότης) Μέτοχος 08 Μαρ. 2021 1.000 Για παράβαση του Ν. 190(Ι)/2007 που αφορά μη κοινοποίηση στην ΕΚΚ απόκτησης σημαντικής συμμετοχής.
κ.κ.Konstantin Yasnov, Vladimir Zalogin, Ekaterina Zalogina (Prior Capital Cy Ltd - (ex) ΚΕΠΕΥ) Εκτ. ΔΣ 08 Μαρ. 2021 100.000 Συμβιβασμός κατόπιν υποψιών για πιθανή παράβαση του Ν.87(Ι)/2017 αναφορικά με τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης.
VPR Safe Financial Group Ltd ΚΕΠΕΥ 08 Μαρ. 2021 100.000 Συμβιβασμός κατόπιν υποψιών για πιθανές παραβάσεις του Ν.87(Ι)/2017 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 που αφορούν τη λειτουργία της.
κ. Petar Kazivoda (Atlas Capital Financial Services Ltd-(ex) ΚΕΠΕΥ) ΔΣ 01 Μαρ. 2021 Προσωρινή απαγόρευση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας μέχρι 6/2023 Για παράβαση της ΟΔ-144-2007-01 σχετικά με την αξιολόγηση των πολιτικών, των ρυθμίσεων και των διαδικασιών που θέσπισε η ΚΕΠΕΥ.
κ. Dusko Knezevic (Atlas Capital Financial Services Ltd-(ex) ΚΕΠΕΥ) ΔΣ 01 Μαρ. 2021 Προσωρινή απαγόρευση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας μέχρι 6/2023 Για παράβαση της ΟΔ-144-2007-01 σχετικά με την αξιολόγηση των πολιτικών, των ρυθμίσεων και των διαδικασιών που θέσπισε η ΚΕΠΕΥ.
κ. Aleksandar Krtinic (Atlas Capital Financial Services Ltd-(ex) ΚΕΠΕΥ) ΔΣ 01 Μαρ. 2021 Προσωρινή απαγόρευση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας μέχρι 12/2021 Για παράβαση της ΟΔ-144-2007-01 σχετικά με την αξιολόγηση των πολιτικών, των ρυθμίσεων και των διαδικασιών που θέσπισε η ΚΕΠΕΥ.
κα Ljiljana Dragicevic (Atlas Capital Financial Services Ltd-(ex) ΚΕΠΕΥ) ΔΣ 01 Μαρ. 2021 Προσωρινή απαγόρευση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας μέχρι 12/2021 Για παράβαση της ΟΔ-144-2007-01 σχετικά με την αξιολόγηση των πολιτικών, των ρυθμίσεων και των διαδικασιών που θέσπισε η ΚΕΠΕΥ.
X Global Markets Ltd ΚΕΠΕΥ 01 Μαρ. 2021 50.000 Συμβιβασμός κατόπιν υποψιών για πιθανή παράβαση του Ν.188(Ι)/2007 που αφορά τις διαδικασίες της.
Maxigrid Limited (ex) ΚΕΠΕΥ 01 Μαρ. 2021 75.000 Συμβιβασμός κατόπιν υποψιών για πιθανές παραβάσεις του Ν.87(Ι)/2017 που αφορούν τη λειτουργία της.
Atlas Capital Financial Services Ltd (ex) KEΠΕΥ 01 Μαρ. 2021 160.000 Για παραβάσεις του Ν.144(Ι)/2007 που αφορούν τη λειτουργία της, του Ν.188(Ι)/2007 και της ΟΔ144-2007-08 αναφορικά με τις διαδικασίες της, του Κανονισμού 648/2012 αναφορικά με τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών και του Ν.73(Ι)/2009 αναφορικά με τη μη παροχή στην ΕΚΚ ζητούμενων πληροφοριών.
Goldenburg Group Limited ΚΕΠΕΥ 18 Ιαν. 2021 270.000 Συμβιβασμός κατόπιν υποψιών για πιθανές παραβάσεις του Ν.87(Ι)/2017 που αφορούν τη λειτουργία της.
Displaying results 3-3 (of 8)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  >  >| 
Επεξηγήσεις:
(ex) - πρώην (εταιρεία δεν κατέχει πλέον την ιδιότητα)
 
Νόμοι:
Ν.73(Ι)/2009 - Ο περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμος του 2009
Ν.116(Ι)/2005 - Ο περί των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρηση Αγοράς) Νόμος του 2005
Ν.114(Ι)/2005 - Ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005
N.144(I)/2007 - Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος του 2007
Ν.190(Ι)/2007 - Ο περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμος του 2007
Ν.188(Ι)/2007 - Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007
Ν. 41(Ι)/2007 - Ο περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμος του 2007
Ν.196(Ι)/2012 - Ο περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2012
Ν.56(Ι)/2013 - Ο περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος του 2013
Ν.131(Ι)/2014 - Ο περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος του 2014
Ν.87(Ι)/2017 - Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος του 2017
Ν.14(Ι)/1993 - Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμος του 1993
 
Οδηγίες:
ΟΔ144-2007-01 - Οδηγία για τις Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας και Λειτουργίας ΚΕΠΕΥ ΟΔ144-2007-01 του 2012
ΟΔ144-2007-02 - Οδηγία για την Επαγγελματική Συμπεριφορά των ΕΠΕΥ ΟΔ144-2007-02 του 2012
ΟΔ144-2007-08 - Οδηγία ΟΔ144-2007-08 του 2012 για τη Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας
ΟΔ144-2014-14 - Οδηγία ΟΔ144-2014-14 του 2014 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την προληπτική εποπτεία των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
ΟΔ116-2005-03 - Η περί Μεθόδων Χειραγώγησης της Αγοράς Οδηγία ΟΔ116-2005-03 του 2012

Κανονισμοί:
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 - Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων 
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 - Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την κατάχρηση της αγοράς
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Πληρωτέα Τέλη
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Συνέδρια
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
Εκδότες
ΕΠΔΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Focus Area
Κόμβος Καινοτομίας
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.