Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Search:
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ της AVFX Trading Ltd
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ της AVFX Trading Ltd
16 Μαρτίου 2011
Αποτελέσματα εξετάσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού
Αποτελέσματα εξετάσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού
15 Μαρτίου 2011
Σχετικά με διαγραφή αντιπροσώπου ΟΣΕΚΑ
Σχετικά με διαγραφή αντιπροσώπου ΟΣΕΚΑ
14 Μαρτίου 2011
Διόρθωση της προτεινόμενης τροποποίησης της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-01, που αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με το Έγγραφο Συζήτησης ΕΣ(2011-03) στις 2.3.2011
Διόρθωση της προτεινόμενης τροποποίησης της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-01, που αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με το Έγγραφο Συζήτησης ΕΣ(2011-03) στις 2.3.2011
10 Μαρτίου 2011
Αποτελέσματα εξετάσεων Λειτουργού Νομικής
Αποτελέσματα εξετάσεων Λειτουργού Νομικής
10 Μαρτίου 2011
Αποτελέσματα εξετάσεων Λειτουργού Πληροφορικής
Αποτελέσματα εξετάσεων Λειτουργού Πληροφορικής
10 Μαρτίου 2011
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ της Alpinex Financial Services (Cyprus) Ltd
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ της Alpinex Financial Services (Cyprus) Ltd
25 Φεβρουαρίου 2011
Ιστοσελίδες εταιριών χωρίς άδεια λειτουργίας ΚΕΠΕΥ
Ιστοσελίδες εταιριών χωρίς άδεια λειτουργίας ΚΕΠΕΥ
23 Φεβρουαρίου 2011
Αποτελέσματα εξετάσεων για Λειτουργούς
Αποτελέσματα εξετάσεων για Λειτουργούς
21 Φεβρουαρίου 2011
Διοικητικές κυρώσεις στις εταιρίες Inter-Alliance WorldNet Ltd, OFS Southern Thailand, Ray Lish & Associates Ltd και FCP Insurance Consultants Ltd
Διοικητικές κυρώσεις στις εταιρίες Inter-Alliance WorldNet Ltd, OFS Southern Thailand, Ray Lish & Associates Ltd και FCP Insurance Consultants Ltd
16 Φεβρουαρίου 2011
Αποτελέσματα εξετάσεων για Βοηθό Γραφείου
Αποτελέσματα εξετάσεων για Βοηθό Γραφείου
15 Φεβρουαρίου 2011
Διόρθωση Νομοσχεδίου ΟΣΕΚΑ, όπως έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με το Έγγραφο Συζήτησης ημερομηνίας 10.02.2011 (ΕΣ 2011-02)
Διόρθωση Νομοσχεδίου ΟΣΕΚΑ, όπως έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με το Έγγραφο Συζήτησης ημερομηνίας 10.02.2011 (ΕΣ 2011-02)
14 Φεβρουαρίου 2011
Παρουσίαση Νομοσχεδίου ΟΣΕΚΑ
Παρουσίαση Νομοσχεδίου ΟΣΕΚΑ
11 Φεβρουαρίου 2011
Επιβολή διοικητικού προστίμου στην εταιρία WMS Investment Firm Ltd
Επιβολή διοικητικού προστίμου στην εταιρία WMS Investment Firm Ltd
11 Φεβρουαρίου 2011
Απόρριψη του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης της Elma Holdings Public Co Ltd προς Liberty Life Insurance Public Co Ltd
Απόρριψη του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης της Elma Holdings Public Co Ltd προς Liberty Life Insurance Public Co Ltd
02 Φεβρουαρίου 2011
Δελτίο Τύπου σχετικά με τη νέα Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)
Δελτίο Τύπου σχετικά με τη νέα Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)
31 Ιανουαρίου 2011
Σχετικά με διαγραφή αμοιβαίου κεφαλαίου Ελληνική Trust Κυπριακό Μετοχικό Εξωτερικού
Σχετικά με διαγραφή αμοιβαίου κεφαλαίου Ελληνική Trust Κυπριακό Μετοχικό Εξωτερικού
04 Ιανουαρίου 2011
Γραπτές εξετάσεις για τις κενές θέσεις στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Γραπτές εξετάσεις για τις κενές θέσεις στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
28 Δεκεμβρίου 2010
Έκδοση Οδηγίας για τα Ετήσια Δικαιώματα Εκδοτών
Έκδοση Οδηγίας για τα Ετήσια Δικαιώματα Εκδοτών
15 Δεκεμβρίου 2010
Επιβολή διοικητικού προστίμου στην Argus Stockbrockers Ltd
Επιβολή διοικητικού προστίμου στην Argus Stockbrockers Ltd
07 Δεκεμβρίου 2010
Τερματισμός παροχής συγκεκριμένης υπηρεσίας από την ΚΕΠΕΥ Prochoice Χρηματηστηριακή Ltd
Τερματισμός παροχής συγκεκριμένης υπηρεσίας από την ΚΕΠΕΥ Prochoice Χρηματηστηριακή Ltd
03 Δεκεμβρίου 2010
Εγκρίσεις για εξαίρεση από υποχρέωση διενέργειας Δημόσιας Πρότασης
Εγκρίσεις για εξαίρεση από υποχρέωση διενέργειας Δημόσιας Πρότασης
30 Νοεμβρίου 2010
Σχετικά με τη διαγραφή του ΟΣΕΚΑ SGAM Fund
Σχετικά με τη διαγραφή του ΟΣΕΚΑ SGAM Fund
24 Νοεμβρίου 2010
Επιβολή διοικητικού προστίμου στην FX Global Markets (FXGM) Ltd
Επιβολή διοικητικού προστίμου στην FX Global Markets (FXGM) Ltd
24 Νοεμβρίου 2010
 |<  <  38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47  >  >| 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved.