Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Search:
Σχετικά με διαγραφή της UBS (Lux) Dynamic Floor Fund
Σχετικά με διαγραφή της UBS (Lux) Dynamic Floor Fund
06 Αυγούστου 2009
Επιβολή διοικητικού προστίμου στην εταιρία Sea Star Capital Public Co Ltd
Επιβολή διοικητικού προστίμου στην εταιρία Sea Star Capital Public Co Ltd
04 Αυγούστου 2009
Επιβολή διοικητικού προστίμου στους Διοικητικούς Συμβούλους της εταιρίας Sea Star Capital Public Co Ltd
Επιβολή διοικητικού προστίμου στους Διοικητικούς Συμβούλους της εταιρίας Sea Star Capital Public Co Ltd
04 Αυγούστου 2009
Επιβολή διοικητικού προστίμου στην εταιρία Sharelink Securities and Financial Services Ltd
Επιβολή διοικητικού προστίμου στην εταιρία Sharelink Securities and Financial Services Ltd
04 Αυγούστου 2009
Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου που αφορούν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου που αφορούν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
28 Ιουλίου 2009
Παραβάσεις του Ν.116 (Ι)|2005 από τους Dubai Financial, Basu Sayanta και Soud Ba’alawy
Παραβάσεις του Ν.116 (Ι)|2005 από τους Dubai Financial, Basu Sayanta και Soud Ba’alawy
24 Ιουλίου 2009
Ανακοινώσεις επιβολής διοικητικού πρόστιμου
Ανακοινώσεις επιβολής διοικητικού πρόστιμου
17 Ιουλίου 2009
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ της UFGIS Trading Ltd
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ της UFGIS Trading Ltd
13 Ιουλίου 2009
Διοικητικό πρόστιμο στην ASPIS Holdings Public Company Ltd
Διοικητικό πρόστιμο στην ASPIS Holdings Public Company Ltd
25 Ιουνίου 2009
Σχετικά με FOREX
Σχετικά με FOREX
17 Ιουνίου 2009
Επιβολή διοικητικού προστίμου στην Hewitt Associates S.A. (Cyprus) Ltd
Επιβολή διοικητικού προστίμου στην Hewitt Associates S.A. (Cyprus) Ltd
12 Ιουνίου 2009
Διοικητικό πρόστιμο στην εταιρία Φάρμα Ρένος Χατζηιωάννου Δημόσια Εταιρία Λτδ
Διοικητικό πρόστιμο στην εταιρία Φάρμα Ρένος Χατζηιωάννου Δημόσια Εταιρία Λτδ
03 Ιουνίου 2009
Marfin Popular Bank Public Co Ltd
Marfin Popular Bank Public Co Ltd
20 Μαΐου 2009
Τερματισμό άδειας ΚΕΠΕΥ Λαικής Επενδυτικής ΕΠΕΥ Δημόσια Εταιρεία Λτδ
Τερματισμό άδειας ΚΕΠΕΥ Λαικής Επενδυτικής ΕΠΕΥ Δημόσια Εταιρεία Λτδ
23 Απριλίου 2009
Διοικητικό πρόστιμο στην Aspis Holdings Public Company Ltd
Διοικητικό πρόστιμο στην Aspis Holdings Public Company Ltd
30 Μαρτίου 2009
Επενδυτική απάτη στο χρηματοπιστωτικό όμιλο Stanford International Bank Financial Group
Επενδυτική απάτη στο χρηματοπιστωτικό όμιλο Stanford International Bank Financial Group
30 Μαρτίου 2009
Aπόφαση διοικητικού προστίμου στην G & K Exclusive Fashions Public Company Ltd
Aπόφαση διοικητικού προστίμου στην G & K Exclusive Fashions Public Company Ltd
24 Μαρτίου 2009
Τερματισμός αδειών ΚΕΠΕΥ Λαϊκή Διαχείριση Κεφαλαίων ΕΠΕΥ Λτδ, Laiki Brokerage Ltd και Εgnatia Financial Services (Cyprus) Ltd
Τερματισμός αδειών ΚΕΠΕΥ Λαϊκή Διαχείριση Κεφαλαίων ΕΠΕΥ Λτδ, Laiki Brokerage Ltd και Εgnatia Financial Services (Cyprus) Ltd
19 Μαρτίου 2009
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ της InterfinTrade (Overseas) Limited Ltd
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ της InterfinTrade (Overseas) Limited Ltd
09 Μαρτίου 2009
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ της Linvest Capital Ltd
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ της Linvest Capital Ltd
09 Μαρτίου 2009
Παράταση προθεσμίας Έγγραφου Συζήτησης ΕΣ2009-03
Παράταση προθεσμίας Έγγραφου Συζήτησης ΕΣ2009-03
05 Μαρτίου 2009
Ερωτοαπαντήσεις στο Νόμο περί των Προυποθέσεων Διαφάνειας
Ερωτοαπαντήσεις στο Νόμο περί των Προυποθέσεων Διαφάνειας
27 Φεβρουαρίου 2009
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ της Consulco Financial Services Ltd
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ της Consulco Financial Services Ltd
25 Φεβρουαρίου 2009
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ της FMC Securities Ltd
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ της FMC Securities Ltd
24 Φεβρουαρίου 2009
 |<  <  42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51  >  >| 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved.