Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Search:
Δελτίο Τύπου σχετικά με ομιλία του Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο Κυπρο-Ρωσικό Επιχειρηματικό Φόρουμ
Δελτίο Τύπου σχετικά με ομιλία του Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο Κυπρο-Ρωσικό Επιχειρηματικό Φόρουμ
07 Οκτωβρίου 2010
Πρόστιμα για παραβάσεις Νόμου Διαφάνειας
Πρόστιμα για παραβάσεις Νόμου Διαφάνειας
13 Σεπτεμβρίου 2010
Υπενθύμιση από Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με υποχρέωση υποβολής αίτησης για εγγραφή ως ΟΑΠΙ (Credit Rating Agency)
Υπενθύμιση από Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με υποχρέωση υποβολής αίτησης για εγγραφή ως ΟΑΠΙ (Credit Rating Agency)
30 Αυγούστου 2010
Απόρριψη Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης της Nemesis Asphalt Co Ltd προς τους μετόχους της εταιρείας K. Kythreotis Holdings Public Ltd
Απόρριψη Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης της Nemesis Asphalt Co Ltd προς τους μετόχους της εταιρείας K. Kythreotis Holdings Public Ltd
16 Αυγούστου 2010
Πρόσφατες αποφάσεις Δικαστηρίου που αφορούν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Πρόσφατες αποφάσεις Δικαστηρίου που αφορούν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
04 Αυγούστου 2010
Επιβολή διοικητικού προστίμου στη WERU Technologies Ltd
Επιβολή διοικητικού προστίμου στη WERU Technologies Ltd
29 Ιουλίου 2010
Διευκρίνιση ανακοίνωσης ημ. 28.07.2010 για P.C.M Advisers Ltd
Διευκρίνιση ανακοίνωσης ημ. 28.07.2010 για P.C.M Advisers Ltd
29 Ιουλίου 2010
Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην Merit Kapital Ltd
Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην Merit Kapital Ltd
28 Ιουλίου 2010
Τερματισμός παροχής συγκεκριμένης υπηρεσίας από την ΚΕΠΕΥ P.C.M Αdvisers Ltd
Τερματισμός παροχής συγκεκριμένης υπηρεσίας από την ΚΕΠΕΥ P.C.M Αdvisers Ltd
28 Ιουλίου 2010
Επιβολή διοικητικών προστίμων σε FX Global Markets Ltd, MDM Investments Ltd και S.L. Capital Services Ltd
Επιβολή διοικητικών προστίμων σε FX Global Markets Ltd, MDM Investments Ltd και S.L. Capital Services Ltd
09 Ιουλίου 2010
Μη ανάκληση άδειας της Ronin Europe Ltd
Μη ανάκληση άδειας της Ronin Europe Ltd
01 Ιουλίου 2010
Επιβολή διοικητικών κυρώσεων προς Ocean Tankers Public Company Limited
Επιβολή διοικητικών κυρώσεων προς Ocean Tankers Public Company Limited
01 Ιουλίου 2010
Αναστολή άδειας της Ronin Europe Ltd
Αναστολή άδειας της Ronin Europe Ltd
23 Ιουνίου 2010
Επιβολή διοικητικού πρόστιμου στη Laser Investment Group Ltd
Επιβολή διοικητικού πρόστιμου στη Laser Investment Group Ltd
22 Ιουνίου 2010
Πρόσφατες αποφάσεις Δικαστηρίου που αφορούν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Πρόσφατες αποφάσεις Δικαστηρίου που αφορούν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
16 Ιουνίου 2010
Πρόστιμα για παραβάσεις του Νόμου Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά)
Πρόστιμα για παραβάσεις του Νόμου Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά)
16 Ιουνίου 2010
Επίπληξη στην RMG Holdings Ltd
Επίπληξη στην RMG Holdings Ltd
10 Ιουνίου 2010
Τερματισμός άδειας της ΚΕΠΕΥ Horizon Group (Cyprus) Ltd
Τερματισμός άδειας της ΚΕΠΕΥ Horizon Group (Cyprus) Ltd
09 Ιουνίου 2010
Διαδικασία παράδοσης φακέλων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Διαδικασία παράδοσης φακέλων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
20 Μαΐου 2010
Επιβολή προστίμου στην Commercial Value Α.Α.Ε.
Επιβολή προστίμου στην Commercial Value Α.Α.Ε.
13 Μαΐου 2010
Επιβολή διοικητικών προστίμων στην Otkritie Finance (Cyprus) Ltd
Επιβολή διοικητικών προστίμων στην Otkritie Finance (Cyprus) Ltd
05 Μαΐου 2010
Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με παροχή γνωματεύσεων
Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με παροχή γνωματεύσεων
05 Μαΐου 2010
Επίπληξη στην Tadawul FX Ltd
Επίπληξη στην Tadawul FX Ltd
05 Μαΐου 2010
Σχετικά με Genius Investments (Cyprus) Ltd
Σχετικά με Genius Investments (Cyprus) Ltd
16 Απριλίου 2010
 |<  <  36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45  >  >| 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.