Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Search:
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ της P.O. Metropolitan Services Ltd
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ της P.O. Metropolitan Services Ltd
18 Νοεμβρίου 2010
Επιβολή διοικητικών προστίμων σε Advantage Capital Holdings Plc και Λήδα Επενδυτική Δημόσια Εταιρία Λτδ
Επιβολή διοικητικών προστίμων σε Advantage Capital Holdings Plc και Λήδα Επενδυτική Δημόσια Εταιρία Λτδ
12 Νοεμβρίου 2010
Επιβολή διοικητικού προστίμου στην V.S. Vision Com Ltd και Κώστα Χατζηγαβριήλ
Επιβολή διοικητικού προστίμου στην V.S. Vision Com Ltd και Κώστα Χατζηγαβριήλ
03 Νοεμβρίου 2010
Έγκριση αιτήματος για εξαίρεση από υποχρέωση για διενέργεια δημόσιας πρότασης (Cyfield, Δημοσθένους)
Έγκριση αιτήματος για εξαίρεση από υποχρέωση για διενέργεια δημόσιας πρότασης (Cyfield, Δημοσθένους)
03 Νοεμβρίου 2010
Έγκριση αιτήματος για εξαίρεση από υποχρέωση για διενέργεια δημόσιας πρότασης (Ζορμπάς)
Έγκριση αιτήματος για εξαίρεση από υποχρέωση για διενέργεια δημόσιας πρότασης (Ζορμπάς)
03 Νοεμβρίου 2010
Διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Επικοινωνίας
Διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Επικοινωνίας
01 Νοεμβρίου 2010
Προκήρυξη διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Επικοινωνίας
Προκήρυξη διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Επικοινωνίας
14 Οκτωβρίου 2010
Πρόσφατες αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου που αφορούν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Πρόσφατες αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου που αφορούν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
07 Οκτωβρίου 2010
Δελτίο Τύπου σχετικά με ομιλία του Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο Κυπρο-Ρωσικό Επιχειρηματικό Φόρουμ
Δελτίο Τύπου σχετικά με ομιλία του Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο Κυπρο-Ρωσικό Επιχειρηματικό Φόρουμ
07 Οκτωβρίου 2010
Πρόστιμα για παραβάσεις Νόμου Διαφάνειας
Πρόστιμα για παραβάσεις Νόμου Διαφάνειας
13 Σεπτεμβρίου 2010
Υπενθύμιση από Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με υποχρέωση υποβολής αίτησης για εγγραφή ως ΟΑΠΙ (Credit Rating Agency)
Υπενθύμιση από Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με υποχρέωση υποβολής αίτησης για εγγραφή ως ΟΑΠΙ (Credit Rating Agency)
30 Αυγούστου 2010
Απόρριψη Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης της Nemesis Asphalt Co Ltd προς τους μετόχους της εταιρείας K. Kythreotis Holdings Public Ltd
Απόρριψη Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης της Nemesis Asphalt Co Ltd προς τους μετόχους της εταιρείας K. Kythreotis Holdings Public Ltd
16 Αυγούστου 2010
Πρόσφατες αποφάσεις Δικαστηρίου που αφορούν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Πρόσφατες αποφάσεις Δικαστηρίου που αφορούν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
04 Αυγούστου 2010
Επιβολή διοικητικού προστίμου στη WERU Technologies Ltd
Επιβολή διοικητικού προστίμου στη WERU Technologies Ltd
29 Ιουλίου 2010
Διευκρίνιση ανακοίνωσης ημ. 28.07.2010 για P.C.M Advisers Ltd
Διευκρίνιση ανακοίνωσης ημ. 28.07.2010 για P.C.M Advisers Ltd
29 Ιουλίου 2010
Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην Merit Kapital Ltd
Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην Merit Kapital Ltd
28 Ιουλίου 2010
Τερματισμός παροχής συγκεκριμένης υπηρεσίας από την ΚΕΠΕΥ P.C.M Αdvisers Ltd
Τερματισμός παροχής συγκεκριμένης υπηρεσίας από την ΚΕΠΕΥ P.C.M Αdvisers Ltd
28 Ιουλίου 2010
Επιβολή διοικητικών προστίμων σε FX Global Markets Ltd, MDM Investments Ltd και S.L. Capital Services Ltd
Επιβολή διοικητικών προστίμων σε FX Global Markets Ltd, MDM Investments Ltd και S.L. Capital Services Ltd
09 Ιουλίου 2010
Μη ανάκληση άδειας της Ronin Europe Ltd
Μη ανάκληση άδειας της Ronin Europe Ltd
01 Ιουλίου 2010
Επιβολή διοικητικών κυρώσεων προς Ocean Tankers Public Company Limited
Επιβολή διοικητικών κυρώσεων προς Ocean Tankers Public Company Limited
01 Ιουλίου 2010
Αναστολή άδειας της Ronin Europe Ltd
Αναστολή άδειας της Ronin Europe Ltd
23 Ιουνίου 2010
Επιβολή διοικητικού πρόστιμου στη Laser Investment Group Ltd
Επιβολή διοικητικού πρόστιμου στη Laser Investment Group Ltd
22 Ιουνίου 2010
Πρόσφατες αποφάσεις Δικαστηρίου που αφορούν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Πρόσφατες αποφάσεις Δικαστηρίου που αφορούν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
16 Ιουνίου 2010
Πρόστιμα για παραβάσεις του Νόμου Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά)
Πρόστιμα για παραβάσεις του Νόμου Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά)
16 Ιουνίου 2010
 |<  <  39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48  >  >| 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved.