Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Search:
Ανακοινώσεις επιβολής διοικητικού πρόστιμου
Ανακοινώσεις επιβολής διοικητικού πρόστιμου
17 Ιουλίου 2009
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ της UFGIS Trading Ltd
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ της UFGIS Trading Ltd
13 Ιουλίου 2009
Διοικητικό πρόστιμο στην ASPIS Holdings Public Company Ltd
Διοικητικό πρόστιμο στην ASPIS Holdings Public Company Ltd
25 Ιουνίου 2009
Σχετικά με FOREX
Σχετικά με FOREX
17 Ιουνίου 2009
Επιβολή διοικητικού προστίμου στην Hewitt Associates S.A. (Cyprus) Ltd
Επιβολή διοικητικού προστίμου στην Hewitt Associates S.A. (Cyprus) Ltd
12 Ιουνίου 2009
Διοικητικό πρόστιμο στην εταιρία Φάρμα Ρένος Χατζηιωάννου Δημόσια Εταιρία Λτδ
Διοικητικό πρόστιμο στην εταιρία Φάρμα Ρένος Χατζηιωάννου Δημόσια Εταιρία Λτδ
03 Ιουνίου 2009
Marfin Popular Bank Public Co Ltd
Marfin Popular Bank Public Co Ltd
20 Μαΐου 2009
Τερματισμό άδειας ΚΕΠΕΥ Λαικής Επενδυτικής ΕΠΕΥ Δημόσια Εταιρεία Λτδ
Τερματισμό άδειας ΚΕΠΕΥ Λαικής Επενδυτικής ΕΠΕΥ Δημόσια Εταιρεία Λτδ
23 Απριλίου 2009
Διοικητικό πρόστιμο στην Aspis Holdings Public Company Ltd
Διοικητικό πρόστιμο στην Aspis Holdings Public Company Ltd
30 Μαρτίου 2009
Επενδυτική απάτη στο χρηματοπιστωτικό όμιλο Stanford International Bank Financial Group
Επενδυτική απάτη στο χρηματοπιστωτικό όμιλο Stanford International Bank Financial Group
30 Μαρτίου 2009
Aπόφαση διοικητικού προστίμου στην G & K Exclusive Fashions Public Company Ltd
Aπόφαση διοικητικού προστίμου στην G & K Exclusive Fashions Public Company Ltd
24 Μαρτίου 2009
Τερματισμός αδειών ΚΕΠΕΥ Λαϊκή Διαχείριση Κεφαλαίων ΕΠΕΥ Λτδ, Laiki Brokerage Ltd και Εgnatia Financial Services (Cyprus) Ltd
Τερματισμός αδειών ΚΕΠΕΥ Λαϊκή Διαχείριση Κεφαλαίων ΕΠΕΥ Λτδ, Laiki Brokerage Ltd και Εgnatia Financial Services (Cyprus) Ltd
19 Μαρτίου 2009
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ της InterfinTrade (Overseas) Limited Ltd
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ της InterfinTrade (Overseas) Limited Ltd
09 Μαρτίου 2009
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ της Linvest Capital Ltd
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ της Linvest Capital Ltd
09 Μαρτίου 2009
Παράταση προθεσμίας Έγγραφου Συζήτησης ΕΣ2009-03
Παράταση προθεσμίας Έγγραφου Συζήτησης ΕΣ2009-03
05 Μαρτίου 2009
Ερωτοαπαντήσεις στο Νόμο περί των Προυποθέσεων Διαφάνειας
Ερωτοαπαντήσεις στο Νόμο περί των Προυποθέσεων Διαφάνειας
27 Φεβρουαρίου 2009
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ της Consulco Financial Services Ltd
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ της Consulco Financial Services Ltd
25 Φεβρουαρίου 2009
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ της FMC Securities Ltd
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ της FMC Securities Ltd
24 Φεβρουαρίου 2009
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ της Olma Financial Services Ltd
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ της Olma Financial Services Ltd
24 Φεβρουαρίου 2009
Πάγωμα κεφαλαίων του χρηματοπιστωτικού ομίλου Stanford International Bank
Πάγωμα κεφαλαίων του χρηματοπιστωτικού ομίλου Stanford International Bank
23 Φεβρουαρίου 2009
Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για Armonia Estates Ltd
Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για Armonia Estates Ltd
18 Φεβρουαρίου 2009
Εφαρμογή του Νόμου των Δημόσιων Προτάσεων σε εταιρείες εισηγμένες ΜΟΝΟ στο εξωτερικό
Εφαρμογή του Νόμου των Δημόσιων Προτάσεων σε εταιρείες εισηγμένες ΜΟΝΟ στο εξωτερικό
17 Φεβρουαρίου 2009
Κατάρρευση Bernard L. Madoff Investment Securities LLC
Κατάρρευση Bernard L. Madoff Investment Securities LLC
13 Φεβρουαρίου 2009
'Εγκριση αιτήματος για εξαίρεση από υποχρέωση για διενέργεια δημόσιας πρότασης της Νέμεσης Εργοληπτικής Εταιρίας
'Εγκριση αιτήματος για εξαίρεση από υποχρέωση για διενέργεια δημόσιας πρότασης της Νέμεσης Εργοληπτικής Εταιρίας
29 Ιανουαρίου 2009
 |<  <  39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48  >  >| 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.