Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Search:
Επίπληξη της Pulp International Business Ltd
Επίπληξη της Pulp International Business Ltd
23 Μαρτίου 2010
Επιβολή διοικητικού προστίμου στην FX Global Markets Ltd
Επιβολή διοικητικού προστίμου στην FX Global Markets Ltd
23 Μαρτίου 2010
Επιβολή διοικητικού προστίμου στη Veles International Ltd
Επιβολή διοικητικού προστίμου στη Veles International Ltd
22 Μαρτίου 2010
Διοικητικό πρόστιμο στους Μακρή και Κυπριανού
Διοικητικό πρόστιμο στους Μακρή και Κυπριανού
02 Μαρτίου 2010
Πρόσφατες αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου που αφορούν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Πρόσφατες αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου που αφορούν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
19 Φεβρουαρίου 2010
Επίπληξη του κ Τυλλή και της Harvest και επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην Alfa
Επίπληξη του κ Τυλλή και της Harvest και επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην Alfa
19 Φεβρουαρίου 2010
Αίτημα από Cyprus Trading Corporation Plc για εξαίρεση από υποχρέωση διενέργειας δημόσιας πρότασης
Αίτημα από Cyprus Trading Corporation Plc για εξαίρεση από υποχρέωση διενέργειας δημόσιας πρότασης
14 Ιανουαρίου 2010
Διοικητικό πρόστιμο στη Libra Holidays Group Public Ltd για Νόμο Διαφάνειας
Διοικητικό πρόστιμο στη Libra Holidays Group Public Ltd για Νόμο Διαφάνειας
12 Ιανουαρίου 2010
Διοικητικό πρόστιμο στον κ. Άλκη Χατζήκυριακο
Διοικητικό πρόστιμο στον κ. Άλκη Χατζήκυριακο
09 Ιανουαρίου 2010
Διοικητικό πρόστιμο στον κ. Μιχάλη Ιωαννίδη (Πρόεδρο, Δ.Σ. Ocean Tankers Holdings Plc Co Ltd)
Διοικητικό πρόστιμο στον κ. Μιχάλη Ιωαννίδη (Πρόεδρο, Δ.Σ. Ocean Tankers Holdings Plc Co Ltd)
08 Ιανουαρίου 2010
Διοικητικό πρόστιμο στην Advantage Capital Holdings Plc (πρώην Aspis Holdings Public Company Ltd)
Διοικητικό πρόστιμο στην Advantage Capital Holdings Plc (πρώην Aspis Holdings Public Company Ltd)
31 Δεκεμβρίου 2009
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ της Kotikos Advisory Ltd
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ της Kotikos Advisory Ltd
17 Δεκεμβρίου 2009
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ της Pasternak Holdings Ltd
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ της Pasternak Holdings Ltd
15 Δεκεμβρίου 2009
Διοικητικό πρόστιμο στον κ. Stephen Van Zupthen
Διοικητικό πρόστιμο στον κ. Stephen Van Zupthen
14 Δεκεμβρίου 2009
Ενημέρωση για ΟΑΠΙ
Ενημέρωση για ΟΑΠΙ
09 Δεκεμβρίου 2009
Αίτημα από κ. Καρκώτη για εξαίρεση από υποχρέωση διενέργειας δημόσιας πρότασης
Αίτημα από κ. Καρκώτη για εξαίρεση από υποχρέωση διενέργειας δημόσιας πρότασης
19 Νοεμβρίου 2009
Διοικητικό πρόστιμο στον κ. Πανίκο Παναγιώτου
Διοικητικό πρόστιμο στον κ. Πανίκο Παναγιώτου
11 Νοεμβρίου 2009
Διεύθυνση διαδικτυακού τόπου που δεν έχει σχέση με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Διεύθυνση διαδικτυακού τόπου που δεν έχει σχέση με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
09 Νοεμβρίου 2009
Διενέργεια συναλλαγών επί συναλλάγματος
Διενέργεια συναλλαγών επί συναλλάγματος
06 Νοεμβρίου 2009
Διαγραφή τριών επενδυτικών τμημάτων του 'Lloyds TSB Money Fund Limited'
Διαγραφή τριών επενδυτικών τμημάτων του 'Lloyds TSB Money Fund Limited'
06 Νοεμβρίου 2009
Πρόσφατα δημοσιεύματα για Aspis Holding Public Company Ltd
Πρόσφατα δημοσιεύματα για Aspis Holding Public Company Ltd
03 Νοεμβρίου 2009
Απόφαση Ε.Κ. αναφορικά με παράβαση του άρθρου 13(1) του Ν41(Ι)-2007 από την Aspis Holdings Public Co Ltd
Απόφαση Ε.Κ. αναφορικά με παράβαση του άρθρου 13(1) του Ν41(Ι)-2007 από την Aspis Holdings Public Co Ltd
27 Οκτωβρίου 2009
Πρόστιμα για παραβάσεις του Νόμου Διαφάνειας
Πρόστιμα για παραβάσεις του Νόμου Διαφάνειας
27 Οκτωβρίου 2009
Υπογραφή του Πολυμερούς Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας του Διεθνούς Oργανισμού Eπιτροπών Kεφαλαιαγοράς (IOSCO) από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Υπογραφή του Πολυμερούς Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας του Διεθνούς Oργανισμού Eπιτροπών Kεφαλαιαγοράς (IOSCO) από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
26 Οκτωβρίου 2009
 |<  <  37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46  >  >| 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.