Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Εγκριμένες ΚΕΠΕΥ
Εγκριμένες ΚΕΠΕΥ
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Εποπτευόμενοι ΕΠΕΥ Εγκριμένες ΚΕΠΕΥ
Εγκριμένες ΚΕΠΕΥ
ΛΙΣΤΑ ΕΓΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΕΠΕΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Πατήστε εδώ για κατέβασμα σε μορφή Excel
Search:
all | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
Instant Trading EU Ltd
Αριθμός Άδειας: 266/15
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 13/01/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 266937 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 722 774,Φαξ: +357 25 722 292
E-Mail: regulation@instaforex.eu
Invast Financial Services (EU) Ltd
Αριθμός Άδειας: 435/23
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 04/09/2023
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: HE 427102 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 030 938,Φαξ:
Χώρα: Cyprus
E-Mail: compliance@26degreesglobalmarkets.com.cy
Investium Limited
Αριθμός Άδειας: 421/22
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 31/10/2022
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 412142 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22730078,Φαξ:
E-Mail: info@flexinvest.com
IQOption Europe Ltd
Αριθμός Άδειας: 247/14
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 30/07/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 327751 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 281 641,Φαξ: +357 25 252 582
Χώρα: Cyprus
E-Mail: compliance@iqoption.com
Εγκεκριμένες Εμπορικές Επωνυμίες: Quadcode Markets
ISEC Wealth Management Ltd
Αριθμός Άδειας: 356/18
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 30/04/2018
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 360500 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 262 132,Φαξ: +357 25 005 324
E-Mail: compliance@is-wm.com
Itrade Global (Cy) Ltd
Αριθμός Άδειας: 298/16 (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας) (Υπό εξέταση για εκούσια παραίτηση της άδειας λειτουργίας)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 08/04/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 335424 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 262 126,Φαξ: +357 25 262 043
Χώρα: Cyprus
E-Mail: compliance@tradefw.com
Εγκεκριμένες Εμπορικές Επωνυμίες: TRADEFW, INVESTFW, TRADEDWELL
JFD Group Ltd
Αριθμός Άδειας: 150/11
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 05/08/2011
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 282265 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 878 530,Φαξ: +357 25 763 540
E-Mail: legal@jfdbrokers.com
JustMarkets Ltd
Αριθμός Άδειας: 401/21
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 08/06/2021
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 361312 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 351514,Φαξ:
Χώρα: Cyprus
E-Mail: support@justmarkets.eu
Key Way Investments Ltd
Αριθμός Άδειας: 292/16
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 21/01/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 341196 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 000 936,Φαξ: +357 22 496 642
E-Mail: info@keywayinvestments.com
Kleis EU LTD
Αριθμός Άδειας: 436/23
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 04/09/2023
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: HE 433552 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 211 994,Φαξ:
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@keytotrading.com
Klips CY Ltd
Αριθμός Άδειας: 434/23
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 01/08/2023
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 431041 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 010 782,Φαξ:
E-Mail: compliance@klips.com
L.F. Investment Ltd
Αριθμός Άδειας: 271/15
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 06/04/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 329493 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 030 444,Φαξ: +357 25 577 211
E-Mail: office@purple-trading.com
LAIETANA LTD
Αριθμός Άδειας: 414/22
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 29/08/2022
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: ΗΕ 417920 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: 22 251 494,Φαξ: N/A
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@laietana.eu
Leadtrade Ltd
Αριθμός Άδειας: 296/16 (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 16/02/2016
Ημερομηνία Τερματισμού: 28/04/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 339737 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 418 218,Φαξ: +357 22 418 219
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@leadtradeltd.com
Lifegoals Financial Services Limited (ex Emergo Wealth Ltd)
Αριθμός Άδειας: 232/14
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 27/03/2014
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 327491 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 449 122,Φαξ: +357 22 780 589
E-Mail: info@emergowealth.net
Lime Trading (CY) Ltd (ex Just2trade Online Ltd)
Αριθμός Άδειας: 281/15
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 25/09/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 341520 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 344 563,Φαξ: +357 25 344 564
E-Mail: supervision@just2trade.online
Lirunex Ltd
Αριθμός Άδειας: 338/17
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 25/09/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 353862 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 24 694 888,Φαξ: +357 24 694 889
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@lirunex.eu
Liteforex (Europe) Ltd
Αριθμός Άδειας: 093/08
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 08/08/2008
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 230122 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 750 555,Φαξ: +357 25 722 377
E-Mail: liteforex@liteforex.eu
LMAX Broker Europe Ltd
Αριθμός Άδειας: 310/16
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 08/08/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 346613 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 056 217,Φαξ: +357 25 050 559
E-Mail: compliance.europe@lmax.com
London Capital Group (Cyprus) Ltd
Αριθμός Άδειας: 341/17 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε)
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 23/10/2017
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 356430 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 266606,Φαξ:
Χώρα: Cyprus
E-Mail: compliancecy@lcg.com
Luna Wealth Asset Management Ltd
Αριθμός Άδειας: 379/19
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 23/08/2019
Αριθμός Εγγραφής ΕΚΚ: 344224 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 007 111 ,Φαξ:
E-Mail: info@lunawealth.com
Lydya Financial Ltd
Αριθμός Άδειας: 300/16
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 22/04/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 334292 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 25 22 99,Φαξ: +357 25 25 13 93
E-Mail: info@lydyafinancial.com
Magic Compass Ltd
Αριθμός Άδειας: 299/16
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 12/04/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 341562 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 25 023 880,Φαξ: +357 25 590 300
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@magiccompass.com
Magnasale Trading Ltd
Αριθμός Άδειας: 264/15
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 07/01/2015
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 332334 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 232 181,Φαξ: +357 22 007 393
Χώρα: Cyprus
E-Mail: info@magnasaleltd.com
 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >| 
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Συνέδρια
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Κόμβος Καινοτομίας
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.