Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Γνωστοποιήσεις - Έντυπα
Γνωστοποιήσεις - Έντυπα
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Γνωστοποιήσεις - Έντυπα
Search:
Έντυπο QST-CIF για Τριμηνιαία Στατιστικά των ΚΕΠΕΥ έκδοσης 13
Έντυπο QST-CIF για Τριμηνιαία Στατιστικά των ΚΕΠΕΥ έκδοσης 13
29 Μαρτίου 2024
Έντυπο 87-03-01 για υπολογισμό ετήσιων συνδρομών ΚΕΠΕΥ 2023
Έντυπο 87-03-01 για υπολογισμό ετήσιων συνδρομών ΚΕΠΕΥ 2023
22 Μαρτίου 2024
Γνωστοποίηση πρόθεσης για εγγραφή και ορισμό συνδεδεμένου αντιπροσώπου (Νομική Οντότητα) στην Δημοκρατία (Έντυπο 87-00-25 - Μόνο στην Αγγλική γλώσσα)
Γνωστοποίηση πρόθεσης για εγγραφή και ορισμό συνδεδεμένου αντιπροσώπου (Νομική Οντότητα) στην Δημοκρατία (Έντυπο 87-00-25 - Μόνο στην Αγγλική γλώσσα)
12 Μαρτίου 2024
Γνωστοποίηση πρόθεσης για εγγραφή και ορισμό συνδεδεμένου αντιπροσώπου (Φυσικό Πρόσωπο) στην Δημοκρατία (Έντυπο 87-00-24 - Μόνο στην Αγγλική γλώσσα)
Γνωστοποίηση πρόθεσης για εγγραφή και ορισμό συνδεδεμένου αντιπροσώπου (Φυσικό Πρόσωπο) στην Δημοκρατία (Έντυπο 87-00-24 - Μόνο στην Αγγλική γλώσσα)
12 Μαρτίου 2024
Γνωστοποίηση πρόθεσης για ίδρυση υποκαταστήματος σε άλλο κράτος μέλος (ΕΟΧ) (Έντυπο 87-00-06 - Μόνο στην Αγγλική γλώσσα)
Γνωστοποίηση πρόθεσης για ίδρυση υποκαταστήματος σε άλλο κράτος μέλος (ΕΟΧ) (Έντυπο 87-00-06 - Μόνο στην Αγγλική γλώσσα)
12 Μαρτίου 2024
Πρόγραμμα ελέγχου για επιχειρηματικό σχέδιο που συνοδεύει τη γνωστοποίηση για ίδρυση υποκαταστήματος σε άλλο κράτος μέλος (ΕΟΧ) (Έντυπο 87-00-28 - Μόνο στην Αγγλική γλώσσα)
Πρόγραμμα ελέγχου για επιχειρηματικό σχέδιο που συνοδεύει τη γνωστοποίηση για ίδρυση υποκαταστήματος σε άλλο κράτος μέλος (ΕΟΧ) (Έντυπο 87-00-28 - Μόνο στην Αγγλική γλώσσα)
12 Μαρτίου 2024
Έντυπο QST-CIF για Τριμηνιαία Στατιστικά των ΚΕΠΕΥ έκδοσης 12
Έντυπο QST-CIF για Τριμηνιαία Στατιστικά των ΚΕΠΕΥ έκδοσης 12
20 Δεκεμβρίου 2023
Έντυπο QST-CIF για Τριμηνιαία Στατιστικά των ΚΕΠΕΥ έκδοσης 11
Έντυπο QST-CIF για Τριμηνιαία Στατιστικά των ΚΕΠΕΥ έκδοσης 11
29 Ιουνίου 2023
Έντυπο QST-CIF για Τριμηνιαία Στατιστικά των ΚΕΠΕΥ έκδοσης 10
Έντυπο QST-CIF για Τριμηνιαία Στατιστικά των ΚΕΠΕΥ έκδοσης 10
30 Μαρτίου 2023
Πρόγραμμα Έλεγχου του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας (Έντυπο 87-00-22 - Μόνο στην Αγγλική γλώσσα)
Πρόγραμμα Έλεγχου του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας (Έντυπο 87-00-22 - Μόνο στην Αγγλική γλώσσα)
12 Ιανουαρίου 2023
Έντυπο CBRT-CIF για ΚΕΠΕΥ
Έντυπο CBRT-CIF για ΚΕΠΕΥ
28 Νοεμβρίου 2022
Έντυπο CA-CIF για Τριμηνιαία Στατιστικά των ΚΕΠΕΥ έκδοσης 2 για υποβολή 30/06/2022
Έντυπο CA-CIF για Τριμηνιαία Στατιστικά των ΚΕΠΕΥ έκδοσης 2 για υποβολή 30/06/2022
30 Ιουνίου 2022
Έντυπο QST-CIF για Τριμηνιαία Στατιστικά των ΚΕΠΕΥ έκδοσης 9 για υποβολή 30/06/2022
Έντυπο QST-CIF για Τριμηνιαία Στατιστικά των ΚΕΠΕΥ έκδοσης 9 για υποβολή 30/06/2022
30 Ιουνίου 2022
Ερωτηματολόγιο αναφορικά με την προληπτική εποπτεία για την αίτηση χορήγησης άδειας ΚΕΠΕΥ
Ερωτηματολόγιο αναφορικά με την προληπτική εποπτεία για την αίτηση χορήγησης άδειας ΚΕΠΕΥ
01 Ιουνίου 2022
Έντυπο CA-CIF για Τριμηνιαία Στατιστικά των ΚΕΠΕΥ έκδοσης 1 για υποβολές 31/12/2021 και 31/03/2022
Έντυπο CA-CIF για Τριμηνιαία Στατιστικά των ΚΕΠΕΥ έκδοσης 1 για υποβολές 31/12/2021 και 31/03/2022
19 Μαΐου 2022
Έντυπο 144-002-01 - Έντυπο υποβολής παραπόνων
Έντυπο 144-002-01 - Έντυπο υποβολής παραπόνων
05 Μαΐου 2022
Έντυπο QST-CIF για Τριμηνιαία Στατιστικά των ΚΕΠΕΥ έκδοσης 8 για υποβολή 31/03/2022
Έντυπο QST-CIF για Τριμηνιαία Στατιστικά των ΚΕΠΕΥ έκδοσης 8 για υποβολή 31/03/2022
05 Απριλίου 2022
Γνωστοποίηση για παροχή υπηρεσιών/δραστηριοτήτων διασυνοριακώς σε άλλα κράτη μέλη (ΕΟΧ - Μόνο στην Αγγλική γλώσσα) (Έντυπο 87-00-04 - Μόνο στην Αγγλική γλώσσα)
Γνωστοποίηση για παροχή υπηρεσιών/δραστηριοτήτων διασυνοριακώς σε άλλα κράτη μέλη (ΕΟΧ - Μόνο στην Αγγλική γλώσσα) (Έντυπο 87-00-04 - Μόνο στην Αγγλική γλώσσα)
18 Φεβρουαρίου 2022
Έντυπο QST-CIF για Τριμηνιαία Στατιστικά των ΚΕΠΕΥ έκδοσης 7 για υποβολή 30/09/2021
Έντυπο QST-CIF για Τριμηνιαία Στατιστικά των ΚΕΠΕΥ έκδοσης 7 για υποβολή 30/09/2021
28 Σεπτεμβρίου 2021
Έντυπο CB-CIF για Cross Border Activity των ΚΕΠΕΥ για υποβολή 2020
Έντυπο CB-CIF για Cross Border Activity των ΚΕΠΕΥ για υποβολή 2020
18 Ιουνίου 2021
Έντυπο QST-CIF για Τριμηνιαία Στατιστικά των ΚΕΠΕΥ έκδοσης 6 για υποβολή 31/03/2021
Έντυπο QST-CIF για Τριμηνιαία Στατιστικά των ΚΕΠΕΥ έκδοσης 6 για υποβολή 31/03/2021
24 Μαρτίου 2021
Γνωστοποίηση για την πρόθεση των Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών από το ΗΒ, να προσφέρουν υπηρεσίες σε επαγγελματίες πελάτες ή/και επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους στην Κύπρο - Μόνο στην Αγγλική γλώσσα (Έντυπο 87-04-01)
Γνωστοποίηση για την πρόθεση των Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών από το ΗΒ, να προσφέρουν υπηρεσίες σε επαγγελματίες πελάτες ή/και επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους στην Κύπρο - Μόνο στην Αγγλική γλώσσα (Έντυπο 87-04-01)
23 Δεκεμβρίου 2020
Έντυπο QST-CIF για Τριμηνιαία Στατιστικά των ΚΕΠΕΥ έκδοσης 5 για υποβολή 30/06/2020
Έντυπο QST-CIF για Τριμηνιαία Στατιστικά των ΚΕΠΕΥ έκδοσης 5 για υποβολή 30/06/2020
30 Ιουνίου 2020
Έντυπο αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ/Επέκταση άδειας λειτουργίας - (Έντυπο 87-00-01 - Μόνο στην Αγγλική γλώσσα)
Έντυπο αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ/Επέκταση άδειας λειτουργίας - (Έντυπο 87-00-01 - Μόνο στην Αγγλική γλώσσα)
24 Ιουνίου 2020
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Συνέδρια
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Κόμβος Καινοτομίας
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.