Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΝΤΥΠΑ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΝΤΥΠΑ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΝΤΥΠΑ
Search:
Έντυπο CB-CIF για Cross Border Activity των ΚΕΠΕΥ για υποβολή 2020
Έντυπο CB-CIF για Cross Border Activity των ΚΕΠΕΥ για υποβολή 2020
18 Ιουνίου 2021
Έντυπο QST-CIF για Τριμηνιαία Στατιστικά των ΚΕΠΕΥ έκδοσης 6 για υποβολή 31/03/2021
Έντυπο QST-CIF για Τριμηνιαία Στατιστικά των ΚΕΠΕΥ έκδοσης 6 για υποβολή 31/03/2021
24 Μαρτίου 2021
30. Έντυπο υπολογισμού ετήσιας εισφοράς
30. Έντυπο υπολογισμού ετήσιας εισφοράς
24 Μαρτίου 2021
Γνωστοποίηση για την πρόθεση των Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών από το ΗΒ, να προσφέρουν υπηρεσίες σε επαγγελματίες πελάτες ή/και επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους στην Κύπρο - Μόνο στην Αγγλική γλώσσα (Έντυπο 87-04-01)
Γνωστοποίηση για την πρόθεση των Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών από το ΗΒ, να προσφέρουν υπηρεσίες σε επαγγελματίες πελάτες ή/και επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους στην Κύπρο - Μόνο στην Αγγλική γλώσσα (Έντυπο 87-04-01)
23 Δεκεμβρίου 2020
36. Έντυπο QST-CIF για Τριμηνιαία Στατιστικά των ΚΕΠΕΥ έκδοσης 5 για υποβολή 30/06/2020
36. Έντυπο QST-CIF για Τριμηνιαία Στατιστικά των ΚΕΠΕΥ έκδοσης 5 για υποβολή 30/06/2020
30 Ιουνίου 2020
22. Πρόγραμμα Έλεγχου του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας (Έντυπο 87-00-22 - Μόνο στην Αγγλική γλώσσα)
22. Πρόγραμμα Έλεγχου του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας (Έντυπο 87-00-22 - Μόνο στην Αγγλική γλώσσα)
24 Ιουνίου 2020
01. Έντυπο αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ/Επέκταση άδειας λειτουργίας - (Έντυπο 87-00-01 - Μόνο στην Αγγλική γλώσσα)
01. Έντυπο αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ/Επέκταση άδειας λειτουργίας - (Έντυπο 87-00-01 - Μόνο στην Αγγλική γλώσσα)
24 Ιουνίου 2020
35. Application for the granting authorisation to provide crowdfunding services (Form 87-00-27)
35. Application for the granting authorisation to provide crowdfunding services (Form 87-00-27)
15 Απριλίου 2020
34. Έντυπο QST-CIF για Τριμηνιαία Στατιστικά των ΚΕΠΕΥ έκδοσης 4 για υποβολή 30/06/2019
34. Έντυπο QST-CIF για Τριμηνιαία Στατιστικά των ΚΕΠΕΥ έκδοσης 4 για υποβολή 30/06/2019
01 Ιουλίου 2019
33. Έντυπο για χορήγηση άδειας σε Εταιρεία Τρίτης Χώρας για ίδρυση υποκαταστήματος στη Δημοκρατία (Έντυπο 87-00-26 - Μόνο στην Αγγλική γλώσσα)
33. Έντυπο για χορήγηση άδειας σε Εταιρεία Τρίτης Χώρας για ίδρυση υποκαταστήματος στη Δημοκρατία (Έντυπο 87-00-26 - Μόνο στην Αγγλική γλώσσα)
30 Μαΐου 2019
20. Κοινοποίηση από εμπιστεύματα (trusts) για κατοχή, απόκτηση ή περαιτέρω αύξηση ειδικής συμμετοχής σε ΚΕΠΕΥ (Έντυπο 87-00-20 - Μόνο στην Αγγλική γλώσσα - αναθεωρημένο Απρίλιος 2019)
20. Κοινοποίηση από εμπιστεύματα (trusts) για κατοχή, απόκτηση ή περαιτέρω αύξηση ειδικής συμμετοχής σε ΚΕΠΕΥ (Έντυπο 87-00-20 - Μόνο στην Αγγλική γλώσσα - αναθεωρημένο Απρίλιος 2019)
16 Απριλίου 2019
19. Κοινοποίηση από νομικά πρόσωπα για κατοχή, απόκτηση ή περαιτέρω αύξηση ειδικής συμμετοχής σε ΚΕΠΕΥ (Έντυπο 87-00-19 - Μόνο στην Αγγλική γλώσσα - αναθεωρημένο Απρίλιος 2019)
19. Κοινοποίηση από νομικά πρόσωπα για κατοχή, απόκτηση ή περαιτέρω αύξηση ειδικής συμμετοχής σε ΚΕΠΕΥ (Έντυπο 87-00-19 - Μόνο στην Αγγλική γλώσσα - αναθεωρημένο Απρίλιος 2019)
16 Απριλίου 2019
18. Κοινοποίηση από φυσικά πρόσωπα για κατοχή, απόκτηση ή περαιτέρω αύξηση ειδικής συμμετοχής σε ΚΕΠΕΥ (Έντυπο 87-00-18 - Μόνο στην Αγγλική γλώσσα - αναθεωρημένο Απρίλιος 2019)
18. Κοινοποίηση από φυσικά πρόσωπα για κατοχή, απόκτηση ή περαιτέρω αύξηση ειδικής συμμετοχής σε ΚΕΠΕΥ (Έντυπο 87-00-18 - Μόνο στην Αγγλική γλώσσα - αναθεωρημένο Απρίλιος 2019)
16 Απριλίου 2019
31. Έντυπο QST-CIF για Τριμηνιαία Στατιστικά των ΚΕΠΕΥ, έκδοσης 3, για υποβολή 31/03/2019
31. Έντυπο QST-CIF για Τριμηνιαία Στατιστικά των ΚΕΠΕΥ, έκδοσης 3, για υποβολή 31/03/2019
03 Απριλίου 2019
29. Έντυπο VOT-CIF
29. Έντυπο VOT-CIF
26 Μαρτίου 2019
28. Έντυπο RECD
28. Έντυπο RECD
28 Φεβρουαρίου 2019
23. Βιογραφικό σημείωμα συνδεδεμένου αντιπροσώπου (φυσικό πρόσωπο) ή του υπεύθυνου προσώπου (manager) για τον συνδεδεμένο αντιπρόσωπο ή για το υποκατάστημα (Έντυπο 87-00-23 - Μόνο στην Αγγλική γλώσσα)
23. Βιογραφικό σημείωμα συνδεδεμένου αντιπροσώπου (φυσικό πρόσωπο) ή του υπεύθυνου προσώπου (manager) για τον συνδεδεμένο αντιπρόσωπο ή για το υποκατάστημα (Έντυπο 87-00-23 - Μόνο στην Αγγλική γλώσσα)
01 Νοεμβρίου 2018
27. Έντυπο γνωστοποίησης για ΚΕΠΕΥ προς την ΕΚΚ που εμπίπτουν στον ορισμό του Συστηματικού Εσωτερικοποιητή
27. Έντυπο γνωστοποίησης για ΚΕΠΕΥ προς την ΕΚΚ που εμπίπτουν στον ορισμό του Συστηματικού Εσωτερικοποιητή
24 Οκτωβρίου 2018
26. Έντυπο QST-CIF για Τριμηνιαία Στατιστικά των ΚΕΠΕΥ έκδοσης 2 για υποβολή 30/09/2018
26. Έντυπο QST-CIF για Τριμηνιαία Στατιστικά των ΚΕΠΕΥ έκδοσης 2 για υποβολή 30/09/2018
03 Οκτωβρίου 2018
13. Ερωτηματολόγιο του μετόχου μιας Αιτήτριας σε περίπτωση που είναι νομικό πρόσωπο (Έντυπο 87-00-13 - Μόνο στην Αγγλική γλώσσα)
13. Ερωτηματολόγιο του μετόχου μιας Αιτήτριας σε περίπτωση που είναι νομικό πρόσωπο (Έντυπο 87-00-13 - Μόνο στην Αγγλική γλώσσα)
17 Μαΐου 2018
11. Ερωτηματολόγιο για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν μια Αιτήτρια/ΚΕΠΕΥ (Έντυπο 87-00-11 - Μόνο στην Αγγλική γλώσσα)
11. Ερωτηματολόγιο για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν μια Αιτήτρια/ΚΕΠΕΥ (Έντυπο 87-00-11 - Μόνο στην Αγγλική γλώσσα)
27 Απριλίου 2018
03. Γνωστοποίηση για μεταβολή στη σύνθεση του διοικητικού οργάνου (Έντυπο 87-00-03 - Μόνο στην Αγγλική γλώσσα)
03. Γνωστοποίηση για μεταβολή στη σύνθεση του διοικητικού οργάνου (Έντυπο 87-00-03 - Μόνο στην Αγγλική γλώσσα)
20 Απριλίου 2018
25. Έντυπο QST-CIF for CIFs Quarterly Statistics version 1 for 31/03/2018 submission
25. Έντυπο QST-CIF for CIFs Quarterly Statistics version 1 for 31/03/2018 submission
19 Απριλίου 2018
08. Γνωστοποίηση της διακοπής λειτουργίας υποκαταστήματος ή διακοπή της χρήσης συνδεδεμένου αντιπροσώπου (Έντυπο 87-00-08 - Μόνο στην Αγγλική γλώσσα)
08. Γνωστοποίηση της διακοπής λειτουργίας υποκαταστήματος ή διακοπή της χρήσης συνδεδεμένου αντιπροσώπου (Έντυπο 87-00-08 - Μόνο στην Αγγλική γλώσσα)
08 Φεβρουαρίου 2018
 |<  < 1 - 2  >  >| 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.