Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Search:
Οδηγία ΟΔ144-2007-02 του 2012 σχετικά με την επαγγελματική συμπεριφορά ΕΠΕΥ
Οδηγία ΟΔ144-2007-02 του 2012 σχετικά με την επαγγελματική συμπεριφορά ΕΠΕΥ
20 Δεκεμβρίου 2017
Οδηγία ΟΔ144-2007-02(Α) του 2013 σχετικά με την επαγγελματική συμπεριφορά ΕΠΕΥ
Οδηγία ΟΔ144-2007-02(Α) του 2013 σχετικά με την επαγγελματική συμπεριφορά ΕΠΕΥ
20 Δεκεμβρίου 2017
Ενοποίηση Οδηγιών ΟΔ144-2007-02 & 02(A) σχετικά με την επαγγελματική συμπεριφορά ΕΠΕΥ
Ενοποίηση Οδηγιών ΟΔ144-2007-02 & 02(A) σχετικά με την επαγγελματική συμπεριφορά ΕΠΕΥ
20 Δεκεμβρίου 2017
Οδηγία ΟΔ144-2007-14 του 2014 σχετικά με την Παροχή Πιστώσεων προς Ιδιώτες Πελάτες (Margin Accounts)
Οδηγία ΟΔ144-2007-14 του 2014 σχετικά με την Παροχή Πιστώσεων προς Ιδιώτες Πελάτες (Margin Accounts)
20 Δεκεμβρίου 2017
Οδηγία OΔ144-2007-09 του 2012 σχετικά με τη Γενική Συνέλευση των μελών του ΤΑΕ Πελατών ΕΠΕΥ
Οδηγία OΔ144-2007-09 του 2012 σχετικά με τη Γενική Συνέλευση των μελών του ΤΑΕ Πελατών ΕΠΕΥ
20 Δεκεμβρίου 2017
Οδηγία ΟΔ144-2007-15 του 2015 σχετικά με τη συνέχιση λειτουργίας και τη λειτουργία ΤΑΕ ΕΠΕΥ
Οδηγία ΟΔ144-2007-15 του 2015 σχετικά με τη συνέχιση λειτουργίας και τη λειτουργία ΤΑΕ ΕΠΕΥ
20 Δεκεμβρίου 2017
Οδηγία ΟΔ144-2007-13 του 2014 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για Συνδεδεμένους Αντιπροσώπους
Οδηγία ΟΔ144-2007-13 του 2014 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για Συνδεδεμένους Αντιπροσώπους
20 Δεκεμβρίου 2017
Οδηγία ΟΔ144-2007-04 & 04(A) του 2012, 04(Β) του 2015, 04(Γ) του 2017 & 04(Δ) του 2017 σχετικά με τα
Οδηγία ΟΔ144-2007-04 & 04(A) του 2012, 04(Β) του 2015, 04(Γ) του 2017 & 04(Δ) του 2017 σχετικά με τα
20 Οκτωβρίου 2017
Οδηγία ΟΔ144-2007-04(Δ) του 2017 για τα Πληρωτέα Τέλη και Συνδρομές
Οδηγία ΟΔ144-2007-04(Δ) του 2017 για τα Πληρωτέα Τέλη και Συνδρομές
20 Οκτωβρίου 2017
Οδηγία ΟΔ144-2007-16 για την προληπτική εποπτεία των ΚΕΠΕΥ που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) Αρ. 575/2013
Οδηγία ΟΔ144-2007-16 για την προληπτική εποπτεία των ΚΕΠΕΥ που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) Αρ. 575/2013
12 Οκτωβρίου 2017
ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2014-14(Α) για την προληπτική εποπτεία των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2014-14(Α) για την προληπτική εποπτεία των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
01 Αυγούστου 2016
Τροποποιητικός Νόμος N.8(I)2016 που τροποποιεί τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και
Τροποποιητικός Νόμος N.8(I)2016 που τροποποιεί τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και
22 Φεβρουαρίου 2016
Ενοποιημένος Νόμος 144(Ι)-2007 μέχρι τον 8(Ι)/2016
Ενοποιημένος Νόμος 144(Ι)-2007 μέχρι τον 8(Ι)/2016
22 Φεβρουαρίου 2016
Έγγραφο συζήτησης ΕΣ(2015-10) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου αναφορικά με προτεινόμενη εγκύκλιο
Έγγραφο συζήτησης ΕΣ(2015-10) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου αναφορικά με προτεινόμενη εγκύκλιο
14 Δεκεμβρίου 2015
Οδηγία ΟΔ144-2007-01(B) του 2015 για τις Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας και Λειτουργίας ΚΕΠΕΥ
Οδηγία ΟΔ144-2007-01(B) του 2015 για τις Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας και Λειτουργίας ΚΕΠΕΥ
13 Νοεμβρίου 2015
Οδηγία ΟΔ144-2007-01 & 01(A) & 01(Β) σχετικά με προυποθέσεις χορήγησης άδειας και λειτουργίας ΚΕΠΕΥ
Οδηγία ΟΔ144-2007-01 & 01(A) & 01(Β) σχετικά με προυποθέσεις χορήγησης άδειας και λειτουργίας ΚΕΠΕΥ
13 Νοεμβρίου 2015
Πίνακας Αντιστοιχίας Οδηγίας 2011 89 ΕΚ
Πίνακας Αντιστοιχίας Οδηγίας 2011 89 ΕΚ
06 Οκτωβρίου 2015
Πίνακας Αντιστοιχίας Οδηγίας 2013 36 ΕE
Πίνακας Αντιστοιχίας Οδηγίας 2013 36 ΕE
28 Αυγούστου 2015
Αποτέλεσμα διαβούλευσης για ΕΣ(2015-07) αναφορικά με το προτεινόμενο Νομοσχέδιο που αφορά την ανάκαμ
Αποτέλεσμα διαβούλευσης για ΕΣ(2015-07) αναφορικά με το προτεινόμενο Νομοσχέδιο που αφορά την ανάκαμ
10 Ιουνίου 2015
Έγγραφο Συζήτησης Υπουργείου Οικονομικών - Νομοσχέδιο για εναρμόνιση με MiFID II
Έγγραφο Συζήτησης Υπουργείου Οικονομικών - Νομοσχέδιο για εναρμόνιση με MiFID II
18 Μαΐου 2015
Έγγραφο συζήτησης ΕΣ(2015-07) - Νομοσχέδιο που αφορά την ανάκαμψη επενδυτικών εταιρειών και λοιπών ε
Έγγραφο συζήτησης ΕΣ(2015-07) - Νομοσχέδιο που αφορά την ανάκαμψη επενδυτικών εταιρειών και λοιπών ε
12 Μαΐου 2015
Έγγραφο Συζήτησης ΕΣ(2015-06) αναφορικά με προτεινόμενη εγκύκλιο για το Διαδικτυακό τόπο - σύναψη συ
Έγγραφο Συζήτησης ΕΣ(2015-06) αναφορικά με προτεινόμενη εγκύκλιο για το Διαδικτυακό τόπο - σύναψη συ
12 Μαΐου 2015
Feedback Statement - Αποτέλεσμα Διαβούλευσης για ΕΣ(2015-04) για την πιστοποίηση
Feedback Statement - Αποτέλεσμα Διαβούλευσης για ΕΣ(2015-04) για την πιστοποίηση
05 Μαΐου 2015
Έγγραφο συζήτησης ΕΣ (2015-04) αναφορικά με προτεινόμενη αντικατάσταση της Οδηγίας για την πιστοποίη
Έγγραφο συζήτησης ΕΣ (2015-04) αναφορικά με προτεινόμενη αντικατάσταση της Οδηγίας για την πιστοποίη
09 Μαρτίου 2015
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.