Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Καταργηθέν Ρυθμιστικό Πλαίσιο
Καταργηθέν Ρυθμιστικό Πλαίσιο
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Καταργηθέν Ρυθμιστικό Πλαίσιο
Search:
Οδηγία ΟΔ144-2007-02 του 2012 σχετικά με την επαγγελματική συμπεριφορά ΕΠΕΥ
Οδηγία ΟΔ144-2007-02 του 2012 σχετικά με την επαγγελματική συμπεριφορά ΕΠΕΥ
20 Δεκεμβρίου 2017
Οδηγία ΟΔ144-2007-02(Α) του 2013 σχετικά με την επαγγελματική συμπεριφορά ΕΠΕΥ
Οδηγία ΟΔ144-2007-02(Α) του 2013 σχετικά με την επαγγελματική συμπεριφορά ΕΠΕΥ
20 Δεκεμβρίου 2017
Ενοποίηση Οδηγιών ΟΔ144-2007-02 & 02(A) σχετικά με την επαγγελματική συμπεριφορά ΕΠΕΥ
Ενοποίηση Οδηγιών ΟΔ144-2007-02 & 02(A) σχετικά με την επαγγελματική συμπεριφορά ΕΠΕΥ
20 Δεκεμβρίου 2017
Οδηγία ΟΔ144-2007-14 του 2014 σχετικά με την Παροχή Πιστώσεων προς Ιδιώτες Πελάτες (Margin Accounts)
Οδηγία ΟΔ144-2007-14 του 2014 σχετικά με την Παροχή Πιστώσεων προς Ιδιώτες Πελάτες (Margin Accounts)
20 Δεκεμβρίου 2017
Οδηγία OΔ144-2007-09 του 2012 σχετικά με τη Γενική Συνέλευση των μελών του ΤΑΕ Πελατών ΕΠΕΥ
Οδηγία OΔ144-2007-09 του 2012 σχετικά με τη Γενική Συνέλευση των μελών του ΤΑΕ Πελατών ΕΠΕΥ
20 Δεκεμβρίου 2017
Οδηγία ΟΔ144-2007-15 του 2015 σχετικά με τη συνέχιση λειτουργίας και τη λειτουργία ΤΑΕ ΕΠΕΥ
Οδηγία ΟΔ144-2007-15 του 2015 σχετικά με τη συνέχιση λειτουργίας και τη λειτουργία ΤΑΕ ΕΠΕΥ
20 Δεκεμβρίου 2017
Οδηγία ΟΔ144-2007-13 του 2014 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για Συνδεδεμένους Αντιπροσώπους
Οδηγία ΟΔ144-2007-13 του 2014 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για Συνδεδεμένους Αντιπροσώπους
20 Δεκεμβρίου 2017
Οδηγία ΟΔ144-2007-04 & 04(A) του 2012, 04(Β) του 2015, 04(Γ) του 2017 & 04(Δ) του 2017 σχετικά με τα
Οδηγία ΟΔ144-2007-04 & 04(A) του 2012, 04(Β) του 2015, 04(Γ) του 2017 & 04(Δ) του 2017 σχετικά με τα
20 Οκτωβρίου 2017
Οδηγία ΟΔ144-2007-04(Δ) του 2017 για τα Πληρωτέα Τέλη και Συνδρομές
Οδηγία ΟΔ144-2007-04(Δ) του 2017 για τα Πληρωτέα Τέλη και Συνδρομές
20 Οκτωβρίου 2017
Οδηγία ΟΔ144-2007-16 για την προληπτική εποπτεία των ΚΕΠΕΥ που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) Αρ. 575/2013
Οδηγία ΟΔ144-2007-16 για την προληπτική εποπτεία των ΚΕΠΕΥ που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) Αρ. 575/2013
12 Οκτωβρίου 2017
ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2014-14(Α) για την προληπτική εποπτεία των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2014-14(Α) για την προληπτική εποπτεία των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
01 Αυγούστου 2016
Τροποποιητικός Νόμος N.8(I)2016 που τροποποιεί τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και
Τροποποιητικός Νόμος N.8(I)2016 που τροποποιεί τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και
22 Φεβρουαρίου 2016
Ενοποιημένος Νόμος 144(Ι)-2007 μέχρι τον 8(Ι)/2016
Ενοποιημένος Νόμος 144(Ι)-2007 μέχρι τον 8(Ι)/2016
22 Φεβρουαρίου 2016
Έγγραφο συζήτησης ΕΣ(2015-10) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου αναφορικά με προτεινόμενη εγκύκλιο
Έγγραφο συζήτησης ΕΣ(2015-10) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου αναφορικά με προτεινόμενη εγκύκλιο
14 Δεκεμβρίου 2015
Οδηγία ΟΔ144-2007-01(B) του 2015 για τις Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας και Λειτουργίας ΚΕΠΕΥ
Οδηγία ΟΔ144-2007-01(B) του 2015 για τις Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας και Λειτουργίας ΚΕΠΕΥ
13 Νοεμβρίου 2015
Οδηγία ΟΔ144-2007-01 & 01(A) & 01(Β) σχετικά με προυποθέσεις χορήγησης άδειας και λειτουργίας ΚΕΠΕΥ
Οδηγία ΟΔ144-2007-01 & 01(A) & 01(Β) σχετικά με προυποθέσεις χορήγησης άδειας και λειτουργίας ΚΕΠΕΥ
13 Νοεμβρίου 2015
Πίνακας Αντιστοιχίας Οδηγίας 2011 89 ΕΚ
Πίνακας Αντιστοιχίας Οδηγίας 2011 89 ΕΚ
06 Οκτωβρίου 2015
Πίνακας Αντιστοιχίας Οδηγίας 2013 36 ΕE
Πίνακας Αντιστοιχίας Οδηγίας 2013 36 ΕE
28 Αυγούστου 2015
Αποτέλεσμα διαβούλευσης για ΕΣ(2015-07) αναφορικά με το προτεινόμενο Νομοσχέδιο που αφορά την ανάκαμ
Αποτέλεσμα διαβούλευσης για ΕΣ(2015-07) αναφορικά με το προτεινόμενο Νομοσχέδιο που αφορά την ανάκαμ
10 Ιουνίου 2015
Έγγραφο Συζήτησης Υπουργείου Οικονομικών - Νομοσχέδιο για εναρμόνιση με MiFID II
Έγγραφο Συζήτησης Υπουργείου Οικονομικών - Νομοσχέδιο για εναρμόνιση με MiFID II
18 Μαΐου 2015
Έγγραφο συζήτησης ΕΣ(2015-07) - Νομοσχέδιο που αφορά την ανάκαμψη επενδυτικών εταιρειών και λοιπών ε
Έγγραφο συζήτησης ΕΣ(2015-07) - Νομοσχέδιο που αφορά την ανάκαμψη επενδυτικών εταιρειών και λοιπών ε
12 Μαΐου 2015
Έγγραφο Συζήτησης ΕΣ(2015-06) αναφορικά με προτεινόμενη εγκύκλιο για το Διαδικτυακό τόπο - σύναψη συ
Έγγραφο Συζήτησης ΕΣ(2015-06) αναφορικά με προτεινόμενη εγκύκλιο για το Διαδικτυακό τόπο - σύναψη συ
12 Μαΐου 2015
Feedback Statement - Αποτέλεσμα Διαβούλευσης για ΕΣ(2015-04) για την πιστοποίηση
Feedback Statement - Αποτέλεσμα Διαβούλευσης για ΕΣ(2015-04) για την πιστοποίηση
05 Μαΐου 2015
Έγγραφο συζήτησης ΕΣ (2015-04) αναφορικά με προτεινόμενη αντικατάσταση της Οδηγίας για την πιστοποίη
Έγγραφο συζήτησης ΕΣ (2015-04) αναφορικά με προτεινόμενη αντικατάσταση της Οδηγίας για την πιστοποίη
09 Μαρτίου 2015
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Συνέδρια
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Κόμβος Καινοτομίας
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.