Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Search:
Οδηγία ΟΔ144-2007-03 του 2012 σχετικά με την υποβολή αίτησης για χορήγηση ή επέκταση άδειας ΚΕΠΕΥ
Οδηγία ΟΔ144-2007-03 του 2012 σχετικά με την υποβολή αίτησης για χορήγηση ή επέκταση άδειας ΚΕΠΕΥ
26 Νοεμβρίου 2012
ΕΣ(2012-07) σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας ΟΔ144-2007-04 του 2012 για τα Πληρωτέα Τέλη και Σ
ΕΣ(2012-07) σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας ΟΔ144-2007-04 του 2012 για τα Πληρωτέα Τέλη και Σ
22 Νοεμβρίου 2012
Τροποποιητικός Νόμος 154(Ι)/2012 που τροποποιεί τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων κα
Τροποποιητικός Νόμος 154(Ι)/2012 που τροποποιεί τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων κα
09 Νοεμβρίου 2012
Τροποποιητικός Νόμος 141(Ι)/2012 που τροποποιεί τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων κα
Τροποποιητικός Νόμος 141(Ι)/2012 που τροποποιεί τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων κα
26 Οκτωβρίου 2012
ΕΣ(2012-05) σχετικά με την έκδοση Οδηγίας για την πιστοποίηση προσώπων που απασχολούνται σε ΕΠΕΥ
ΕΣ(2012-05) σχετικά με την έκδοση Οδηγίας για την πιστοποίηση προσώπων που απασχολούνται σε ΕΠΕΥ
16 Μαΐου 2012
ΕΣ(2011-06) σχετικά με την υποβολή πληροφοριών για αξιολόγηση κοινοποίησης προτεινόμενης απόκτησης σ
ΕΣ(2011-06) σχετικά με την υποβολή πληροφοριών για αξιολόγηση κοινοποίησης προτεινόμενης απόκτησης σ
24 Ιουνίου 2011
ΕΣ(2011-03) σχετικά με το προσχέδιο της τροποποιητικής Οδηγίας ΟΔ144-2007-01(Α) για τις Προϋποθέσεις
ΕΣ(2011-03) σχετικά με το προσχέδιο της τροποποιητικής Οδηγίας ΟΔ144-2007-01(Α) για τις Προϋποθέσεις
02 Μαρτίου 2011
ΕΣ(2010-03) σχετικά με Ειδικό Διαπραγματευτή
ΕΣ(2010-03) σχετικά με Ειδικό Διαπραγματευτή
11 Μαΐου 2010
Τροποποιητικός Νόμος 106(Ι)/2009 που τροποποιεί τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων κα
Τροποποιητικός Νόμος 106(Ι)/2009 που τροποποιεί τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων κα
23 Οκτωβρίου 2009
ΕΣ(2008-15) αναφορικά με την εναρμόνιση του Ν144(Ι)2007 με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2007-
ΕΣ(2008-15) αναφορικά με την εναρμόνιση του Ν144(Ι)2007 με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2007-
19 Δεκεμβρίου 2008
Έγγραφο Συζήτησης (ΕΣ2007-13) Πρόσθετες οργανωτικές απαιτήσεις - ουσιαστική μεταβολή.
Έγγραφο Συζήτησης (ΕΣ2007-13) Πρόσθετες οργανωτικές απαιτήσεις - ουσιαστική μεταβολή.
20 Δεκεμβρίου 2007
Νόμος 144(Ι)/2007 που προνοεί για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριο
Νόμος 144(Ι)/2007 που προνοεί για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριο
26 Οκτωβρίου 2007
ΕΣ(2014-07) σχετικά με διακριτικές ευχέρειες MiFIDΙΙ, MiFIR (στην Αγγλική γλώσσα)
ΕΣ(2014-07) σχετικά με διακριτικές ευχέρειες MiFIDΙΙ, MiFIR (στην Αγγλική γλώσσα)
Πίνακας Αντιστοιχίας Οδηγίας 2004 39 ΕΚ
Πίνακας Αντιστοιχίας Οδηγίας 2004 39 ΕΚ
Πίνακας Αντιστοιχίας Οδηγίας 2006 73 ΕΚ
Πίνακας Αντιστοιχίας Οδηγίας 2006 73 ΕΚ
Πίνακας Αντιστοιχίας Οδηγίας 2007 44 ΕΚ
Πίνακας Αντιστοιχίας Οδηγίας 2007 44 ΕΚ
Πίνακας Αντιστοιχίας Οδηγίας 2010 78 ΕΚ
Πίνακας Αντιστοιχίας Οδηγίας 2010 78 ΕΚ
Οδηγία 144-2007-04(Γ) του 2017 για τα Πληρωτέα Τέλη και τις Συνδρομές των ΚΕΠΕΥ και Ρυθμιζόμενων Αγ
Οδηγία 144-2007-04(Γ) του 2017 για τα Πληρωτέα Τέλη και τις Συνδρομές των ΚΕΠΕΥ και Ρυθμιζόμενων Αγ
 |<  <  1 - 2 - 3 >  >|
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.