Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Search:
Έγγραφο συζήτησης ΕΣ (2015-04) αναφορικά με προτεινόμενη αντικατάσταση της Οδηγίας για την πιστοποίη
Έγγραφο συζήτησης ΕΣ (2015-04) αναφορικά με προτεινόμενη αντικατάσταση της Οδηγίας για την πιστοποίη
09 Μαρτίου 2015
Έγγραφο συζήτησης ΕΣ (2015-03) - προτεινόμενη εγκύκλιος της ΕΚΚ για την παραχώρηση ωφελημάτων (trad
Έγγραφο συζήτησης ΕΣ (2015-03) - προτεινόμενη εγκύκλιος της ΕΚΚ για την παραχώρηση ωφελημάτων (trad
03 Μαρτίου 2015
Οδηγία ΟΔ144-2007-04(Β) του 2015 για τα Πληρωτέα Τέλη και Συνδρομές
Οδηγία ΟΔ144-2007-04(Β) του 2015 για τα Πληρωτέα Τέλη και Συνδρομές
06 Φεβρουαρίου 2015
Τροποποιητικός Νόμος 193(Ι)/2014 που τροποποιεί τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων κα
Τροποποιητικός Νόμος 193(Ι)/2014 που τροποποιεί τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων κα
19 Δεκεμβρίου 2014
Ενοποίηση Οδηγίων ΟΔ144-2007-01 & 01(A) του 2012 σχετικά με προυποθέσεις χορήγησης άδειας και λειτου
Ενοποίηση Οδηγίων ΟΔ144-2007-01 & 01(A) του 2012 σχετικά με προυποθέσεις χορήγησης άδειας και λειτου
17 Νοεμβρίου 2014
Feedback Statement - Αποτέλεσμα Διαβούλευσης για ΕΣ(2014-04) για την προτεινόμενη Οδηγία για την Παρ
Feedback Statement - Αποτέλεσμα Διαβούλευσης για ΕΣ(2014-04) για την προτεινόμενη Οδηγία για την Παρ
07 Νοεμβρίου 2014
Οδηγία ΟΔ144-2007-01(A) του 2014 για την υποβολή παραπόνων
Οδηγία ΟΔ144-2007-01(A) του 2014 για την υποβολή παραπόνων
07 Νοεμβρίου 2014
ΕΣ(2014-06) σχετικά με έκδοση Οδηγίας Συνδεδεμένων Αντιπροσώπων
ΕΣ(2014-06) σχετικά με έκδοση Οδηγίας Συνδεδεμένων Αντιπροσώπων
23 Ιουνίου 2014
ΕΣ(2014-04) σχετικά με έκδοση Οδηγίας Παροχής Πιστώσεων με περιθώριο (Margin Accounts)
ΕΣ(2014-04) σχετικά με έκδοση Οδηγίας Παροχής Πιστώσεων με περιθώριο (Margin Accounts)
12 Ιουνίου 2014
ΕΣ(2014-03) σχετικά με νέες πρόνοιες για ανοίγματα διοικητικών συμβούλων και μετόχων ΚΕΠΕΥ (διαθέσιμ
ΕΣ(2014-03) σχετικά με νέες πρόνοιες για ανοίγματα διοικητικών συμβούλων και μετόχων ΚΕΠΕΥ (διαθέσιμ
10 Απριλίου 2014
Οδηγία ΟΔ144-2007-10& 10(Α) σχετικά με την προληπτική αξιολόγηση συμμετοχών στο κεφάλαιο ΚΕΠΕΥ
Οδηγία ΟΔ144-2007-10& 10(Α) σχετικά με την προληπτική αξιολόγηση συμμετοχών στο κεφάλαιο ΚΕΠΕΥ
17 Μαΐου 2013
Οδηγία ΟΔ144-2007-10(A) του 2013 σχετικά με την προληπτική αξιολόγηση συμμετοχών στο κεφάλαιο ΚΕΠΕΥ
Οδηγία ΟΔ144-2007-10(A) του 2013 σχετικά με την προληπτική αξιολόγηση συμμετοχών στο κεφάλαιο ΚΕΠΕΥ
17 Μαΐου 2013
Οδηγία ΟΔ144-2007-03(A) του 2013 σχετικά με υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας ΚΕΠΕΥ
Οδηγία ΟΔ144-2007-03(A) του 2013 σχετικά με υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας ΚΕΠΕΥ
17 Μαΐου 2013
Ενοποίηση Οδηγιών ΟΔ144-2007-03 & 03(A) σχετικά με την υποβ. αίτησης για χορήγηση ή επέκταση άδειας
Ενοποίηση Οδηγιών ΟΔ144-2007-03 & 03(A) σχετικά με την υποβ. αίτησης για χορήγηση ή επέκταση άδειας
17 Μαΐου 2013
Οδηγία ΟΔ144-2007-04(A) του 2012 για τα Πληρωτέα Τέλη και Συνδρομές
Οδηγία ΟΔ144-2007-04(A) του 2012 για τα Πληρωτέα Τέλη και Συνδρομές
28 Δεκεμβρίου 2012
Ενοποίηση Οδηγιών ΟΔ144-2007-04 & 0(A) του 2012 σχετικά με τα τέλη και τις συνδρομές των ΕΠΕΥ
Ενοποίηση Οδηγιών ΟΔ144-2007-04 & 0(A) του 2012 σχετικά με τα τέλη και τις συνδρομές των ΕΠΕΥ
28 Δεκεμβρίου 2012
Οδηγία ΟΔ144-2007-07 του σχετικά με τις διαπραγματευτικές απαιτήσεις διαφάνειας
Οδηγία ΟΔ144-2007-07 του σχετικά με τις διαπραγματευτικές απαιτήσεις διαφάνειας
26 Νοεμβρίου 2012
Ενοποίηση Οδηγιών ΟΔ144-2007-10 του 2012 σχετικά με την προληπτική αξιολόγηση συμμετοχών στο κεφάλαι
Ενοποίηση Οδηγιών ΟΔ144-2007-10 του 2012 σχετικά με την προληπτική αξιολόγηση συμμετοχών στο κεφάλαι
26 Νοεμβρίου 2012
Οδηγία ΟΔ144-2007-12 του 2012 σχετικά με ουσιαστική μεταβολή και ηλεκτρονική υποβολή
Οδηγία ΟΔ144-2007-12 του 2012 σχετικά με ουσιαστική μεταβολή και ηλεκτρονική υποβολή
26 Νοεμβρίου 2012
Οδηγία ΟΔ144-2007-04 του 2012 σχετικά με τα τέλη και τις συνδρομές των ΕΠΕΥ και ρυθμιζόμενων αγορών
Οδηγία ΟΔ144-2007-04 του 2012 σχετικά με τα τέλη και τις συνδρομές των ΕΠΕΥ και ρυθμιζόμενων αγορών
26 Νοεμβρίου 2012
 |<  <  1 - 2 - 3  >  >| 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 03.06.2019)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.