Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Προσοχή: «Η γνώση είναι η ασφαλιστική δικλείδα των επενδυτών».

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου δίνει μεγάλη έμφαση στην έγκαιρη, έγκυρη και ισότιμη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού και επιδιώκει συνεχώς με την εγκαθίδρυση εκσυγχρονισμένων δομών λειτουργίας την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας και την ανάπτυξη της Κυπριακής κεφαλαιαγοράς.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την ενημέρωση και εκπαίδευση των επενδυτών που στόχο έχει την βελτίωση της χρηματοοικονομικής παιδείας αλλά και να βοηθήσει τους επενδυτές να διαμορφώσουν μία ενημερωμένη άποψη για τις διαθέσιμες επενδυτικές επιλογές καθώς και για τους επενδυτικούς κινδύνους που ενέχονται, ούτως ώστε να λαμβάνουν τις κατάλληλες αποφάσεις για την διαχείριση των κεφαλαίων τους.

Συνεπώς, ως μια από τις στρατηγικές επιδιώξεις της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συμβάλλει στη συνεχή αναβάθμιση  του συστήματος επιμόρφωσης των επενδυτών μέσω των πιο κάτω δράσεων 
1. Γραμμή επικοινωνίας 22 506 600 όπου οι επενδυτές μπορούν να υποβάλλουν τα ερωτήματα τους για διάφορα χρηματιστηριακά θέματα που τους απασχολούν
2. Γραπτές απαντήσεις μέσω ταχυδρομείου, φαξ 22 506 700 και email info@cysec.gov.cy
3. Ενημέρωση μέσω του διαδικτυακού τόπου της Επιτροπής http://cysec.gov.cy

Στόχοι του προγράμματος εκπαίδευσης και ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού είναι:
  • Να ενημερωθούν οι επενδυτές για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους
  • Να συμβάλει στην επίγνωση των κινδύνων που ενέχονται στις επενδυτικές αποφάσεις των επενδυτών
  • Να αποκτήσουν οι επενδυτές τις απαραίτητες γνώσεις ούτως ώστε να μπορέσουν να διαμορφώσουν ενημερωμένη άποψη και να αξιολογήσουν όσο το δυνατό καλύτερα τις επενδυτικές τους επιλογές
  • Να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στο θεσμό
  • Να δημιουργηθούν κανάλια πληροφόρησης από και προς τους επενδυτές
Η προσπάθεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου είναι η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση των επενδυτών. Οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της κεφαλαιαγοράς αλλά και τους επενδυτικού κινδύνους που ενέχονται και πιστεύει ότι «ο ενημερωμένος επενδυτής είναι ο σωστός επενδυτής». 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου καλωσορίζει τα σχόλια, τις ιδέες και τις προτάσεις σας αλλά τονίζει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο της καθώς και όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στις ενημερωτικές της εκδόσεις είναι καθαρά εκπαιδευτικές πληροφορίες και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρούνται ως συμβουλευτικές.


Search:
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.