Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΕΝΤΥΠΑ
ΕΝΤΥΠΑ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΕΝΤΥΠΑ
Search:
Έντυπο ΖΖ-01 για τις ΚΕΠΕΥ της κατηγορίας 2
Έντυπο ΖΖ-01 για τις ΚΕΠΕΥ της κατηγορίας 2
06 Αυγούστου 2021
Έντυπο ZZ-02 για τις ΚΕΠΕΥ της κατηγορίας 3
Έντυπο ZZ-02 για τις ΚΕΠΕΥ της κατηγορίας 3
04 Αυγούστου 2021
Έντυπο 144-14-11 Πληροφορίες για την Προληπτική Εποπτεία
Έντυπο 144-14-11 Πληροφορίες για την Προληπτική Εποπτεία
05 Μαΐου 2021
Έντυπα 144-14-09 Γεωγραφική ανάλυση των ανοιγμάτων
Έντυπα 144-14-09 Γεωγραφική ανάλυση των ανοιγμάτων
16 Ιουλίου 2020
Έντυπο 144-14-061 Υπολογισμός Ιδίων Κεφαλαίων και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (ισχύει για όλες τις υποβολές από τις 31/03/2020, συμπεριλαμβανομένων των ελεγμένων αποτελεσμάτων για τις 31/12/2019
Έντυπο 144-14-061 Υπολογισμός Ιδίων Κεφαλαίων και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (ισχύει για όλες τις υποβολές από τις 31/03/2020, συμπεριλαμβανομένων των ελεγμένων αποτελεσμάτων για τις 31/12/2019
31 Μαρτίου 2020
Έντυπο 144-14-10 Υπολογισμός ιδίων κεφαλαίων (με βάση την Οδηγία ΟΔ144-2007-16 για την προληπτική εποπτεία των ΚΕΠΕΥ που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) Αρ. 575/2013)
Έντυπο 144-14-10 Υπολογισμός ιδίων κεφαλαίων (με βάση την Οδηγία ΟΔ144-2007-16 για την προληπτική εποπτεία των ΚΕΠΕΥ που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) Αρ. 575/2013)
18 Ιανουαρίου 2019
Έντυπα 144-14-08.1 Μεγάλα ανοίγματα σε ιδρύματα και μη-ιδρύματα
Έντυπα 144-14-08.1 Μεγάλα ανοίγματα σε ιδρύματα και μη-ιδρύματα
30 Μαρτίου 2018
'Εντυπα 144-14-08.3 Ανοίγματα σε μετόχους
'Εντυπα 144-14-08.3 Ανοίγματα σε μετόχους
10 Μαρτίου 2017
'Εντυπα 144-14-07 Μόχλευση
'Εντυπα 144-14-07 Μόχλευση
20 Ιανουαρίου 2017
'Εντυπα 144-14-08.2 Ανοίγματα σε διοικητικούς συμβούλους
'Εντυπα 144-14-08.2 Ανοίγματα σε διοικητικούς συμβούλους
12 Φεβρουαρίου 2015
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.