Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | GH Capital Investment Funds AIFLNP V.C.I.C. Ltd (ex GH Capital Investment Funds Ltd)
GH Capital Investment Funds AIFLNP V.C.I.C. Ltd (ex GH Capital Investment Funds Ltd)
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΟΕΕ ΟΕΕΠΑΠ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΟΕΕΠΑΠ GH Capital Investment Funds AIFLNP V.C.I.C. Ltd (ex GH Capital Investment Funds Ltd)
GH Capital Investment Funds AIFLNP V.C.I.C. Ltd (ex GH Capital Investment Funds Ltd)
Search:
all | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
Lemesou 11, Galatariotis Building, 2nd Floor, 2112 Nicosia
Αριθμός Άδειας: LPAIF36/2014
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 29/02/2016
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 356440 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: +357 22 007503
Χώρα: Cyprus
E-Mail: i.pascov@gmail.com
Άλλες Πληροφορίες:
UMBRELLA SCHEME
LPAIF36_1  CHINA  (29/2/2016) (υπό εκούσια διάλυση και εκκαθάριση 26/05/2021)
LPAIF36_2 CONSERVATIVE FUND  (ex CONSERVATIVE)  (29/2/2016) (υπό εκούσια διάλυση και εκκαθάριση 06/02/2023)
LPAIF36_3  NADEJNIY  (29/2/2016) (υπό εκούσια διάλυση και εκκαθάριση 26/05/2021)
LPAIF36_4  HEALTHCARE   (29/2/2016) (υπό εκούσια διάλυση και εκκαθάριση 26/05/2021)
LPAIF36_5  DIVIDEND   (29/2/2016) (υπό εκούσια διάλυση και εκκαθάριση 26/05/2021)
LPAIF36_6  INTERNATIONAL IPO  (29/2/2016)   [ex TELECOMMUNICATIONS  (29/2/2016) ] (υπό εκούσια διάλυση και εκκαθάριση 26/05/2021) 
LPAIF36_7  BRIC:BRAZIL, RUSSIA, INDIA, CHINA   (29/2/2016) (υπό εκούσια διάλυση και εκκαθάριση 26/05/2021)
LPAIF36_8  TECHNOLOGIES   (29/2/2016) (υπό εκούσια διάλυση και εκκαθάριση 26/05/2021)
LPAIF36_9  4ASIAN TIGERS   (29/2/2016) (υπό εκούσια διάλυση και εκκαθάριση 26/05/2021)
LPAIF36_10  BIOTECHNOLOGIES   (29/2/2016) (υπό εκούσια διάλυση και εκκαθάριση 26/05/2021)
LPAIF36_11  UTILITIES   (29/2/2016) (υπό εκούσια διάλυση και εκκαθάριση 26/05/2021)
LPAIF36_12  FINANCIALS   (29/2/2016) (υπό εκούσια διάλυση και εκκαθάριση 26/05/2021)
LPAIF36_13  CONSUMER SECTOR   (29/2/2016) (υπό εκούσια διάλυση και εκκαθάριση 26/05/2021)
LPAIF36_14  FOND SMESHANNYH INVESTICIY  (29/2/2016) (υπό εκούσια διάλυση και εκκαθάριση 26/05/2021)
LPAIF36_15  GHC HEDGE FUND (ex HEDGE FUND "INVESTICIONNYE  STRATEGII")    (29/2/2016)
LPAIF36_16  US REIT   (29/2/2016) (υπό εκούσια διάλυση και εκκαθάριση 26/05/2021)
LPAIF36_17  CONSERVATIVE "II"   (29/2/2016) (υπό εκούσια διάλυση και εκκαθάριση 26/05/2021)
 
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΞΙΕΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΠΜΔ)
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSS
© Copyright, All Rights Reserved.