Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου |
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
CYSEC XBRL PORTAL
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΕΣ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΥΠΟΒΟΛΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
20 Φεβ
2024
Απόφαση ΕΚΚ για επιβολή διοικητικού προστίμου στην εταιρεία Bluehouse Investm...
Απόφαση ΕΚΚ για επιβολή διοικητικού προστίμου στην εταιρεία Bluehouse Investm...
14 Φεβ
2024
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση άδειας λειτουργίας του Επενδυτικού Τμήματος Multi As...
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση άδειας λειτουργίας του Επενδυτικού Τμήματος Multi As...
08 Φεβ
2024
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση άδειας λειτουργίας του ΔΟΕΕ Deltamark Fund Managemen...
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση άδειας λειτουργίας του ΔΟΕΕ Deltamark Fund Managemen...
08 Φεβ
2024
Απόφαση ΕΚΚ για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ της εταιρείας Lever...
Απόφαση ΕΚΚ για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ της εταιρείας Lever...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
08 Φεβ
2024
Ε621 - Διευκρινίσεις για τα στοιχεία που θα υποβληθούν σχετικά με τη Σύσταση...
Ε621 - Διευκρινίσεις για τα στοιχεία που θα υποβληθούν σχετικά με τη Σύσταση...
06 Φεβ
2024
Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (η «ΕΑΤ») ...
Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (η «ΕΑΤ») ...
05 Φεβ
2024
Ε619 – Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ αρχείων...
Ε619 – Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ αρχείων...
31 Ιαν
2024
Ε618 – Τεχνικές διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση αναφοράς σύμφωνα με τα...
Ε618 – Τεχνικές διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση αναφοράς σύμφωνα με τα...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
22 Φεβ
2024
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
22 Φεβ
2024
Διάλυση, εκκαθάριση και διαγραφή του ΚΟΕΕ MFO RAIF V.C.I.C. Plc
Διάλυση, εκκαθάριση και διαγραφή του ΚΟΕΕ MFO RAIF V.C.I.C. Plc
22 Φεβ
2024
Η Επιτροπή Κυρώσεων 1533 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθν...
Η Επιτροπή Κυρώσεων 1533 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθν...
20 Φεβ
2024
Δελτίο Τύπου - Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου απένειμε βραβεία προσωπικού
Δελτίο Τύπου - Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου απένειμε βραβεία προσωπικού
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Πληρωτέα Τέλη
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Συνέδρια
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
Εκδότες
ΕΠΔΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Focus Area
Κόμβος Καινοτομίας
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.