Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΡΟΣ ΕΠΔΥ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΡΟΣ ΕΠΔΥ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΡΟΣ ΕΠΔΥ
Search:
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2014-25) προς ΚΕΠΕΥ, Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, ΕΠΔΥ σχετικά με ευρήματα επιτ (1)
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2014-25) προς ΚΕΠΕΥ, Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, ΕΠΔΥ σχετικά με ευρήματα επιτ (1)
04 Αυγούστου 2014
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-12) σχετικά με διαδικασία απο-παγοποίησης λογαριασμών χρημάτων πελατών
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-12) σχετικά με διαδικασία απο-παγοποίησης λογαριασμών χρημάτων πελατών
Σχετικά με διαδικασία απο-παγοποίησης λογαριασμών χρημάτων πελατών
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-13) σχετικά με καταβολή ετήσιας συνδρομής 2012
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-13) σχετικά με καταβολή ετήσιας συνδρομής 2012
Σχετικά με καταβολή ετήσιας συνδρομής 2012
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-14) σχετικά με αποδέσμευση του ποσού κάτω των €100.000 στους τραπεζικούς λογαρ
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-14) σχετικά με αποδέσμευση του ποσού κάτω των €100.000 στους τραπεζικούς λογαρ
Σχετικά με αποδέσμευση του ποσού κάτω των €100.000 στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ιδίων των ΚΕΠΕΥ
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-20) προς Εποπτευόμενους Οργανισμούς σχετικά με υποχρεώσεις για AML
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-20) προς Εποπτευόμενους Οργανισμούς σχετικά με υποχρεώσεις για AML
Προς Εποπτευόμενους Οργανισμούς (ΚΕΠΕΥ, Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, ΕΠΔΥ) σχετικά με υποχρεώσεις για AML
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-21) σχετικά με CRD4
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-21) σχετικά με CRD4
Σχετικά με CRD4
Εγκύκλιος (CI144-2013-22) σχετικά με ελεύθερη παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών ή και άσκ
Εγκύκλιος (CI144-2013-22) σχετικά με ελεύθερη παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών ή και άσκ
Σχετικά με ελεύθερη παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών ή και άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων από ΚΕΠΕΥ σε Τρίτες Χώρες (Στα Αγγλικά)
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-23) σχετικά με υποχρεώσεις για λειτουργία συμμόρφωσης
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2013-23) σχετικά με υποχρεώσεις για λειτουργία συμμόρφωσης
Σχετικά με υποχρεώσεις για λειτουργία συμμόρφωσης
Εγκύκλιος (CI144-2013-22A) σχετικά με ελεύθερη παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών ή και άσ
Εγκύκλιος (CI144-2013-22A) σχετικά με ελεύθερη παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών ή και άσ
Σχετικά με ελεύθερη παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών ή και άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων από ΚΕΠΕΥ σε Τρίτες Χώρες (Στα Αγγλικά) (Διευκρινιστική)
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2014-06) προς ΕΠΕΥ, ΕΔ και ΕΠΔΥ σχετικά με σοβαρά φορολογικά αδικήματα
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2014-06) προς ΕΠΕΥ, ΕΔ και ΕΠΔΥ σχετικά με σοβαρά φορολογικά αδικήματα
Προς ΕΠΕΥ, ΕΔ και ΕΠΔΥ σχετικά με σοβαρά φορολογικά αδικήματα
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2014-08) προς ΕΠΕΥ, ΕΔ και ΕΠΔΥ αναφορικά με Κανονισμό 208-2014 για την Ουκρανία
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2014-08) προς ΕΠΕΥ, ΕΔ και ΕΠΔΥ αναφορικά με Κανονισμό 208-2014 για την Ουκρανία
Προς ΕΠΕΥ, ΕΔ και ΕΠΔΥ αναφορικά με Κανονισμό 208-2014 για την Ουκρανία
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2014-10) προς ΚΕΠΕΥ, Εταιρείες Διαχείρισης και ΕΠΔΥ σχετικά με Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2014-10) προς ΚΕΠΕΥ, Εταιρείες Διαχείρισης και ΕΠΔΥ σχετικά με Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
Σχετικά με Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 269-2014 του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 2014 για περιοριστικά μέτρα όσον αφορά ενέργειες υπονόμευσης ή απειλής της εδαφικής ακεραιότητας, κυριαρχίας και ανεξαρτησίας της Ουκρανίας
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2014-11) προς ΚΕΠΕΥ, Εταιρείες Διαχείρισης και ΕΠΔΥ σχετικά με τον Κανονισμό (EE) 2
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2014-11) προς ΚΕΠΕΥ, Εταιρείες Διαχείρισης και ΕΠΔΥ σχετικά με τον Κανονισμό (EE) 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 284/2014 του Συμβουλίου για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) Νο. 269/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά ενέργειες υπονόμευσης ή απειλής της εδαφικής ακεραιότητας, κυριαρχίας και ανεξαρτησίας της Ουκρανίας
Εγκύκλιος ΕΓ144-2014-13 σχετικά με τον κανονισμό 381/2014 για την Ουκρανία
Εγκύκλιος ΕΓ144-2014-13 σχετικά με τον κανονισμό 381/2014 για την Ουκρανία
Σχετικά με τον κανονισμό 381/2014 για την Ουκρανία
Εγκύκλιος ΕΓ144-2014-14 σχετικά με τον κανονισμό 433/2014 για την Ουκρανία
Εγκύκλιος ΕΓ144-2014-14 σχετικά με τον κανονισμό 433/2014 για την Ουκρανία
Σχετικά με τον κανονισμό 433/2014 για την Ουκρανία
ΕΓ144-2014-17 σχετικά με τους κανονισμούς 476/2014 και 477/2014 για την Ουκρανία
ΕΓ144-2014-17 σχετικά με τους κανονισμούς 476/2014 και 477/2014 για την Ουκρανία
Σχετικά με τους κανονισμούς 476/2014 και 477/2014 για την Ουκρανία
ΕΓ196-2014-16 προς ΕΠΔΥ αναφορικά με προσκόμιση πληροφοριών (στην Αγγλική γλώσσα μόνο)
ΕΓ196-2014-16 προς ΕΠΔΥ αναφορικά με προσκόμιση πληροφοριών (στην Αγγλική γλώσσα μόνο)
Προσκόμιση πληροφοριών από τις ΕΠΔΥ
ΕΓ196-2014-18 προς ΕΠΔΥ αναφορικά με την υποβολή εντύπων για τα θεματα του ΟΟΣΑ προς το ΤΕΠ
ΕΓ196-2014-18 προς ΕΠΔΥ αναφορικά με την υποβολή εντύπων για τα θεματα του ΟΟΣΑ προς το ΤΕΠ
Διευκρινίσεις αναφορικά με θέματα του ΟΟΣΑ και υποβολή εντύπων προς το ΤΕΠ
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 >  >|
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 03.06.2019)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.