Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Επανεγγραφή Πιστοποιημένων Προσώπων
Επανεγγραφή Πιστοποιημένων Προσώπων
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Δημοσιοποιήσεις Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια Πιστοποιήσεις Επανεγγραφή Πιστοποιημένων Προσώπων
Επανεγγραφή Πιστοποιημένων Προσώπων
Shopping cart YOUR CART
Your shopping cart is empty
Επανεγγραφή στα Μητρώα Πιστοποίησης 2024 - €80,00
Your personal data will be kept for administrative and regulatory purposes in accordance with the section 92 of the Law 87(I)/2017 and with Part III of the Directive regarding the certification of persons and the public register.  The collection and processing of your personal data will be done in accordance with the Processing of Personal Data (Protection of the Individual) Law of 2001.

By following the below procedure, your Re-registration in Certification Registers for 2024 will be completed and no other action or application will be required.
 
In regards to the Continues Professional Training you ARE NOT currently required submit any certificates. Please save your certificates since you might be requested to submit them at a later stage.

For more information, please see the related announcement.
For Re-registration instructions, please see here.


a. Certification # (CN)
Please enter your CN number as follows: 1234, do not enter the letters CN.
b. Certification Level
Please enter your Certification Level: Basic/Advanced/AML.
Re-registration should be done for one certification only.
c. First Name
d. Middle Name / Father Name
e. Last Name
f. Mobile Number
g. E-Mail Address
h. Current Company
Please type your current Company
i. Current Position within the Company
Please type your company position/duties
j. Phone Number
k. Other Company during previous year
Please type any other company that you work during the previous year
I have completed of my CPT requirements, of article 17(2)(a) of Directive 44/2019, 103/2019, 73/2020, 353/2020 as amended.
I declare that all details of my application are accurate and correct. In case of an inaccuracy I am aware of the consequences provided by the Laws of the Republic.

Your personal data will be kept for administrative and regulatory purposes in accordance with the section 92 of the Law 87(I)/2017 and with Part III of the Directive regarding the certification of persons and the public register. The collection and processing of your personal data will be done in accordance with the applicable General Data Protection Regulation.
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Συνέδρια
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Κόμβος Καινοτομίας
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.