Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Δευτερογενής Νομοθεσία
Δευτερογενής Νομοθεσία
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Δευτερογενής Νομοθεσία
Search:
Ενοποιημένη Οδηγία ΟΔ87-01 και ΟΔ87-01(Α) για την Προστασία των Χρηματοοικονομικών Μέσων και Κεφαλαίων των Πελατών
Ενοποιημένη Οδηγία ΟΔ87-01 και ΟΔ87-01(Α) για την Προστασία των Χρηματοοικονομικών Μέσων και Κεφαλαίων των Πελατών
23 Οκτωβρίου 2023
Οδηγία ΟΔ87-03 (Ε) σχετικά με τα πληρωτέα τέλη και συνδρομές ΕΠΕΥ
Οδηγία ΟΔ87-03 (Ε) σχετικά με τα πληρωτέα τέλη και συνδρομές ΕΠΕΥ
11 Απριλίου 2023
Ενοποιημένη Οδηγία ΟΔ87-05 και ΟΔ87-05(Α) για τη διαδικασία ανάκλησης και αναστολής άδειας λειτουργίας
Ενοποιημένη Οδηγία ΟΔ87-05 και ΟΔ87-05(Α) για τη διαδικασία ανάκλησης και αναστολής άδειας λειτουργίας
17 Νοεμβρίου 2022
Οδηγία ΟΔ87-05(Α) για τη διαδικασία ανάκλησης και αναστολής άδειας λειτουργίας
Οδηγία ΟΔ87-05(Α) για τη διαδικασία ανάκλησης και αναστολής άδειας λειτουργίας
17 Νοεμβρίου 2022
Οδηγία ΟΔ87-01(Α) για την Προστασία των Χρηματοοικονομικών Μέσων και Κεφαλαίων των Πελατών
Οδηγία ΟΔ87-01(Α) για την Προστασία των Χρηματοοικονομικών Μέσων και Κεφαλαίων των Πελατών
25 Ιουλίου 2022
Ενοποιημένη Οδηγία ΟΔ87-04, ΟΔ87-04(Α), ΟΔ87-04(Β) και ΟΔ87-04(Γ) για την παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις τρίτων χωρών σε επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και επαγγελματίες πελάτες
Ενοποιημένη Οδηγία ΟΔ87-04, ΟΔ87-04(Α), ΟΔ87-04(Β) και ΟΔ87-04(Γ) για την παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις τρίτων χωρών σε επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και επαγγελματίες πελάτες
17 Ιουνίου 2022
Οδηγία ΟΔ87-04(Γ) για την παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις τρίτων χωρών σε επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και επαγγελματίες πελάτες
Οδηγία ΟΔ87-04(Γ) για την παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις τρίτων χωρών σε επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και επαγγελματίες πελάτες
15 Δεκεμβρίου 2021
Οδηγία ΟΔ87-11 του 2021 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την παροχή πιστώσεων με περιθώριο προς ιδιώτες πελάτες για τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών
Οδηγία ΟΔ87-11 του 2021 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την παροχή πιστώσεων με περιθώριο προς ιδιώτες πελάτες για τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών
30 Ιουνίου 2021
Οδηγία ΟΔ87-04(Β) για την παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις τρίτων χωρών σε επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και επαγγελματίες πελάτες
Οδηγία ΟΔ87-04(Β) για την παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις τρίτων χωρών σε επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και επαγγελματίες πελάτες
02 Φεβρουαρίου 2021
Οδηγία ΟΔ87-04(Α) για την παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις τρίτων χωρών σε επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και επαγγελματίες πελάτες
Οδηγία ΟΔ87-04(Α) για την παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις τρίτων χωρών σε επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και επαγγελματίες πελάτες
20 Ιανουαρίου 2021
Ενοποιημένη Οδηγία ΟΔ87-03, ΟΔ87-3(Α), ΟΔ87-03(Β), ΟΔ87-03(Γ) και ΟΔ87-03(Δ) σχετικά με τα πληρωτέα τέλη και συνδρομές ΕΠΕΥ (ανεπίσημη)
Ενοποιημένη Οδηγία ΟΔ87-03, ΟΔ87-3(Α), ΟΔ87-03(Β), ΟΔ87-03(Γ) και ΟΔ87-03(Δ) σχετικά με τα πληρωτέα τέλη και συνδρομές ΕΠΕΥ (ανεπίσημη)
27 Μαρτίου 2020
Οδηγία ΟΔ87-03 (Δ) σχετικά με τα πληρωτέα τέλη και συνδρομές ΕΠΕΥ
Οδηγία ΟΔ87-03 (Δ) σχετικά με τα πληρωτέα τέλη και συνδρομές ΕΠΕΥ
27 Μαρτίου 2020
Οδηγία ΟΔ87-10 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την παροχή υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης σε κινητές αξίες
Οδηγία ΟΔ87-10 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την παροχή υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης σε κινητές αξίες
22 Ιανουαρίου 2020
Ενοποιημένη Οδηγία ΟΔ87-02 και ΟΔ87-02(Α) για την κατάργηση ορισμένων οδηγιών της ΕΚΚ
Ενοποιημένη Οδηγία ΟΔ87-02 και ΟΔ87-02(Α) για την κατάργηση ορισμένων οδηγιών της ΕΚΚ
02 Οκτωβρίου 2019
Οδηγία ΟΔ87-02(Α) του 2019
Οδηγία ΟΔ87-02(Α) του 2019
02 Οκτωβρίου 2019
Οδηγία ΟΔ87-09 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για τον περιορισμό της Διάθεσης (Marketing) στην Αγορά, της Διανομής και της Πώλησης Συμβάσεων επί Διαφόρων (CFDs) σε Ιδιώτες Πελάτες
Οδηγία ΟΔ87-09 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για τον περιορισμό της Διάθεσης (Marketing) στην Αγορά, της Διανομής και της Πώλησης Συμβάσεων επί Διαφόρων (CFDs) σε Ιδιώτες Πελάτες
27 Σεπτεμβρίου 2019
Οδηγία ΟΔ87-08 για την απαγόρευση της Διάθεσης (marketing) στην Αγορά, της Διανομής και της Πώλησης Δυαδικών Δικαιωμάτων Προαίρεσης (binary options) σε Ιδιώτες Πελάτες
Οδηγία ΟΔ87-08 για την απαγόρευση της Διάθεσης (marketing) στην Αγορά, της Διανομής και της Πώλησης Δυαδικών Δικαιωμάτων Προαίρεσης (binary options) σε Ιδιώτες Πελάτες
08 Ιουλίου 2019
Ενοποίηση Οδηγίας ΟΔ87-03&03(Α)&03(Β)&03(Γ) σχετικά με πληρωτέα τέλη και συνδρομές (Ανεπίσημη)
Ενοποίηση Οδηγίας ΟΔ87-03&03(Α)&03(Β)&03(Γ) σχετικά με πληρωτέα τέλη και συνδρομές (Ανεπίσημη)
28 Μαΐου 2019
Οδηγία ΟΔ87-03(Γ) σχετικά με Πληρωτέα Τέλη και Συνδρομές
Οδηγία ΟΔ87-03(Γ) σχετικά με Πληρωτέα Τέλη και Συνδρομές
28 Μαΐου 2019
Οδηγία ΟΔ87-03(Β) σχετικά με Πληρωτέα Τέλη και Συνδρομές
Οδηγία ΟΔ87-03(Β) σχετικά με Πληρωτέα Τέλη και Συνδρομές
26 Μαρτίου 2019
Οδηγία 87-07 για τη λειτουργία του ΤΑΕ
Οδηγία 87-07 για τη λειτουργία του ΤΑΕ
13 Μαρτίου 2019
Οδηγία ΟΔ87-03(Α) του 2018 για τα Πληρωτέα Τέλη και τις Συνδρομές
Οδηγία ΟΔ87-03(Α) του 2018 για τα Πληρωτέα Τέλη και τις Συνδρομές
10 Δεκεμβρίου 2018
Οδηγία ΟΔI87-06 του 2018 για Συνδεδεμένους Αντιπρόσωπους
Οδηγία ΟΔI87-06 του 2018 για Συνδεδεμένους Αντιπρόσωπους
29 Οκτωβρίου 2018
Oδηγία ΟΔ87-05 για τη διαδικασία ανάκλησης και αναστολής άδειας λειτουργίας
Oδηγία ΟΔ87-05 για τη διαδικασία ανάκλησης και αναστολής άδειας λειτουργίας
06 Ιουλίου 2018
 |<  < 1 - 2  >  >| 
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Συνέδρια
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Κόμβος Καινοτομίας
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.