Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Search:
Οδηγία ΟΔ87-08 για την απαγόρευση της Διάθεσης (marketing) στην Αγορά, της Διανομής και της Πώλησης Δυαδικών Δικαιωμάτων Προαίρεσης (binary options) σε Ιδιώτες Πελάτες
Οδηγία ΟΔ87-08 για την απαγόρευση της Διάθεσης (marketing) στην Αγορά, της Διανομής και της Πώλησης Δυαδικών Δικαιωμάτων Προαίρεσης (binary options) σε Ιδιώτες Πελάτες
08 Ιουλίου 2019
Ενοποίηση Οδηγίας ΟΔ87-03&03(Α)&03(Β)&03(Γ) σχετικά με πληρωτέα τέλη και συνδρομές (Ανεπίσημη)
Ενοποίηση Οδηγίας ΟΔ87-03&03(Α)&03(Β)&03(Γ) σχετικά με πληρωτέα τέλη και συνδρομές (Ανεπίσημη)
28 Μαΐου 2019
Οδηγία ΟΔ87-03(Γ) σχετικά με Πληρωτέα Τέλη και Συνδρομές
Οδηγία ΟΔ87-03(Γ) σχετικά με Πληρωτέα Τέλη και Συνδρομές
28 Μαΐου 2019
Οδηγία ΟΔ87-03(Β) σχετικά με Πληρωτέα Τέλη και Συνδρομές
Οδηγία ΟΔ87-03(Β) σχετικά με Πληρωτέα Τέλη και Συνδρομές
26 Μαρτίου 2019
Οδηγία 87-07 για τη λειτουργία του ΤΑΕ
Οδηγία 87-07 για τη λειτουργία του ΤΑΕ
13 Μαρτίου 2019
Οδηγία ΟΔ87-03(Α) του 2018 για τα Πληρωτέα Τέλη και τις Συνδρομές
Οδηγία ΟΔ87-03(Α) του 2018 για τα Πληρωτέα Τέλη και τις Συνδρομές
10 Δεκεμβρίου 2018
Οδηγία ΟΔI87-06 του 2018 για Συνδεδεμένους Αντιπρόσωπους
Οδηγία ΟΔI87-06 του 2018 για Συνδεδεμένους Αντιπρόσωπους
29 Οκτωβρίου 2018
Oδηγία ΟΔ87-05 για τη διαδικασία ανάκλησης και αναστολής άδειας λειτουργίας
Oδηγία ΟΔ87-05 για τη διαδικασία ανάκλησης και αναστολής άδειας λειτουργίας
06 Ιουλίου 2018
Οδηγία ΟΔ87-01 για την Προστασία των Χρηματοοικονομικών Μέσων και Κεφαλαίων των Πελατών (Αντικατάσταση ΚΔΠ 360/2017)
Οδηγία ΟΔ87-01 για την Προστασία των Χρηματοοικονομικών Μέσων και Κεφαλαίων των Πελατών (Αντικατάσταση ΚΔΠ 360/2017)
05 Ιανουαρίου 2018
Οδηγία ΟΔ87-02 για την κατάργηση ορισμένων οδηγιών της ΕΚΚ
Οδηγία ΟΔ87-02 για την κατάργηση ορισμένων οδηγιών της ΕΚΚ
05 Ιανουαρίου 2018
Οδηγία ΟΔ87-03 σχετικά με πληρωτέα τέλη και συνδρομές
Οδηγία ΟΔ87-03 σχετικά με πληρωτέα τέλη και συνδρομές
05 Ιανουαρίου 2018
Οδηγία ΟΔ87-04 για την παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις τρίτων χωρών σε επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και επαγγελματίες πελάτες
Οδηγία ΟΔ87-04 για την παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις τρίτων χωρών σε επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και επαγγελματίες πελάτες
05 Ιανουαρίου 2018
Οδηγία ΟΔ144-2007-02 του 2012 σχετικά με την επαγγελματική συμπεριφορά ΕΠΕΥ
Οδηγία ΟΔ144-2007-02 του 2012 σχετικά με την επαγγελματική συμπεριφορά ΕΠΕΥ
20 Δεκεμβρίου 2017
Οδηγία ΟΔ144-2007-02(Α) του 2013 σχετικά με την επαγγελματική συμπεριφορά ΕΠΕΥ
Οδηγία ΟΔ144-2007-02(Α) του 2013 σχετικά με την επαγγελματική συμπεριφορά ΕΠΕΥ
20 Δεκεμβρίου 2017
Ενοποίηση Οδηγιών ΟΔ144-2007-02 & 02(A) σχετικά με την επαγγελματική συμπεριφορά ΕΠΕΥ
Ενοποίηση Οδηγιών ΟΔ144-2007-02 & 02(A) σχετικά με την επαγγελματική συμπεριφορά ΕΠΕΥ
20 Δεκεμβρίου 2017
Οδηγία ΟΔ144-2007-14 του 2014 σχετικά με την Παροχή Πιστώσεων προς Ιδιώτες Πελάτες (Margin Accounts)
Οδηγία ΟΔ144-2007-14 του 2014 σχετικά με την Παροχή Πιστώσεων προς Ιδιώτες Πελάτες (Margin Accounts)
20 Δεκεμβρίου 2017
Οδηγία ΟΔ144-2007-08 του 2012 σχετικά με την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος
Οδηγία ΟΔ144-2007-08 του 2012 σχετικά με την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος
20 Δεκεμβρίου 2017
Ενοποίηση Οδηγιών ΟΔ144-2007-08, ΟΔ144-2007-08(Α) και ΟΔ144-2007-08(Β) σχετικά με την παρεμπόδιση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος
Ενοποίηση Οδηγιών ΟΔ144-2007-08, ΟΔ144-2007-08(Α) και ΟΔ144-2007-08(Β) σχετικά με την παρεμπόδιση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος
20 Δεκεμβρίου 2017
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 03.06.2019)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.