Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Search:
Ενοποιημένη Οδηγία ΟΔ78-04, ΟΔ87-04(Α), ΟΔ87-04(Β) για την παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις τρίτων χωρών σε επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και επαγγελματίες πελάτες
Ενοποιημένη Οδηγία ΟΔ78-04, ΟΔ87-04(Α), ΟΔ87-04(Β) για την παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις τρίτων χωρών σε επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και επαγγελματίες πελάτες
02 Φεβρουαρίου 2021
Οδηγία ΟΔ87-04(Β) για την παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις τρίτων χωρών σε επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και επαγγελματίες πελάτες
Οδηγία ΟΔ87-04(Β) για την παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις τρίτων χωρών σε επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και επαγγελματίες πελάτες
02 Φεβρουαρίου 2021
Οδηγία ΟΔ87-04(Α) για την παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις τρίτων χωρών σε επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και επαγγελματίες πελάτες
Οδηγία ΟΔ87-04(Α) για την παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις τρίτων χωρών σε επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και επαγγελματίες πελάτες
20 Ιανουαρίου 2021
Ενοποιημένη Οδηγία ΟΔ87-03, ΟΔ87-3(Α), ΟΔ87-03(Β), ΟΔ87-03(Γ) και ΟΔ87-03(Δ) σχετικά με τα πληρωτέα τέλη και συνδρομές ΕΠΕΥ (ανεπίσημη)
Ενοποιημένη Οδηγία ΟΔ87-03, ΟΔ87-3(Α), ΟΔ87-03(Β), ΟΔ87-03(Γ) και ΟΔ87-03(Δ) σχετικά με τα πληρωτέα τέλη και συνδρομές ΕΠΕΥ (ανεπίσημη)
27 Μαρτίου 2020
Οδηγία ΟΔ87-03 (Δ) σχετικά με τα πληρωτέα τέλη και συνδρομές ΕΠΕΥ
Οδηγία ΟΔ87-03 (Δ) σχετικά με τα πληρωτέα τέλη και συνδρομές ΕΠΕΥ
27 Μαρτίου 2020
Οδηγία ΟΔ87-10 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την παροχή υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης σε κινητές αξίες
Οδηγία ΟΔ87-10 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την παροχή υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης σε κινητές αξίες
22 Ιανουαρίου 2020
Ενοποιημένη Οδηγία ΟΔ87-02 και ΟΔ87-02(Α) για την κατάργηση ορισμένων οδηγιών της ΕΚΚ
Ενοποιημένη Οδηγία ΟΔ87-02 και ΟΔ87-02(Α) για την κατάργηση ορισμένων οδηγιών της ΕΚΚ
02 Οκτωβρίου 2019
Οδηγία ΟΔ87-02(Α) του 2019
Οδηγία ΟΔ87-02(Α) του 2019
02 Οκτωβρίου 2019
Οδηγία ΟΔ87-09 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για τον περιορισμό της Διάθεσης (Marketing) στην Αγορά, της Διανομής και της Πώλησης Συμβάσεων επί Διαφόρων (CFDs) σε Ιδιώτες Πελάτες
Οδηγία ΟΔ87-09 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για τον περιορισμό της Διάθεσης (Marketing) στην Αγορά, της Διανομής και της Πώλησης Συμβάσεων επί Διαφόρων (CFDs) σε Ιδιώτες Πελάτες
27 Σεπτεμβρίου 2019
Οδηγία ΟΔ87-08 για την απαγόρευση της Διάθεσης (marketing) στην Αγορά, της Διανομής και της Πώλησης Δυαδικών Δικαιωμάτων Προαίρεσης (binary options) σε Ιδιώτες Πελάτες
Οδηγία ΟΔ87-08 για την απαγόρευση της Διάθεσης (marketing) στην Αγορά, της Διανομής και της Πώλησης Δυαδικών Δικαιωμάτων Προαίρεσης (binary options) σε Ιδιώτες Πελάτες
08 Ιουλίου 2019
Ενοποίηση Οδηγίας ΟΔ87-03&03(Α)&03(Β)&03(Γ) σχετικά με πληρωτέα τέλη και συνδρομές (Ανεπίσημη)
Ενοποίηση Οδηγίας ΟΔ87-03&03(Α)&03(Β)&03(Γ) σχετικά με πληρωτέα τέλη και συνδρομές (Ανεπίσημη)
28 Μαΐου 2019
Οδηγία ΟΔ87-03(Γ) σχετικά με Πληρωτέα Τέλη και Συνδρομές
Οδηγία ΟΔ87-03(Γ) σχετικά με Πληρωτέα Τέλη και Συνδρομές
28 Μαΐου 2019
Οδηγία ΟΔ87-03(Β) σχετικά με Πληρωτέα Τέλη και Συνδρομές
Οδηγία ΟΔ87-03(Β) σχετικά με Πληρωτέα Τέλη και Συνδρομές
26 Μαρτίου 2019
Οδηγία 87-07 για τη λειτουργία του ΤΑΕ
Οδηγία 87-07 για τη λειτουργία του ΤΑΕ
13 Μαρτίου 2019
Οδηγία ΟΔ87-03(Α) του 2018 για τα Πληρωτέα Τέλη και τις Συνδρομές
Οδηγία ΟΔ87-03(Α) του 2018 για τα Πληρωτέα Τέλη και τις Συνδρομές
10 Δεκεμβρίου 2018
Οδηγία ΟΔI87-06 του 2018 για Συνδεδεμένους Αντιπρόσωπους
Οδηγία ΟΔI87-06 του 2018 για Συνδεδεμένους Αντιπρόσωπους
29 Οκτωβρίου 2018
Oδηγία ΟΔ87-05 για τη διαδικασία ανάκλησης και αναστολής άδειας λειτουργίας
Oδηγία ΟΔ87-05 για τη διαδικασία ανάκλησης και αναστολής άδειας λειτουργίας
06 Ιουλίου 2018
Οδηγία ΟΔ87-01 για την Προστασία των Χρηματοοικονομικών Μέσων και Κεφαλαίων των Πελατών (Αντικατάσταση ΚΔΠ 360/2017)
Οδηγία ΟΔ87-01 για την Προστασία των Χρηματοοικονομικών Μέσων και Κεφαλαίων των Πελατών (Αντικατάσταση ΚΔΠ 360/2017)
05 Ιανουαρίου 2018
Οδηγία ΟΔ87-02 για την κατάργηση ορισμένων οδηγιών της ΕΚΚ
Οδηγία ΟΔ87-02 για την κατάργηση ορισμένων οδηγιών της ΕΚΚ
05 Ιανουαρίου 2018
Οδηγία ΟΔ87-03 σχετικά με πληρωτέα τέλη και συνδρομές
Οδηγία ΟΔ87-03 σχετικά με πληρωτέα τέλη και συνδρομές
05 Ιανουαρίου 2018
Οδηγία ΟΔ87-04 για την παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις τρίτων χωρών σε επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και επαγγελματίες πελάτες
Οδηγία ΟΔ87-04 για την παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις τρίτων χωρών σε επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και επαγγελματίες πελάτες
05 Ιανουαρίου 2018
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.