Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Fiduserve Management Limited
Fiduserve Management Limited
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Fiduserve Management Limited
Search:
all | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
Καυκάσου 9, Treppides Tower, 4ος Όροφος, Γραφ. 401, Αγλαντζιά 2112, Λευκωσία, Κύπρος
Αριθμός Άδειας: 215/196
Ημερομηνία Αδειοδότησης: 31/01/2022
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 136036 (Ημ. Εγγραφής: )
Τηλέφωνο: 22418200
Φαξ: 22679096
E-Mail: info@fiduserve.com
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
www.fiduserve.com

Διοικητικές Υπηρεσίες

Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(viii) του Νόμου]

Λειτουργός Συμμόρφωσης

Νικόλαος Χρίστου (nicholas.christou@fiduserve.com)

100% Θυγατρικές


 1. Absolutetrust Nominees Ltd
 2. Aspire Secretarial Ltd
 3. Bestguard Secretarial Ltd
 4. Confiserve Nominees Limited
 5. Covership Services Limited
 6. Dilea Secretarial Limited
 7. Fidappoint Secretarial Limited
 8. Fidulink Services Limited
 9. Fiduserve Asset Management Ltd
 10. Fiduserve Directors Limited
 11. Fiduserve Escrow Services Limited
 12. Fiduserve Trust Services Limited
 13. Fidutrust Management Limited
 14. Holdzone Ltd
 15. Incustody Secretarial Services Ltd
 16. Incustody Services Ltd
 17. Interdilea Nominees Limited
 18. Intertrea Nominees Limited
 19. Nomilink Management Limited
 20. Nomiserve Management Limited
 21. Primeserve Secretarial Limited
 22. Regiserve Secretarial Limited
 23. Top Secretarial Limited
 24. Trea Secretarial Limited
 25. Trealink Nominees Limited
 26. Treaserve Nominees Limited
 27. Trustland Management Limited
 28. Servebase Secretarial Ltd


Υπάλληλοι που προσφέρουν διοικ. υπηρεσίες

Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Συνέδρια
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Κόμβος Καινοτομίας
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.