Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Ευαισθητοποίηση του προσωπικού
Ευαισθητοποίηση του προσωπικού
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ 2013 Ευαισθητοποίηση του προσωπικού
Ευαισθητοποίηση του προσωπικού
30 Ιουλίου 2013 12:00
Ιδιαίτερη σημασία είχε δοθεί στην κατάρτιση πολιτικής για εξοικονόμηση ενέργειας από τη διοίκηση της ΕΚΚ και γι’ αυτό εντός του 2013 έχει ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης του προσωπικού. Θέλοντας να καλλιεργήσει ενεργειακή συνείδηση στο προσωπικό, η ΕΚΚ έχει εκδώσει εγκύκλιο στις 22 Ιουλίου 2013, παρέχοντας χρήσιμες συμβουλές για εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στο σπίτι και στο εργασιακό περιβάλλον. Παράλληλα, έχει προωθηθεί ενημερωτικό υλικό καθώς και έξυπνα βιντεάκια και εικόνες που με ένα ευχάριστο τρόπο μεταφέρουν το μήνυμα ότι η εξοικονόμηση ενέργειας και η προστασία του περιβάλλοντος βελτιώνει την ποιότητα ζωής και την  καθημερινότητά μας.

Επιπρόσθετα, η ΕΚΚ ακολουθεί όλα τα προτεινόμενα μέτρα/οδηγίες που εκδίδονται από την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού καθώς και από το Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου. Κάποια από τα μέτρα που εφαρμόζονται είναι (α) οι χρονοδιακόπτες φωτισμού  οι οποίοι ανάβουν  αυτόµατα όταν ανιχνευτεί κίνηση σε ένα χώρο και σβήνει αυτόµατα µετά το προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα και (β) η ρύθµιση του επιπέδου φωτισµού ώστε να γίνεται χρήση της επιθυµητής ποσότητας φωτός για τις διάφορες δραστηριότητες των χρηστών του χώρου (για παράδειγμα υπάρχουν ειδικοί διακόπτες με τους οποίους ανάβουν μόνο τα μισά φώτα στους διαδρόμους).

Επίσης, Λειτουργός της ΕΚΚ συμμετέχει στο ετήσιο συνέδριο που διοργανώνει το Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου, αλλά και στις διάφορες συναντήσεις που πραγματοποιούνται καθόλη τη διάρκεια του χρόνου, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και την παροχή πληροφόρησης για τα νέα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και την παροχή συμβουλών για εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση ενέργειας.
Η ΕΚΚ προσπαθεί να προωθεί και να προβάλλει τις διάφορες δράσεις ΕΚΕ επίσης μέσω δημοσιεύσεων στο διαδικτυακό της τόπο με σκοπό να ενθαρρύνονται και να ευαισθητοποιούνται και άλλοι οργανισμοί στο θέμα της ΕΚΕ.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 10.04.2019)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.