Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Εξοικονόμηση χαρτιού
Εξοικονόμηση χαρτιού
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Εξοικονόμηση χαρτιού
03 Σεπτεμβρίου 2012 12:00
Το 2012, κατά την προετοιμασία της ετήσιας έκθεσης του 2011, η ΕΚΚ αποφάσισε ότι η ετήσια έκθεση δεν θα εκτυπωθεί αλλά θα κυκλοφορήσει μόνο σε ηλεκτρονική μορφή (ψηφιακό δίσκο) με σκοπό τη μείωση της χρήσης χαρτιού και την προστασία των δασών.

Ευαισθητοποίηση του προσωπικού
Η ΕΚΚ θέλοντας να καλλιεργήσει περιβαλλοντική συνείδηση στο προσωπικό, εξέδωσε δύο εσωτερικές εγκυκλίους εντός του 2012, παρέχοντας χρήσιμες συμβουλές για εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στο εργασιακό περιβάλλον, καθώς και λιγότερης κατανάλωσης χαρτιού και αναλώσιμων φωτοτυπικού εξοπλισμού.

Ανακύκλωση
Η EKK προβαίνει σε ανακύκλωση διαφόρων υλικών που χρησιμοποιεί, όπως χαρτιού, πλαστικών και μπαταριών, ούτως ώστε να συμβάλει τόσο στην εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών όσο και στην μείωση του όγκου των απορριμμάτων και την επίδρασή τους στο περιβάλλον. Για τον σκοπό αυτό, διατηρεί εξειδικευμένους κάδους ανακύκλωσεις σε διάφορα σημεία εντός του κτιρίουτης ΕΚΚ.

Πράσινες συμβάσεις
Στις προσφορές που προκηρύσσει η ΕΚΚ υπάρχουν πρόνοιες για την αγορά προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον.
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Εκδηλώσεις
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.