Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Η Επιτροπή Σχετικά με εμάς Διεθνής Συνεργασία Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών
 • Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets Authority - ESMA) αποτελεί μια ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Εποπτική Aρχή που συστάθηκε την 1η Ιανουαρίου 2011 και συνεργάζεται στενά με τις άλλες δύο Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές του χρηματοοικονομικού τομέα, αυτήν του τομέα των τραπεζών (European Banking Authority - EBA) και αυτήν του τομέα των ασφαλειών και των επαγγελματικών συντάξεων (European Insurance and Occupational Pensions Authority - EIOPA).
 
 • Η αποστολή της ESMA είναι να ενισχύσει την προστασία των επενδυτών και την προώθηση της σταθερής και εύρυθμης λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Ως ανεξάρτητο όργανο, η ESMA επιτυγχάνει το στόχο αυτό με τη δημιουργία ενός ενιαίου εγχειριδίου κανόνων για τις χρηματοπιστωτικές αγορές της ΕΕ και προωθεί τη συνεπή εφαρμογή του σε ολόκληρη την ΕΕ. H ESMA συμβάλλει στη ρύθμιση των εταιρειών παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε πανευρωπαϊκή εμβέλεια, είτε μέσω της άμεσης εποπτείας είτε μέσω του ενεργού συντονισμού των εθνικών εποπτικών δραστηριοτήτων.
 
 • Συμμετοχή σε επιτροπές και ομάδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κινητών Αξιών και Αγορών

 • Συμβούλιο Εποπτών και Συμβούλιο Διοίκησης
 • Review Panel
 • Μόνιμη Επιτροπή Μεσολαβητών και Προστασίας Επενδυτών (Investors Protection and Intermediaries Standing Committee)
 • Μόνιμη Επιτροπή για τις Δευτερογενείς Αγορές (Secondary Markets Standing Committee)
 • Μόνιμη Επιτροπή για την Ακεραιότητα της Αγοράς (Market Integrity Standing Committee)
 • Μόνιμη Επιτροπή για την Εκκαθάριση και Διακανονισμό Συναλλαγών (Post-Trading Standing Committee)
 • Μόνιμη Επιτροπή για την Εταιρική Πληροφόρηση (Corporate Reporting Standing Committee)
 • Μόνιμη Επιτροπή για την Επιχειρηματική Χρηματοδότηση (Corporate Finance Standing Committee)
 • Μόνιμη Επιτροπή για Συντονισμό στην Επιβολή της Νομοθεσίας (European Enforcers Coordination Committee)
 • Τεχνική Επιτροπή για τους Οργανισμούς Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (CRA Technical Committee)
 • Μόνιμη Επιτροπή για τη Χρηματοοικονομική Καινοτομία (Financial Innovation Standing Committee)
 • Μόνιμη Επιτροπή για τη Διαχείριση Επενδύσεων (Investment Management Standing Committee)
 • IT Governance Standing Committee
 • Joint Committee AML
 • Post-Trading Standing Committee
 • Commodities Derivatives Task force
 • Communications Network
 • International Relations Network
 • Human Resources Network
 • Take-over Bids
 
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα της ESMA http://www.esma.europa.eu/
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Συνέδρια
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Κόμβος Καινοτομίας
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.