Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου |
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΕΣ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
20 Ιουλ
2021
Απόφαση ΕΚΚ για επιβολή διοικητικού προστίμου στον κ. Άλκη Αλωνεύτη
Απόφαση ΕΚΚ για επιβολή διοικητικού προστίμου στον κ. Άλκη Αλωνεύτη
13 Ιουλ
2021
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΚ για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ της Globia Wealth L...
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΚ για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ της Globia Wealth L...
13 Ιουλ
2021
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση άδειας λειτουργίας του ΟΕΕΠΑΠ LARINDA FUND VCIC LTD
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση άδειας λειτουργίας του ΟΕΕΠΑΠ LARINDA FUND VCIC LTD
13 Ιουλ
2021
Απόφαση ΕΚΚ για επίτευξη συμβιβασμού με την ΕΠΔΥ Parallel Nominees Cyprus Lim...
Απόφαση ΕΚΚ για επίτευξη συμβιβασμού με την ΕΠΔΥ Parallel Nominees Cyprus Lim...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
26 Ιουλ
2021
E460 για τις Κατευθυντήριες Γραμμές του Άρθρου 25 της Οδηγίας 2011 /61/ΕE (Στ...
E460 για τις Κατευθυντήριες Γραμμές του Άρθρου 25 της Οδηγίας 2011 /61/ΕE (Στ...
14 Ιουλ
2021
Ε458 - Ενίσχυση των διαδικασιών αναφορικά με τη διασφάλιση των κεφαλαίων πελα...
Ε458 - Ενίσχυση των διαδικασιών αναφορικά με τη διασφάλιση των κεφαλαίων πελα...
09 Ιουλ
2021
Ε457 - Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, ...
Ε457 - Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, ...
02 Ιουλ
2021
E455 προς εταιρείες διαχείρισης και εσωτερικά διαχειριζόμενα ταμεία όσον αφ...
E455 προς εταιρείες διαχείρισης και εσωτερικά διαχειριζόμενα ταμεία όσον αφ...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
26 Ιουλ
2021
E460 για τις Κατευθυντήριες Γραμμές του Άρθρου 25 της Οδηγίας 2011 /61/ΕE (Στ...
E460 για τις Κατευθυντήριες Γραμμές του Άρθρου 25 της Οδηγίας 2011 /61/ΕE (Στ...
23 Ιουλ
2021
Προειδοποίηση σχετικά με άτομα που παρουσιάζονται ψευδώς ως εκπρόσωποι της Ε...
Προειδοποίηση σχετικά με άτομα που παρουσιάζονται ψευδώς ως εκπρόσωποι της Ε...
23 Ιουλ
2021
Προειδοποίηση σχετικά με άτομα που παρουσιάζονται ψευδώς ως εκπρόσωποι της Ε...
Προειδοποίηση σχετικά με άτομα που παρουσιάζονται ψευδώς ως εκπρόσωποι της Ε...
23 Ιουλ
2021
Ανακοίνωση για επιπλέον παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για υποβολή σχο...
Ανακοίνωση για επιπλέον παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για υποβολή σχο...
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.