Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου |
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΕΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
17 Σεπ
2019
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση άδειας λειτουργίας της Postscriptum Capital Ltd
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση άδειας λειτουργίας της Postscriptum Capital Ltd
04 Σεπ
2019
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση άδειας λειτουργίας της Horizon Investment Fund Ltd
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση άδειας λειτουργίας της Horizon Investment Fund Ltd
28 Αυγ
2019
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ KIT Finance Brokers Ltd
Απόφαση ΕΚΚ για ανάκληση άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ KIT Finance Brokers Ltd
28 Αυγ
2019
Απόφαση ΕΚΚ για χορήγηση εξαίρεσης από την υποχρέωση διενέργειας δημόσιας πρό...
Απόφαση ΕΚΚ για χορήγηση εξαίρεσης από την υποχρέωση διενέργειας δημόσιας πρό...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
11 Σεπ
2019
Ε338 - Κατευθυντήριες Γραμμές για τα παρόπονα - Διαδικασίες παραπόνων
Ε338 - Κατευθυντήριες Γραμμές για τα παρόπονα - Διαδικασίες παραπόνων
06 Σεπ
2019
E337 – Λίστα κυρώσεων ΗΠΑ (OFAC’S Specially Designated Nationals List – SDN L...
E337 – Λίστα κυρώσεων ΗΠΑ (OFAC’S Specially Designated Nationals List – SDN L...
20 Αυγ
2019
Ε336 – ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΩΧΡΗΜΑΤΙ...
Ε336 – ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΩΧΡΗΜΑΤΙ...
20 Αυγ
2019
Ε336 – ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΩΧΡΗΜΑΤΙ...
Ε336 – ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΩΧΡΗΜΑΤΙ...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
12 Σεπ
2019
Προσφορά 10/2019 σχετικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψ...
Προσφορά 10/2019 σχετικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψ...
12 Σεπ
2019
Ανακοίνωση σχετικά με τα Σεμινάρια Συνεχούς Επαγγελματικής Επιμόρφωσης (ΣΕΕ) ...
Ανακοίνωση σχετικά με τα Σεμινάρια Συνεχούς Επαγγελματικής Επιμόρφωσης (ΣΕΕ) ...
11 Σεπ
2019
Προειδοποίηση σχετικά με αυξημένους κινδύνους σε περιόδους ιδιαίτερα χαμηλών ...
Προειδοποίηση σχετικά με αυξημένους κινδύνους σε περιόδους ιδιαίτερα χαμηλών ...
11 Σεπ
2019
Προειδοποίηση σχετικά με αυξημένους κινδύνους σε περιόδους ιδιαίτερα χαμηλών ...
Προειδοποίηση σχετικά με αυξημένους κινδύνους σε περιόδους ιδιαίτερα χαμηλών ...
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 03.06.2019)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.