Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου |
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
MiFID II/MiFIR
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΕΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
28 Ιουλ
2017
Επιβολή διοικητικού προστίμου στον κ. Χαράλαμπο Κυρίτση (ΔΣ της UBFS Invest p...
Επιβολή διοικητικού προστίμου στον κ. Χαράλαμπο Κυρίτση (ΔΣ της UBFS Invest p...
27 Ιουλ
2017
Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στον κ. Emmanuel Ayoun
Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στον κ. Emmanuel Ayoun
27 Ιουλ
2017
Χορήγηση εξαίρεσης από την υποχρέωση διενέργειας Δημόσιας Πρότασης προς τους ...
Χορήγηση εξαίρεσης από την υποχρέωση διενέργειας Δημόσιας Πρότασης προς τους ...
20 Ιουλ
2017
Ανάκληση της απόφασης επιβολής διοικητικών κυρώσεων στον κ. Amr Jamal Mohamed...
Ανάκληση της απόφασης επιβολής διοικητικών κυρώσεων στον κ. Amr Jamal Mohamed...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
20 Σεπ
2017
Ε238 ΚΕΠΕΥ, Τραπεζικά Ιδρύματα, Διαχειριστές Αγοράς Τόπων Διαπραγμάτευσης, ΕΜ...
Ε238 ΚΕΠΕΥ, Τραπεζικά Ιδρύματα, Διαχειριστές Αγοράς Τόπων Διαπραγμάτευσης, ΕΜ...
20 Σεπ
2017
Ε237 Εκδότες - Αναγνωριστικός Κωδικός Νομικής Οντότητας 'LEI' (στην Αγγλική γ...
Ε237 Εκδότες - Αναγνωριστικός Κωδικός Νομικής Οντότητας 'LEI' (στην Αγγλική γ...
15 Σεπ
2017
Ε236 ΚΕΠΕΥ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ - αναφορικά με τις Υποχρεώσεις παρακολούθησης πρ...
Ε236 ΚΕΠΕΥ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ - αναφορικά με τις Υποχρεώσεις παρακολούθησης πρ...
15 Σεπ
2017
Ε235 ΚΕΠΕΥ, Ρυθμιζόμενες Αγορές, ΠΜΔ, ΜΟΔ, ΣΕ - αναφορικά με την Παροχή αναγν...
Ε235 ΚΕΠΕΥ, Ρυθμιζόμενες Αγορές, ΠΜΔ, ΜΟΔ, ΣΕ - αναφορικά με την Παροχή αναγν...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
20 Σεπ
2017
Σεμινάρια συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης (ΣΕΕ) ΕΚΚ (στην Αγγλική γλώσσα)
Σεμινάρια συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης (ΣΕΕ) ΕΚΚ (στην Αγγλική γλώσσα)
20 Σεπ
2017
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ NEWCEPT FINANCIAL MARKETS (EU) Limited
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ NEWCEPT FINANCIAL MARKETS (EU) Limited
19 Σεπ
2017
Νέα ηλεκτρονική διεύθυνση για θέματα MIFID II (στην Αγλική γλώσσα)
Νέα ηλεκτρονική διεύθυνση για θέματα MIFID II (στην Αγλική γλώσσα)
18 Σεπ
2017
Ανακοίνωση σε σχέση με την προστασία αρνητικού υπολοίπου (στην Αγγλική γλώσσα...
Ανακοίνωση σε σχέση με την προστασία αρνητικού υπολοίπου (στην Αγγλική γλώσσα...
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 10.03.2016)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY CYSEC & DOT.CY