Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
national-strategy-(1).jpg

Με μια πολύ ευρεία έννοια, οικονομικός εγγραματισμός ή αλφαβητισμός είναι απλώς οι οικονομικές γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζεται να έχετε για να κατανοείτε καλύτερα τη δική σας οικονομική κατάσταση και πώς αυτή μπορεί να επηρεαστεί (με θετικό και αρνητικό τρόπο) από όλες τις οικονομικές επιλογές και αποφάσεις (μεγάλες ή μικρές) τις οποίες λαμβάνετε.

Ο οικονομικός εγγραματισμός είναι απαραίτητος για τη λήψη οικονομικά υπεύθυνων και συνετών αποφάσεων - επιλογές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής μας ζωής.
Υπάρχουν πολλά οφέλη για να αφιερώσετε χρόνο για να επιμορφωθείτε σε χρηματοικονομικά θέματα.

Το μεγαλύτερο όφελος είναι ότι οι οικονομικά εγγράμματοι άνθρωποι είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για το μέλλον. Αν το 2020 μας δίδαξε κάτι, είναι ότι ποτέ δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί και ακόμη και οι πλούσιοι άνθρωποι μπορούν ξαφνικά να βρεθούν σε μια οικονομική κρίση.

Ωστόσο, εάν είστε προετοιμασμένοι, η πιθανότητα εσείς και η οικογένειά σας να αντέξετε ένα προσωρινό οικονομικό εμπόδιο είναι πολύ μεγαλύτερη.

Οι οικονομικά ενημερωμένοι άνθρωποι είναι επίσης λιγότερο ευάλωτοι στην απάτη, καθώς έχουν καλή κατανόηση των οικονομικών τους και αφιερώνουν χρόνο για να λαμβάνουν ενημερωμένες, οικονομικές αποφάσεις.
Ο καλά ενημερωμένος επενδυτής είναι σε θέση να λαμβάνει ορθότερες αποφάσεις, μειώνοντας το ρίσκο της ανάληψης υπερβολικού κινδύνου όσον αφορά τα χρήματά του και έτσι μειώνονται οι πιθανότητες να οδηγηθεί σε μεγάλη απώλεια χρημάτων ή/και σε δημιουργία οφειλών, που σε κάποιες περιπτώσεις μπορούν να οδηγήσουν και στη χρεοκοπία.

Η χρηματοοικονομική επιμόρφωση είναι απαραίτητη ειδικά σήμερα, καθώς η συνεχής εμφάνιση νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, οι γοργοί ρυθμοί  με τους οποίους κινούνται οι κεφαλαιαγορές, η ραγδαία εξέλιξη και έντονη μεταβλητότητα στις αγορές,  η παγκοσμιοποίηση και το άνοιγμα των αγορών, πολλαπλασίασαν τις ευκαιρίες, αλλά και τους κινδύνους για τους επενδυτές. Επιπλέον, οι οικονομικές ανάγκες των ίδιων των επενδυτών έγιναν πιο σύνθετες, καθιστώντας απαραίτητη και επιβεβλημένη την επιμόρφωσή τους σχετικά με την ορθή διαχείριση των χρημάτων τους.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, ή εν συντομία η ΕΚΚ, είναι η ανεξάρτητη δημόσια εποπτική αρχή που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της αγοράς επενδυτικών υπηρεσιών στην Κύπρο. Έχοντας υιοθετήσει την προώθηση της χρηματοοικονομικής παιδείας και της εκπαίδευσης των επενδυτών μεταξύ των βασικών στρατηγικών της στόχων, η ΕΚΚ αναλαμβάνει διάφορες πρωτοβουλίες σε αυτόν τον τομέα.
Ένας από αυτούς είναι η δημιουργία αυτού του αποκλειστικού χώρου στον διαδικτυακό της τόπο για να προσφέρει μια πύλη στους επενδυτές για να αποκτήσουν αξιόπιστη και αμερόληπτη οικονομική εκπαίδευση σε θέματα που σχετίζονται με επενδύσεις και την αγορά επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς και άλλους τομείς υπό κανονισμούς και εποπτεία της ΕΚΚ.

Στόχος μας είναι να εμπλουτίζουμε, να ενημερώνουμε και να αναβαθμίζουμε συχνά αυτόν τον χώρο, οπότε σας εισηγούμαστε να τον επισκέπτεστε συχνά.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
 
Η επιμόρφωση του κοινού σε βασικές χρηματοοικονομικές γνώσεις, περιλαμβανομένων και θεμάτων κεφαλαιαγοράς, είναι μια ανάγκη που αναδεικνύεται επανειλημμένως από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Ωστόσο, έρευνες σε διάφορα κράτη-μέλη της ΕΕ, περιλαμβανομένης και της χώρας μας, αποκαλύπτουν πολύ ψηλά επίπεδα οικονομικού αναλφαβητισμού ανάμεσα στον γενικό πληθυσμό. Για το λόγο αυτό, η αντιμετώπιση του οικονομικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο κατά τρόπο δραστικό μέσα από τη θέσπιση εθνικής στρατηγικής, είναι θέση την οποία η ΕΚΚ έχει εκφράσει επανειλημμένως και υποβάλει ως εισήγηση προς την Πολιτεία. Για το λόγο αυτό, είναι με ιδιαίτερη ευχαρίστηση και προθυμία που η ΕΚΚ συμμετάσχει στην Ad-Hoc Επιτροπή για τη διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για την προώθηση του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και της Χρηματοοικονομικής Παιδείας στην Κύπρο. Η Ad-Hoc Επιτροπή συστάθηκε μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής και αποτελείται από στελέχη που προέρχονται από την Κεντρική Τράπεζα (η οποία ηγείται και συντονίζει τις εργασίες της), το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η Ad-Hoc Επιτροπή έχει σκοπό να διαμορφώσει και να προτείνει μια Εθνική Στρατηγική για την προώθηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και την καλλιέργεια χρηματοοικονομικής παιδείας στην Κύπρο με στόχο την ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος.


Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΠΜΔ)
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved.