Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Χρηματοοικονομικός Εγγραμματισμός
Χρηματοοικονομικός Εγγραμματισμός
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Χρηματοοικονομικός Εγγραμματισμός
 


ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ;

Με μια πολύ ευρεία έννοια, χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός ή εγγραματισμός είναι οι οικονομικές γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζεται να έχετε για να κατανοείτε καλύτερα την  οικονομική κατάσταση σας και πώς αυτή μπορεί να επηρεαστεί (με θετικό και αρνητικό τρόπο) από όλες τις οικονομικές επιλογές και αποφάσεις (μεγάλες ή μικρές) τις οποίες  λαμβάνετε.

ΠΟΙΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ;

Υπάρχουν πολλά οφέλη για να αφιερώσετε χρόνο και να επιμορφωθείτε σε χρηματοοικονομικά θέματα.

Το μεγαλύτερο όφελος είναι ότι οι χρηματοοικονομικά εγγράμματοι άνθρωποι είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για το μέλλον. Αν  η πανδημία του κορωνοϊού μας δίδαξε κάτι, είναι ότι ποτέ δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί και ακόμη και οι πλούσιοι άνθρωποι μπορούν ξαφνικά να βρεθούν αντιμέτωποι με μια οικονομική κρίση.
Ωστόσο, εάν είστε προετοιμασμένοι, η πιθανότητα εσείς και η οικογένειά σας να ανταπεξέλθετε σε μια αναπάντεχη οικονομική πρόκληση είναι πολύ μεγαλύτερη. Επίσης, οι οικονομικά ενημερωμένοι άνθρωποι είναι λιγότερο ευάλωτοι στην απάτη, καθώς έχουν καλύτερη κατανόηση των οικονομικών τους και αφιερώνουν περισσότερο χρόνο για να διερευνήσουν τα δεδομένα προτού λάβουν οικονομικές αποφάσεις.

Συνεπώς, ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός είναι απαραίτητος αφού ο καλά ενημερωμένος επενδυτής είναι σε θέση να λαμβάνει ορθότερες αποφάσεις, μειώνοντας το ρίσκο της ανάληψης υπερβολικού κινδύνου για την απώλεια των χρημάτων ή της περιουσίας του, και έτσι μειώνονται οι πιθανότητες να οδηγηθεί σε μεγάλη απώλεια χρημάτων ή/και σε δημιουργία χρέους, που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει  σε πτώχευση.


Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) είναι η ανεξάρτητη δημόσια εποπτική αρχή που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της αγοράς επενδυτικών υπηρεσιών στην Κύπρο. Περισσότερα για την ΕΚΚ εδώ.

Έχοντας υιοθετήσει την προώθηση της χρηματοοικονομικής παιδείας και της  επιμόρφωσης του επενδυτικού κοινού μεταξύ των βασικών στρατηγικών της στόχων, η ΕΚΚ αναλαμβάνει διάφορες πρωτοβουλίες σε αυτόν τον τομέα. Ένας από αυτούς τους στόχους είναι η δημιουργία ειδικής ενότητας για την Χρηματοοικονομική Επιμόρφωση στην ιστοσελίδα της με σκοπό να προσφέρει μια πύλη στο επενδυτικό κοινό για να αποκτήσουν αξιόπιστη και αμερόληπτη οικονομική εκπαίδευση σε θέματα που σχετίζονται με επενδύσεις και την αγορά επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς και άλλους τομείς υπό κανονισμούς και εποπτεία της ΕΚΚ.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ενότητα
Χρηματοοικονομική Επιμόρφωση.

 


 
ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ;

Παρόλο που κατά καιρούς αναλαμβάνονταν πολλές και σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις μονομερώς από διάφορες Αρχές, συνδέσμους και φορείς στην Κύπρο με σκοπό την προώθηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, περιλαμβανομένης και της ΕΚΚ, η αποτελεσματικότητα και η απήχησή τους ήταν περιορισμένη, καθώς δεν ήταν συντονισμένες μεταξύ τους, δεν κάλυπταν όλο το εύρος του χρηματοοικονομικού τομέα και απευθύνονταν σε ένα σχετικά μικρό τμήμα του πληθυσμού.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ/OECD) ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για τη μακροπρόθεσμη βελτίωση των επιπέδων χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού σε μια χώρα είναι μέσω της εφαρμογής μιας συλλογικής, συντονισμένης και στοχευμένης Εθνικής Στρατηγικής για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό.

Μία προσεκτικά σχεδιασμένη Εθνική Στρατηγική δύναται να οδηγήσει σε πιο συστηματική και στοχευμένη προώθηση του θέματος, να δημιουργήσει ένα μόνιμο μηχανισμό συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων (δημοσίων, ιδιωτικών και μη κερδοσκοπικών) μεγιστοποιώντας την επιρροή τους, να αυξήσει το εύρος και την απήχηση όλων των πρωτοβουλιών, να ενθαρρύνει τις συνέργειες και τη συλλογική εργασία, και να εξασφαλίσει τη συγκέντρωση και την πιο αποδοτική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων (οικονομικών και ανθρώπινων).

Η χρηματοοικονομική επιμόρφωση αποτελεί αδήριτη ανάγκη ειδικά σήμερα στο διεθνοποιημένο περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι χρηματαγορές. Η εμφάνιση νέων και πολύπλοκων χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, οι γοργοί ρυθμοί με τους οποίους κινούνται οι κεφαλαιαγορές, καθώς και η ραγδαία εξέλιξη και έντονη μεταβλητότητά τους, πολλαπλασιάζουν τις ευκαιρίες, αλλά και τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τους επενδυτές. Επιπλέον, οι οικονομικές ανάγκες των ίδιων των επενδυτών έγιναν πιο σύνθετες, καθιστώντας απαραίτητη και επιβεβλημένη την επιμόρφωσή τους σχετικά με την ορθή διαχείριση των χρημάτων τους.

Tα οφέλη που θα προκύψουν από τη συλλογική και συντονισμένη προσέγγιση του θέματος είναι πολυάριθμα. Η εφαρμογή Εθνικής Στρατηγικής με κοινούς στόχους και προτεραιότητες θα ενισχύσει την προσπάθεια αντιμετώπισης του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού και θα αυξήσει τον αριθμό των πολιτών που θα επωφεληθούν. 

Η Εθνική Στρατηγική περιλαμβάνει εκστρατείες για την ευαισθητοποίηση του κοινού, καθώς και εργαλεία που θα βοηθήσουν στη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων με επαρκή ενημέρωση. Η επίτευξη των στόχων θα γίνει με την κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για μέτρηση του επιπέδου χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού σε πληθυσμιακές ομάδες (νέοι, συνταξιούχοι, γυναίκες, παιδιά, επίπεδο μόρφωσης, κλπ) και με την ανάλυση των δεδομένων θα καθοριστεί η Στρατηγική που θα ακολουθήσει η χώρα για την αντιμετώπιση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού μέσω της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης της κάθε ομάδας στόχου καθώς και με συντονισμένες και οργανωμένες δράσεις διάδοσης και προβολής των κεντρικών μηνυμάτων για την ενημέρωση των πολιτών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, είναι προφανές πως η αποτελεσματική αντιμετώπιση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο θα έπρεπε αδιαμφησβήτητα να υλοποιηθεί κάτω από την ομπρέλα μιας Εθνικής Στρατηγικής.
 

 

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Τον Δεκέμβριο του 2020, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, συστάθηκε η Ad-Hoc Επιτροπή για τη διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για την προώθηση του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και της Χρηματοοικονομικής Παιδείας στην Κύπρο. Η Ad-Hoc Επιτροπή αποτελείτο από στελέχη της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, η οποία είχε συντονιστικό ρόλο, από στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, και δύο εμπειρογνώμονες από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στο έργο της Ad-Hoc Επιτροπής συνέδραμαν σημαντικά και εξωτερικοί επιστήμονες με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα χρηματοοικονομικής επιμόρφωσης.

Στις 29 Ιουνίου 2022, η Εθνική Στρατηγική για προώθηση του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού στην Κύπρο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στη μορφή της πρότασης που ετοιμάστηκε από την Ad-Hoc Επιτροπή και κατατέθηκε από τα Υπουργεία Οικονομικών και Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Η υιοθέτηση της Εθνικής Στρατηγικής αποτελεί σημαντική εξέλιξη για όλους τους πολίτες της Κύπρου,  καθώς αναμένεται να ενισχύσει τα επίπεδα χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού των πολιτών, και κατά συνέπεια την προστασία τους. 

Η εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής θα αναληφθεί από ένα νέο ανεξάρτητο θεσμοθετημένο Σώμα, την Κυπριακή Επιτροπή για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό και Παιδεία (ΚΕΧΑΠ).

Η ΕΚΚ είναι έτοιμη να συνδράμει ενεργά μαζί με τους άλλους φορείς και Αρχές για την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής και παράλληλα προτρέπει και άλλους εμπλεκόμενους φορείς να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την προώθηση της χρηματοοικονομικής επιμόρφωσης, επιδιώκοντας συνεργασία μαζί τους για την υλοποίηση κοινών δράσεων.

Διαβάστε
εδώ την έκθεση της Εθνικής Στρατηγικής για την προώθηση του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και της Χρηματοοικονομικής Παιδείας στην Κύπρο.

Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Συνέδρια
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Κόμβος Καινοτομίας
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.