Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Search:
Προειδοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εταιρεία ‘SiliconValley Markets Ltd’, http://test.stone-markets.com (14 Μαρτίου 2014)
Προειδοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εταιρεία ‘SiliconValley Markets Ltd’, http://test.stone-markets.com (14 Μαρτίου 2014)
14 Μαρτίου 2014
Προειδοποίηση για LARNACA FİNANS LTD - www.gkfx
Προειδοποίηση για LARNACA FİNANS LTD - www.gkfx
10 Μαρτίου 2014
Προειδοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εταιρεία FX TRIDENT 365 LTD’, (http:// www.tridentfx.com)) (20 Ιανουαρίου 2014)
Προειδοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εταιρεία FX TRIDENT 365 LTD’, (http:// www.tridentfx.com)) (20 Ιανουαρίου 2014)
20 Ιανουαρίου 2014
Προειδοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εταιρεία Binary Ltd, http://www.lbinary.com (10 Ιανουαρίου 2014)
Προειδοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εταιρεία Binary Ltd, http://www.lbinary.com (10 Ιανουαρίου 2014)
10 Ιανουαρίου 2014
Προειδοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εταιρεία iOption Global Group 2012 Ltd, (http:// www.ioption.com) (7 Ιανουαρίου 2014)
Προειδοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εταιρεία iOption Global Group 2012 Ltd, (http:// www.ioption.com) (7 Ιανουαρίου 2014)
07 Ιανουαρίου 2014
Προειδοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εταιρεία Sycamore Options Ltd, (http:// www.sycamoreoptions.com) (27 Νοεμβρίου 2013)
Προειδοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εταιρεία Sycamore Options Ltd, (http:// www.sycamoreoptions.com) (27 Νοεμβρίου 2013)
27 Νοεμβρίου 2013
Προειδοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εταιρεία Ferrofortia Ltd – www.planetoption.com (25 Νοεμβρίου 2013)
Προειδοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εταιρεία Ferrofortia Ltd – www.planetoption.com (25 Νοεμβρίου 2013)
25 Νοεμβρίου 2013
Προειδοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εταιρεία ‘NRG Capital (CY) LTD’, http://www.nrgbinary.com (18 Οκτωβρίου 2013)
Προειδοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εταιρεία ‘NRG Capital (CY) LTD’, http://www.nrgbinary.com (18 Οκτωβρίου 2013)
18 Οκτωβρίου 2013
Προειδοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την οντότητα που διαχειρίζεται το www.depahofx.com (10 Οκτωβρίου 2013)
Προειδοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την οντότητα που διαχειρίζεται το www.depahofx.com (10 Οκτωβρίου 2013)
10 Οκτωβρίου 2013
Προειδοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εταιρεία FOREX PLACE LTD (02 Οκτωβρίου 2013)
Προειδοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εταιρεία FOREX PLACE LTD (02 Οκτωβρίου 2013)
02 Οκτωβρίου 2013
Προειδοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εταιρεία 'SAMA Brokers Ltd' (20 Σεπτεμβρίου 2013)
Προειδοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εταιρεία 'SAMA Brokers Ltd' (20 Σεπτεμβρίου 2013)
20 Σεπτεμβρίου 2013
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'TRADERXP LTD' (19 Σεπτεμβρίου 2013)
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'TRADERXP LTD' (19 Σεπτεμβρίου 2013)
19 Σεπτεμβρίου 2013
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την οντότητα που διαζειρίζεται τον διαδικτυακό κόμβο ‘www.cfinvestltd.com’ (2 Aυγούστου 2013)
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την οντότητα που διαζειρίζεται τον διαδικτυακό κόμβο ‘www.cfinvestltd.com’ (2 Aυγούστου 2013)
02 Αυγούστου 2013
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'HFX Global Ltd' (29 Ιουλίου 2013)
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'HFX Global Ltd' (29 Ιουλίου 2013)
29 Ιουλίου 2013
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'Aston Markets' (14 Ιουνίου 2013)
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'Aston Markets' (14 Ιουνίου 2013)
14 Ιουνίου 2013
Προειδοποίηση προς επενδυτές από ESMA και EBA για χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών (29 Απριλίου 2013)
Προειδοποίηση προς επενδυτές από ESMA και EBA για χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών (29 Απριλίου 2013)
29 Απριλίου 2013
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'MY 4XCELLENT LIMITED' (02 Νοεμβρίου 2012)
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'MY 4XCELLENT LIMITED' (02 Νοεμβρίου 2012)
02 Νοεμβρίου 2012
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'Decker Investors Coropration' (5 Ιουνίου 2012)
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'Decker Investors Coropration' (5 Ιουνίου 2012)
05 Ιουνίου 2012
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'Gaston Capital Group' (5 Ιουνίου 2012)
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'Gaston Capital Group' (5 Ιουνίου 2012)
05 Ιουνίου 2012
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'Rice Finance Company' (5 Ιουνίου 2012)
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'Rice Finance Company' (5 Ιουνίου 2012)
05 Ιουνίου 2012
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'Trucker FX Corporations' (5 Ιουνίου 2012)
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'Trucker FX Corporations' (5 Ιουνίου 2012)
05 Ιουνίου 2012
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'Walker Finance Company' (5 Ιουνίου 2012)
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'Walker Finance Company' (5 Ιουνίου 2012)
05 Ιουνίου 2012
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'Wilson General Group' (5 Ιουνίου 2012)
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'Wilson General Group' (5 Ιουνίου 2012)
05 Ιουνίου 2012
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'ALAFX Markets Ltd' (13 Ιανουαρίου 2012)
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'ALAFX Markets Ltd' (13 Ιανουαρίου 2012)
13 Ιανουαρίου 2012
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >| 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved.