Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Search:
Προειδοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την οντότητα που διαχειρίζεται το www.depahofx.com (10 Οκτωβρίου 2013)
Προειδοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την οντότητα που διαχειρίζεται το www.depahofx.com (10 Οκτωβρίου 2013)
10 Οκτωβρίου 2013
Προειδοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εταιρεία FOREX PLACE LTD (02 Οκτωβρίου 2013)
Προειδοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εταιρεία FOREX PLACE LTD (02 Οκτωβρίου 2013)
02 Οκτωβρίου 2013
Προειδοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εταιρεία 'SAMA Brokers Ltd' (20 Σεπτεμβρίου 2013)
Προειδοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εταιρεία 'SAMA Brokers Ltd' (20 Σεπτεμβρίου 2013)
20 Σεπτεμβρίου 2013
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'TRADERXP LTD' (19 Σεπτεμβρίου 2013)
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'TRADERXP LTD' (19 Σεπτεμβρίου 2013)
19 Σεπτεμβρίου 2013
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την οντότητα που διαζειρίζεται τον διαδικτυακό κόμβο ‘www.cfinvestltd.com’ (2 Aυγούστου 2013)
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την οντότητα που διαζειρίζεται τον διαδικτυακό κόμβο ‘www.cfinvestltd.com’ (2 Aυγούστου 2013)
02 Αυγούστου 2013
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'HFX Global Ltd' (29 Ιουλίου 2013)
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'HFX Global Ltd' (29 Ιουλίου 2013)
29 Ιουλίου 2013
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'Aston Markets' (14 Ιουνίου 2013)
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'Aston Markets' (14 Ιουνίου 2013)
14 Ιουνίου 2013
Προειδοποίηση προς επενδυτές από ESMA και EBA για χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών (29 Απριλίου 2013)
Προειδοποίηση προς επενδυτές από ESMA και EBA για χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών (29 Απριλίου 2013)
29 Απριλίου 2013
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'MY 4XCELLENT LIMITED' (02 Νοεμβρίου 2012)
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'MY 4XCELLENT LIMITED' (02 Νοεμβρίου 2012)
02 Νοεμβρίου 2012
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'Decker Investors Coropration' (5 Ιουνίου 2012)
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'Decker Investors Coropration' (5 Ιουνίου 2012)
05 Ιουνίου 2012
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'Gaston Capital Group' (5 Ιουνίου 2012)
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'Gaston Capital Group' (5 Ιουνίου 2012)
05 Ιουνίου 2012
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'Rice Finance Company' (5 Ιουνίου 2012)
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'Rice Finance Company' (5 Ιουνίου 2012)
05 Ιουνίου 2012
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'Trucker FX Corporations' (5 Ιουνίου 2012)
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'Trucker FX Corporations' (5 Ιουνίου 2012)
05 Ιουνίου 2012
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'Walker Finance Company' (5 Ιουνίου 2012)
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'Walker Finance Company' (5 Ιουνίου 2012)
05 Ιουνίου 2012
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'Wilson General Group' (5 Ιουνίου 2012)
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'Wilson General Group' (5 Ιουνίου 2012)
05 Ιουνίου 2012
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'ALAFX Markets Ltd' (13 Ιανουαρίου 2012)
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'ALAFX Markets Ltd' (13 Ιανουαρίου 2012)
13 Ιανουαρίου 2012
Προειδοποίηση προς επενδυτές από ESMA σχετικά με συναλλαγές σε ξένο συνάλλαγμα -FOREX (30 Δεκεμβρίου 2011)
Προειδοποίηση προς επενδυτές από ESMA σχετικά με συναλλαγές σε ξένο συνάλλαγμα -FOREX (30 Δεκεμβρίου 2011)
30 Δεκεμβρίου 2011
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'ANG Markets Ltd' (24 Οκτωβρίου 2011)
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'ANG Markets Ltd' (24 Οκτωβρίου 2011)
24 Οκτωβρίου 2011
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'Smart Trade FX' (10 Αυγούστου 2011)
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'Smart Trade FX' (10 Αυγούστου 2011)
10 Αυγούστου 2011
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'Cayo Flow Capital' (29 Ιουνίου 2011)
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'Cayo Flow Capital' (29 Ιουνίου 2011)
29 Ιουνίου 2011
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία ‘Plaza-Capital Ltd’ (10 Ιουνίου 2011)
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία ‘Plaza-Capital Ltd’ (10 Ιουνίου 2011)
10 Ιουνίου 2011
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία '4usignals.com' (18 Απριλίου 2011)
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία '4usignals.com' (18 Απριλίου 2011)
18 Απριλίου 2011
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'Electronic Money Inc.' (23 Μαρτίου 2011)
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'Electronic Money Inc.' (23 Μαρτίου 2011)
06 Απριλίου 2011
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'Ruben Katz Company Ltd' (23 Μαρτίου 2011)
Προειδοποίηση της Επιτροπής για την εταιρία 'Ruben Katz Company Ltd' (23 Μαρτίου 2011)
23 Μαρτίου 2011
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >| 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.