Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Search:
Προειδοποίηση για άτομα που παρουσιάζονται ψευδώς ως Λειτουργοί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Προειδοποίηση για άτομα που παρουσιάζονται ψευδώς ως Λειτουργοί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
10 Ιουνίου 2016
Παραπλανητικά μηνύματα που αναφέρονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Παραπλανητικά μηνύματα που αναφέρονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
07 Απριλίου 2016
Προειδοποίηση για την “Airsoft” η οποία διαχειρίζεται τον διαδικτυακό κόμβο, www.airsoftltd.com
Προειδοποίηση για την “Airsoft” η οποία διαχειρίζεται τον διαδικτυακό κόμβο, www.airsoftltd.com
10 Δεκεμβρίου 2015
Άτομα που παρουσιάζονται ψευδώς ως Λειτουργοί της ΕΚΚ
Άτομα που παρουσιάζονται ψευδώς ως Λειτουργοί της ΕΚΚ
27 Νοεμβρίου 2015
Προειδοποίηση για την οντότητα η οποία διαχειρίζεται τον διαδικτυακό κόμβο www.noeruscapital.com
Προειδοποίηση για την οντότητα η οποία διαχειρίζεται τον διαδικτυακό κόμβο www.noeruscapital.com
12 Νοεμβρίου 2015
Προειδοποίηση για την οντότητα η οποία διαχειρίζεται τον διαδικτυακό κόμβο http://www.bulletinvestment.com
Προειδοποίηση για την οντότητα η οποία διαχειρίζεται τον διαδικτυακό κόμβο http://www.bulletinvestment.com
09 Νοεμβρίου 2015
Προειδοποίηση για την Εταιρεία ‘FXi (Cyprus) Ltd’ (http://tradefxi.com)
Προειδοποίηση για την Εταιρεία ‘FXi (Cyprus) Ltd’ (http://tradefxi.com)
12 Οκτωβρίου 2015
Προειδοποίηση για την Εταιρεία ‘Fundsaver Services Ltd’ (www.everyoption.com)
Προειδοποίηση για την Εταιρεία ‘Fundsaver Services Ltd’ (www.everyoption.com)
05 Οκτωβρίου 2015
Προειδοποίηση για την Εταιρεία ‘Option500’ (www.option500.com)
Προειδοποίηση για την Εταιρεία ‘Option500’ (www.option500.com)
05 Οκτωβρίου 2015
Προειδοποίηση για την Εταιρεία ‘Fundsaver Services Ltd’ (www.500option.com)
Προειδοποίηση για την Εταιρεία ‘Fundsaver Services Ltd’ (www.500option.com)
28 Σεπτεμβρίου 2015
Προειδοποίηση για την Εταιρεία ‘Pilpel Capital LTD’ (http://bloombex-options.com)
Προειδοποίηση για την Εταιρεία ‘Pilpel Capital LTD’ (http://bloombex-options.com)
17 Σεπτεμβρίου 2015
Προειδοποίηση για την Εταιρεία ‘Fundsaver Services Ltd’ (www.ubroker.com)
Προειδοποίηση για την Εταιρεία ‘Fundsaver Services Ltd’ (www.ubroker.com)
10 Σεπτεμβρίου 2015
Προειδοποίηση για την Εταιρεία ‘Lau Global Services Corp’ (https:// www.mxtrade.com)
Προειδοποίηση για την Εταιρεία ‘Lau Global Services Corp’ (https:// www.mxtrade.com)
08 Σεπτεμβρίου 2015
Προειδοποίηση για την Εταιρεία ‘Tradersking Ltd’ ,(https:// www.tradersking.com)
Προειδοποίηση για την Εταιρεία ‘Tradersking Ltd’ ,(https:// www.tradersking.com)
02 Ιουλίου 2015
Προειδοποίηση PM Investment Capital Ltd - λειτουργία διαδικτυακών τόπων
Προειδοποίηση PM Investment Capital Ltd - λειτουργία διαδικτυακών τόπων
18 Μαρτίου 2015
Προειδοποίηση για ‘TD Options Limited’ - www.basicventure.com/abouttdoption
Προειδοποίηση για ‘TD Options Limited’ - www.basicventure.com/abouttdoption
12 Μαρτίου 2015
Προειδοποίηση για ‘‘Janibank Investment Ltd” - http://www.jukebux.com
Προειδοποίηση για ‘‘Janibank Investment Ltd” - http://www.jukebux.com
25 Φεβρουαρίου 2015
Προειδοποίηση για ‘‘Talanto Capital Markets (Cyprus)’' - http://www.talantocm.com
Προειδοποίηση για ‘‘Talanto Capital Markets (Cyprus)’' - http://www.talantocm.com
24 Φεβρουαρίου 2015
Προειδοποίηση για Live FX Trader - www.dionlivefx.comindex
Προειδοποίηση για Live FX Trader - www.dionlivefx.comindex
27 Οκτωβρίου 2014
Προειδοποίηση για LiveFX Trader
Προειδοποίηση για LiveFX Trader
27 Οκτωβρίου 2014
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  >  >| 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 03.06.2019)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.