Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Εγκύκλιοι προς ΕΠΕΥ
Εγκύκλιοι προς ΕΠΕΥ
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Εγκύκλιοι προς ΕΠΕΥ
Search:
E343 – Θεματικός έλεγχος αναφορικά με την υποχρέωση των ΚΕΠΕΥ για την εκτέλεση των εντολών με τους πλέον ευνοϊκούς για τον πελάτη όρους
E343 – Θεματικός έλεγχος αναφορικά με την υποχρέωση των ΚΕΠΕΥ για την εκτέλεση των εντολών με τους πλέον ευνοϊκούς για τον πελάτη όρους
25 Οκτωβρίου 2019
Ε342 - Εποπτική Δήλωση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ) Σχετικά με τα Σενάρια Επιδόσεων για τα 'Εγγραφα Βασικών Πληροφοριών που Αφορούν Συσκευασμένα Επενδυτικά Προϊόντα για Ιδιώτες Επενδυτές και Επενδυτικά Προϊόντα Βασιζόμενα σε Ασφάλιση (PRIIP)
Ε342 - Εποπτική Δήλωση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ) Σχετικά με τα Σενάρια Επιδόσεων για τα 'Εγγραφα Βασικών Πληροφοριών που Αφορούν Συσκευασμένα Επενδυτικά Προϊόντα για Ιδιώτες Επενδυτές και Επενδυτικά Προϊόντα Βασιζόμενα σε Ασφάλιση (PRIIP)
17 Οκτωβρίου 2019
E341 - ESMA Κατευθυντήριες Γραμμές για την Αξιολόγηση των Γνώσεων και των Ικανοτήτων
E341 - ESMA Κατευθυντήριες Γραμμές για την Αξιολόγηση των Γνώσεων και των Ικανοτήτων
09 Οκτωβρίου 2019
Ε338 - Κατευθυντήριες Γραμμές για τα Παρόπονα - Διαδικασίες Παραπόνων (Ανανεωμένο)
Ε338 - Κατευθυντήριες Γραμμές για τα Παρόπονα - Διαδικασίες Παραπόνων (Ανανεωμένο)
07 Οκτωβρίου 2019
Ε339 - Κατευθυντήριες Γραμμές του FATF για την Αξιολόγηση της Χρηματοδότησης Της Τρομοκρατίας Με Βάσει Τον Υπολογιζόμενο Κίνδυνο (Στην Αγγλική Γλωσσά)
Ε339 - Κατευθυντήριες Γραμμές του FATF για την Αξιολόγηση της Χρηματοδότησης Της Τρομοκρατίας Με Βάσει Τον Υπολογιζόμενο Κίνδυνο (Στην Αγγλική Γλωσσά)
07 Οκτωβρίου 2019
E337 - Λίστα Κυρώσεων ΗΠΑ (OFAC’S Specially Designated Nationals List – SDN List)
E337 - Λίστα Κυρώσεων ΗΠΑ (OFAC’S Specially Designated Nationals List – SDN List)
06 Σεπτεμβρίου 2019
Ε336 - Πρόσφατες Τροποποιήσεις Του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 Για Τα Εξωχρηματιστηριακά Παράγωγα, Τους Κεντρικούς Αντισυμβαλλόμενους Και Τα Αρχεία Καταγραφής Συναλλαγών (EMIR)
Ε336 - Πρόσφατες Τροποποιήσεις Του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 Για Τα Εξωχρηματιστηριακά Παράγωγα, Τους Κεντρικούς Αντισυμβαλλόμενους Και Τα Αρχεία Καταγραφής Συναλλαγών (EMIR)
20 Αυγούστου 2019
Ε335 - Υποχρεώσεις Αναφοράς Εσωτερικοποιημένου Διακανονισμού Σύμφωνα Με Το Άρθρο 9(1) Του Κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 909/2014 Σχετικά Με Τη Βελτίωση Του Διακανονισμού Αξιογράφων Και Τα Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων
Ε335 - Υποχρεώσεις Αναφοράς Εσωτερικοποιημένου Διακανονισμού Σύμφωνα Με Το Άρθρο 9(1) Του Κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 909/2014 Σχετικά Με Τη Βελτίωση Του Διακανονισμού Αξιογράφων Και Τα Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων
20 Αυγούστου 2019
E334 - Χειρισμός Έκτακτης Συμπληρωματικής Εισφοράς Μελών Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (‘ΤΑΕ’) Στον Υπολογισμό Ιδίων Κεφαλαίων Και Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας Των ΚΕΠΕΥ
E334 - Χειρισμός Έκτακτης Συμπληρωματικής Εισφοράς Μελών Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (‘ΤΑΕ’) Στον Υπολογισμό Ιδίων Κεφαλαίων Και Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας Των ΚΕΠΕΥ
07 Αυγούστου 2019
Ε333 - Τροποποίηση Κατευθυντήριων Γραμμών ESMA Για Την Εφαρμογή Των C6 Και C7 - MIFID II (ESMA-70-156-869)
Ε333 - Τροποποίηση Κατευθυντήριων Γραμμών ESMA Για Την Εφαρμογή Των C6 Και C7 - MIFID II (ESMA-70-156-869)
01 Αυγούστου 2019
Ε331 - Κατευθυντήριες Γραμμές (FATF) Για Την Προσέγγιση Με Βάση Τον Κίνδυνο ΚΞΧ Για Τους TCSPs (Στην Αγγλική Γλώσσα)
Ε331 - Κατευθυντήριες Γραμμές (FATF) Για Την Προσέγγιση Με Βάση Τον Κίνδυνο ΚΞΧ Για Τους TCSPs (Στην Αγγλική Γλώσσα)
23 Ιουλίου 2019
Ε330 - Για Λήψη Εθνικών Μέτρων Παρέμβασης Προϊόντος Για Συμβάσεις Επί Διαφοράς
Ε330 - Για Λήψη Εθνικών Μέτρων Παρέμβασης Προϊόντος Για Συμβάσεις Επί Διαφοράς
18 Ιουλίου 2019
Ε329 - Δημοσίευση Της Επιθεώρησης Από Την ΕΚΚ Των Διαδικασιών Που Έχουν Θεσπιστεί, Εφαρμοστεί Και Διατηρηθεί Αναφορικά Με Την Υποχρέωση Αναφοράς Βάσει Του Κανονισμού Για Τα Εξωχρηματιστηριακά Παράγωγα, Τους Κεντρικούς Αντισυμβαλλομένους Και Τα Αρχεία Καταγραφής Συναλλαγών (EMIR) [Κανονισμός (ΕΕ) Αριθ. 648/2012]
Ε329 - Δημοσίευση Της Επιθεώρησης Από Την ΕΚΚ Των Διαδικασιών Που Έχουν Θεσπιστεί, Εφαρμοστεί Και Διατηρηθεί Αναφορικά Με Την Υποχρέωση Αναφοράς Βάσει Του Κανονισμού Για Τα Εξωχρηματιστηριακά Παράγωγα, Τους Κεντρικούς Αντισυμβαλλομένους Και Τα Αρχεία Καταγραφής Συναλλαγών (EMIR) [Κανονισμός (ΕΕ) Αριθ. 648/2012]
17 Ιουλίου 2019
E328 - Υποβολή Εκθέσεων Ανά Χώρα Ως Απαιτείται Από Την Παράγραφο 18 Της Οδηγίας Της ΕΚΚ 144-2014-14 Για Την Προληπτική Εποπτεία Των ΕΠΕΥ
E328 - Υποβολή Εκθέσεων Ανά Χώρα Ως Απαιτείται Από Την Παράγραφο 18 Της Οδηγίας Της ΕΚΚ 144-2014-14 Για Την Προληπτική Εποπτεία Των ΕΠΕΥ
10 Ιουλίου 2019
E327 - Ετοιμασία Ενιαίων Εγχειριδίων Από ESMA Και EBA
E327 - Ετοιμασία Ενιαίων Εγχειριδίων Από ESMA Και EBA
10 Ιουλίου 2019
E326 - Εισαγωγή Του Νέου Εντύπου Της ΕΚΚ 144-14-11 ‘Πληροφορίες Για Την Προληπτική Εποπτεία’
E326 - Εισαγωγή Του Νέου Εντύπου Της ΕΚΚ 144-14-11 ‘Πληροφορίες Για Την Προληπτική Εποπτεία’
10 Ιουλίου 2019
E323 - ΚΕΠΕΥ για RBS-F – Ηλεκτρονική Υποβολή Στοιχείων Για Το 2018 (Στην Αγγλική Γλώσσα)
E323 - ΚΕΠΕΥ για RBS-F – Ηλεκτρονική Υποβολή Στοιχείων Για Το 2018 (Στην Αγγλική Γλώσσα)
28 Ιουνίου 2019
E322 - Εποπτευόμενες Οντότητες Σχετικά Με Το Έντυπο RECD
E322 - Εποπτευόμενες Οντότητες Σχετικά Με Το Έντυπο RECD
10 Ιουνίου 2019
Ε313 - Ευρήματα Ελέγχων Σχετικά Με Τα Έντυπα Κεφαλαιακής Επάρκειας
Ε313 - Ευρήματα Ελέγχων Σχετικά Με Τα Έντυπα Κεφαλαιακής Επάρκειας
16 Μαΐου 2019
Ε312 - Ευρήματα της Αξιολόγησης των Εγγράφων Βασικών Πληροφοριών (KID) που Αφορούν Συσκευασμένα Επενδυτικά Προϊόντα Για Ιδιώτες Επενδυτές Και Επενδυτικά Προϊόντα Βασιζόμενα Σε Ασφάλιση (PRIPPs)
Ε312 - Ευρήματα της Αξιολόγησης των Εγγράφων Βασικών Πληροφοριών (KID) που Αφορούν Συσκευασμένα Επενδυτικά Προϊόντα Για Ιδιώτες Επενδυτές Και Επενδυτικά Προϊόντα Βασιζόμενα Σε Ασφάλιση (PRIPPs)
16 Μαΐου 2019
Ε318 - Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων (National Risk Assessment) Νομιμοποίησης Εσόδων Από Παράνομες Δραστηριότητες Και Χρηματοδότησης Της Τρομοκρατίας - Αυτοματοποιημένα Συστήματα Ελέγχου Για Τη Βελτίωση Των Μέτρων Δέουσας Επιμέλειας Πελατών (Στην Αγγλική Γλώσσα)
Ε318 - Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων (National Risk Assessment) Νομιμοποίησης Εσόδων Από Παράνομες Δραστηριότητες Και Χρηματοδότησης Της Τρομοκρατίας - Αυτοματοποιημένα Συστήματα Ελέγχου Για Τη Βελτίωση Των Μέτρων Δέουσας Επιμέλειας Πελατών (Στην Αγγλική Γλώσσα)
10 Μαΐου 2019
Ε317 - Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων (National Risk Assessment) Νομιμοποίησης Εσόδων Από Παράνομες Δραστηριότητες Και Χρηματοδότησης Της Τρομοκρατίας - Βελτίωση Της Συλλογής Δεδομένων Και Στατιστικών Στοιχείων Από Τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς (Στην Αγγλική Γλώσσα)
Ε317 - Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων (National Risk Assessment) Νομιμοποίησης Εσόδων Από Παράνομες Δραστηριότητες Και Χρηματοδότησης Της Τρομοκρατίας - Βελτίωση Της Συλλογής Δεδομένων Και Στατιστικών Στοιχείων Από Τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς (Στην Αγγλική Γλώσσα)
10 Μαΐου 2019
Ε314 – Συνήθεις Αδυναμίες Και/Ή Παραλείψεις Και Βέλτιστες Πρακτικές (Good Practices) Που Διαπιστώθηκαν Κατά Τους Επιτόπιους Ελέγχους Που Διενεργήθηκαν Σχετικά Με Την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος Και Χρηματοδότησης Της Τρομοκρατίας (Στα Αγγλικά)
Ε314 – Συνήθεις Αδυναμίες Και/Ή Παραλείψεις Και Βέλτιστες Πρακτικές (Good Practices) Που Διαπιστώθηκαν Κατά Τους Επιτόπιους Ελέγχους Που Διενεργήθηκαν Σχετικά Με Την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος Και Χρηματοδότησης Της Τρομοκρατίας (Στα Αγγλικά)
08 Μαΐου 2019
Ε315 – Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων (National Risk Assessment) Νομιμοποίησης Εσόδων Από Παράνομες Δραστηριότητες Και Χρηματοδότησης Της Τρομοκρατίας Στοχευμένη Εκπαίδευση Υπαλλήλων Εποπτευόμενων Οργανισμών Σε Θέματα Παρακολούθησης Ύποπτων Δραστηριοτήτων, Υποβολής Αναφορών Και Τυπολογίες (Στην Αγγλική Γλώσσα)
Ε315 – Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων (National Risk Assessment) Νομιμοποίησης Εσόδων Από Παράνομες Δραστηριότητες Και Χρηματοδότησης Της Τρομοκρατίας Στοχευμένη Εκπαίδευση Υπαλλήλων Εποπτευόμενων Οργανισμών Σε Θέματα Παρακολούθησης Ύποπτων Δραστηριοτήτων, Υποβολής Αναφορών Και Τυπολογίες (Στην Αγγλική Γλώσσα)
07 Μαΐου 2019
 |<  <  4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13  >  >| 
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Συνέδρια
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Κόμβος Καινοτομίας
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.