Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Εγκύκλιοι προς Εκδότες
Εγκύκλιοι προς Εκδότες
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Εγκύκλιοι προς Εκδότες
Search:
Εγκύκλιος (ΕΓ114-2014-01) προς Εκδότες σχετικά με κατάργηση υποχρέωσης δημοσίευσης Ετήσιου Δελτίου
Εγκύκλιος (ΕΓ114-2014-01) προς Εκδότες σχετικά με κατάργηση υποχρέωσης δημοσίευσης Ετήσιου Δελτίου
Κατάργηση υποχρέωσης δημοσίευσης Ετήσιου Δελτίου
26 Μαρτίου 2014
Εγκύκλιος (ΕΓ - Εκδότες-2013-03) προς Εκδότες σχετικά με κινδύνους και αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάμηνο του 2013
Εγκύκλιος (ΕΓ - Εκδότες-2013-03) προς Εκδότες σχετικά με κινδύνους και αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάμηνο του 2013
Σχετικά με κινδύνους και αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάμηνο του 2013
21 Αυγούστου 2013
Εγκύκλιος (ΕΓ-Εκδότες-2013-02) προς Εκδότες που έχουν κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά
Εγκύκλιος (ΕΓ-Εκδότες-2013-02) προς Εκδότες που έχουν κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά
Σχετικά με την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) για την αξιολόγηση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών αναφορικά με την απομείωση της υπεραξίας και άλλων άυλων περιουσιακών στοιχείων, στις Οικονομικές Καταστάσεις που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
12 Φεβρουαρίου 2013
Εγκύκλιος (ΕΓ-Εκδότες-2013-01) προς Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα που έχουν κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά
Εγκύκλιος (ΕΓ-Εκδότες-2013-01) προς Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα που έχουν κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά
Προς Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα που έχουν κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά
11 Ιανουαρίου 2013
Εγκύκλιος (ΕΓ190-2012-02) προς εκδότες σχετικά με υποχρέωση δημοσιοποίησης των δικαιωμάτων ψήφου και κεφαλαίου τους
Εγκύκλιος (ΕΓ190-2012-02) προς εκδότες σχετικά με υποχρέωση δημοσιοποίησης των δικαιωμάτων ψήφου και κεφαλαίου τους
Προς Εκδότες σχετικά με υποχρέωση δημοσιοποίησηςτων δικαιωμάτων ψήφου και κεφαλαίου τους
05 Απριλίου 2012
Εγκύκλιος (ΕΓ190-2012-01) σχετικά με την υποχρέωση δημοσιοποίησης της Ένδειξης Αποτελέσματος για το πλήρες οικονομικό έτος
Εγκύκλιος (ΕΓ190-2012-01) σχετικά με την υποχρέωση δημοσιοποίησης της Ένδειξης Αποτελέσματος για το πλήρες οικονομικό έτος
Σχετικά με την υποχρέωση δημοσιοποίησης της Ένδειξης Αποτελέσματος για το πλήρες οικονομικό έτος
09 Ιανουαρίου 2012
Εγκύκλιος (ΕΓ116-2010-01) προς Εκδότες σχετικά με Ανακοίνωση Προειδοποίησης Κερδοφορίας
Εγκύκλιος (ΕΓ116-2010-01) προς Εκδότες σχετικά με Ανακοίνωση Προειδοποίησης Κερδοφορίας
Σχετικά με Ανακοίνωση Προειδοποίησης Κερδοφορίας
14 Σεπτεμβρίου 2010
Εγκύκλιος (ΕΓ190-2010-01) προς Εκδότες σχετικά με υποχρέωση δημοσιοποίησης της Ένδειξης Αποτελέσματος – Περιεχόμενο Έκθεσης
Εγκύκλιος (ΕΓ190-2010-01) προς Εκδότες σχετικά με υποχρέωση δημοσιοποίησης της Ένδειξης Αποτελέσματος – Περιεχόμενο Έκθεσης
Σχετικά με υποχρέωση δημοσιοποίησης της Ένδειξης Αποτελέσματος – Περιεχόμενο Έκθεσης
04 Φεβρουαρίου 2010
Εγκύκλιος (ΕΓ190-2009-03)
Εγκύκλιος (ΕΓ190-2009-03)
Σχετικά με την υποχρέωση δημοσιοποίησης της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης
24 Ιουλίου 2009
Εγκύκλιος (ΕΓ116-2009-01)
Εγκύκλιος (ΕΓ116-2009-01)
Σχετικά με συμμόρφωση με το άρθρο 16 του Νόμου 116(Ι)/2005
03 Απριλίου 2009
Eγκύκλιος (ΕΓ116-2009-02)
Eγκύκλιος (ΕΓ116-2009-02)
Σχετικά με συμμόρφωση με τα άρθρα 6 & 7 της Οδηγίας 5-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
03 Απριλίου 2009
Eγκύκλιος (ΕΓ190-2009-02)
Eγκύκλιος (ΕΓ190-2009-02)
Σχετικά με την υποχρέωση δημοσιοποίησης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης
31 Μαρτίου 2009
Εγκύκλιος (ΕΓ-Εκδότες-2009-02)
Εγκύκλιος (ΕΓ-Εκδότες-2009-02)
Προς Εκδότες σχετικά με κατάργηση Εγκυκλίου 02/2002
26 Μαρτίου 2009
Eγκύκλιος (ΕΓ190-2009-01)
Eγκύκλιος (ΕΓ190-2009-01)
Σχετικά με την υποχρέωση δημοσιοποίησης της ένδειξης αποτελέσματος
18 Φεβρουαρίου 2009
Εγκύκλιος (ΕΓ-Εκδότες-2009-01)
Εγκύκλιος (ΕΓ-Εκδότες-2009-01)
Προς Εκδότες σχετικά με Δήλωση CESR
17 Φεβρουαρίου 2009
Προς Εκδότες σχετικά με ανακοίνωση σκοπού Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών
Προς Εκδότες σχετικά με ανακοίνωση σκοπού Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών
Προς Εκδότες σχετικά με Ετήσιο Δελτίο
23 Μαρτίου 2007
Εγκύκλιος (Ε2006-06)
Εγκύκλιος (Ε2006-06)
Προς Εκδότες σχετικά με ανακοίνωση σκοπού Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών
04 Οκτωβρίου 2006
Εγκύκλιος (Ε2006-05)
Εγκύκλιος (Ε2006-05)
Προς Εκδότες σχετικά με προγράμματα επαναγοράς ιδίων μετοχών
30 Αυγούστου 2006
Εγκύκλιος (Ε2006-04)
Εγκύκλιος (Ε2006-04)
Προς Εκδότες σχετκά με υποβολή Οικονομικών Καταστάσεων
08 Ιουνίου 2006
Εγκύκλιος (Ε2006-03)
Εγκύκλιος (Ε2006-03)
Προς Εκδότες σχετικά με στοιχεία Διοικητικών Συμβούλων
06 Απριλίου 2006
Εγκύκλιος (Ε2006-02)
Εγκύκλιος (Ε2006-02)
Προς Εκδότες σχετικά με απόφαση στην ποινική υπόθεση Αστυνομικός Διευθυντής Λ/σίας εναντίον Γιώργου Μακαρίου
05 Απριλίου 2006
Εγκύκλιος (Ε2006-01)
Εγκύκλιος (Ε2006-01)
Προς Εκδότες σχετικά με Ετήσιο Δελτίο
24 Ιανουαρίου 2006
Εγκύκλιος (Ε2005-01)
Εγκύκλιος (Ε2005-01)
Εγκύκλιος (Ε2005-01)
16 Δεκεμβρίου 2005
Εγκύκλιος (Ε2004-04)
Εγκύκλιος (Ε2004-04)
Προς Εκδότες σχετικά με προειδοποίηση κέρδους-συμπληρωματική
20 Δεκεμβρίου 2004
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Συνέδρια
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Κόμβος Καινοτομίας
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.