Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
Search:
Πιστοποίηση προσώπων και το δημόσιο μητρώο
Πιστοποίηση προσώπων και το δημόσιο μητρώο
21 Δεκεμβρίου 2012
Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης 18.11 ως 20.11.14
Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης 18.11 ως 20.11.14
28 Νοεμβρίου 2014
Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης 30.10 ως 13.11.14
Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης 30.10 ως 13.11.14
25 Νοεμβρίου 2014
Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης 14 ως 23.10.14
Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης 14 ως 23.10.14
04 Νοεμβρίου 2014
Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης
Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης
22 Οκτωβρίου 2014
Τροποποίηση Οδηγίας Πιστοποίησης Προσώπων και Δημόσιου Μητρώου
Τροποποίηση Οδηγίας Πιστοποίησης Προσώπων και Δημόσιου Μητρώου
20 Οκτωβρίου 2014
Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης
Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης
08 Οκτωβρίου 2014
Χρεώσεις για Εξετάσεις πιστοποίησης
Χρεώσεις για Εξετάσεις πιστοποίησης
08 Αυγούστου 2014
Εξετάσεις πιστοποίησης-εκπαιδευτικοί φορείς
Εξετάσεις πιστοποίησης-εκπαιδευτικοί φορείς
31 Ιουλίου 2014
Έναρξης εξετάσεων πιστοποίησης
Έναρξης εξετάσεων πιστοποίησης
31 Ιουλίου 2014
Αναφορικά με Δημόσιο μητρώο
Αναφορικά με Δημόσιο μητρώο
10 Ιουνίου 2014
Ανάρτηση της βιντεογραφημένης παρουσίασης του πλαισίου για πιστοποίηση προσώπων στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής
Ανάρτηση της βιντεογραφημένης παρουσίασης του πλαισίου για πιστοποίηση προσώπων στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής
05 Ιουνίου 2014
Παρουσίαση του νέου πλαισίου και των πρώτων εξετάσεων για πιστοποίηση προσώπων
Παρουσίαση του νέου πλαισίου και των πρώτων εξετάσεων για πιστοποίηση προσώπων
20 Μαΐου 2014
Συνεχή επαγγελματική επιμόρφωση των πιστοποιημένων προσώπων
Συνεχή επαγγελματική επιμόρφωση των πιστοποιημένων προσώπων
18 Απριλίου 2013
Εξετάσεις πιστοποίησης
Εξετάσεις πιστοποίησης
17 Απριλίου 2014
Παράταση εγγραφής στο Δημόσιο μητρώο
Παράταση εγγραφής στο Δημόσιο μητρώο
17 Μαρτίου 2014
Ανανέωση εγγραφής στο Δημόσιο Μητρώο
Ανανέωση εγγραφής στο Δημόσιο Μητρώο
31 Ιανουαρίου 2014
Δημοσιοποίηση της ύλης των εξετάσεων για τις πιστοποιήσεις
Δημοσιοποίηση της ύλης των εξετάσεων για τις πιστοποιήσεις
31 Ιανουαρίου 2014
Δελτίο Τύπου 05.29.2014 αναφορικά με παρουσίαση από Επιτροπή για νέο πλαίσιο πιστοποιήσεων
Δελτίο Τύπου 05.29.2014 αναφορικά με παρουσίαση από Επιτροπή για νέο πλαίσιο πιστοποιήσεων
29 Μαΐου 2014
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 >  >|
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved.