Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Search:
Ευχές από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για Καλό Πάσχα
Ευχές από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για Καλό Πάσχα
03 Απριλίου 2018
Προσφορά για Αγορά Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου
Προσφορά για Αγορά Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου
02 Απριλίου 2018
Μέτρα της ΕΑΚΑΑ σε σχέση με συμβάσεις επί διαφοράς και δυαδικά συμβόλαια προαίρεσης
Μέτρα της ΕΑΚΑΑ σε σχέση με συμβάσεις επί διαφοράς και δυαδικά συμβόλαια προαίρεσης
28 Μαρτίου 2018
Έκθεση των τριών Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών για τα οφέλη και τους κινδύνους του Big Data
Έκθεση των τριών Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών για τα οφέλη και τους κινδύνους του Big Data
28 Μαρτίου 2018
Ετήσιες συνδρομές για ΚΕΠΕΥ για το 2017
Ετήσιες συνδρομές για ΚΕΠΕΥ για το 2017
27 Μαρτίου 2018
Επανεγραφή Στο Δημόσιο Μητρώο 2018
Επανεγραφή Στο Δημόσιο Μητρώο 2018
14 Μαρτίου 2018
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών (Veinard Gelingen Ltd)
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών (Veinard Gelingen Ltd)
09 Μαρτίου 2018
Προσφορά για Αγορά Υπηρεσιών εμπειρογνώμονα με σκοπό τη διεξαγωγή ερευνών για ενδεχόμενες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας από Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ)
Προσφορά για Αγορά Υπηρεσιών εμπειρογνώμονα με σκοπό τη διεξαγωγή ερευνών για ενδεχόμενες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας από Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ)
08 Μαρτίου 2018
Δημοσίευση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά
Δημοσίευση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά
21 Φεβρουαρίου 2018
Δελτίο Τύπου σχετικά με πρόστιμο που επιβλήθηκε στην ICFD Ltd
Δελτίο Τύπου σχετικά με πρόστιμο που επιβλήθηκε στην ICFD Ltd
20 Φεβρουαρίου 2018
ΕΑΚΑΑ, ΕΑΤ, ΕΑΑΕΣ προειδοποιούν τους καταναλωτές για τους κινδύνους των Εικονικών Νομισμάτων
ΕΑΚΑΑ, ΕΑΤ, ΕΑΑΕΣ προειδοποιούν τους καταναλωτές για τους κινδύνους των Εικονικών Νομισμάτων
14 Φεβρουαρίου 2018
Ανακοίνωση για το νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την προληπτική εποπτεία των ΕΠΕΥ (μόνο στην Αγγλική γλώσσα)
Ανακοίνωση για το νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την προληπτική εποπτεία των ΕΠΕΥ (μόνο στην Αγγλική γλώσσα)
02 Φεβρουαρίου 2018
Έγγραφο συζήτησης της ΕΑΚΑΑ σε σχέση με ενδεχόμενα μετρά παρέμβασης αναφορικά με συμβάσεις επι διαφοράς και δυαδικά συμβόλαια προαίρεσης
Έγγραφο συζήτησης της ΕΑΚΑΑ σε σχέση με ενδεχόμενα μετρά παρέμβασης αναφορικά με συμβάσεις επι διαφοράς και δυαδικά συμβόλαια προαίρεσης
22 Ιανουαρίου 2018
Δελτίο Τύπου σχετικά με πρόστιμο στην Spot Capital Markets Ltd
Δελτίο Τύπου σχετικά με πρόστιμο στην Spot Capital Markets Ltd
22 Ιανουαρίου 2018
Ανακοίνωση 2018.01.18 για προσωρινή παύση εξετάσεων
Ανακοίνωση 2018.01.18 για προσωρινή παύση εξετάσεων
18 Ιανουαρίου 2018
Τερματισμός άδειας της Zoeline Consultants Ltd
Τερματισμός άδειας της Zoeline Consultants Ltd
16 Ιανουαρίου 2018
Τερματισμός άδειας της Westring Consulting Services Ltd
Τερματισμός άδειας της Westring Consulting Services Ltd
16 Ιανουαρίου 2018
Προσφορά για Αγορά Υπηρεσιών για την τροποποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του υφιστάμενου Πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Based Supervision Framework- RBS-F) και άλλων συναφών εργαλείων.
Προσφορά για Αγορά Υπηρεσιών για την τροποποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του υφιστάμενου Πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Based Supervision Framework- RBS-F) και άλλων συναφών εργαλείων.
12 Ιανουαρίου 2018
Ανακοίνωση για το Έντυπο 87-00-21 (Τέλη ΚΕΠΕΥ)
Ανακοίνωση για το Έντυπο 87-00-21 (Τέλη ΚΕΠΕΥ)
10 Ιανουαρίου 2018
Ανακοίνωση για την Ανανέωση Εγγραφής για το 2018
Ανακοίνωση για την Ανανέωση Εγγραφής για το 2018
08 Ιανουαρίου 2018
Δήλωση της ΕΑΚΑΑ αναφορικά με τις συμβάσεις επί διαφοράς και τα δυαδικά συμβόλαια προαίρεσης
Δήλωση της ΕΑΚΑΑ αναφορικά με τις συμβάσεις επί διαφοράς και τα δυαδικά συμβόλαια προαίρεσης
21 Δεκεμβρίου 2017
Επιβολή προστίμου στην Reliantco Investments Ltd
Επιβολή προστίμου στην Reliantco Investments Ltd
20 Δεκεμβρίου 2017
MiFID II Έκδοση νέων οδηγιών
MiFID II Έκδοση νέων οδηγιών
18 Δεκεμβρίου 2017
Τερματισμός άδειας της JORDANS Trust Co Cyprus Ltd
Τερματισμός άδειας της JORDANS Trust Co Cyprus Ltd
13 Δεκεμβρίου 2017
 |<  <  11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20  >  >| 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.