Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Ευρωπαϊκές Ερωτοαπαντήσεις και Γνώμες
Ευρωπαϊκές Ερωτοαπαντήσεις και Γνώμες
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Ευρωπαϊκές Ερωτοαπαντήσεις και Γνώμες
Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των τμημάτων Γ.6 και Γ.7 του παραρτήματος 1 της οδηγίας MiFID II
Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των τμημάτων Γ.6 και Γ.7 του παραρτήματος 1 της οδηγίας MiFID II
31 Ιουλίου 2019
Q&As (ESMA) on temporary product intervention measures for CFDs and Binary Options for retail clients
Q&As (ESMA) on temporary product intervention measures for CFDs and Binary Options for retail clients
03 Αυγούστου 2018
Παροχή περαιτέρω καθοδήγησης ΕΑΚΑΑ για συναλλαγές σε τόπους διαπραγμάτευσης τρίτων χωρών για θέματα μετασυναλλακτικής διαφάνειας και όρια θέσεων στο πλαίσιο του MiFID II/MiFIR
Παροχή περαιτέρω καθοδήγησης ΕΑΚΑΑ για συναλλαγές σε τόπους διαπραγμάτευσης τρίτων χωρών για θέματα μετασυναλλακτικής διαφάνειας και όρια θέσεων στο πλαίσιο του MiFID II/MiFIR
18 Δεκεμβρίου 2017
Επικαιροποίηση των ερωτοαπαντήσεων για παράγωγα επι εμπορευμάτων απο την ΕΑΚΚΑ
Επικαιροποίηση των ερωτοαπαντήσεων για παράγωγα επι εμπορευμάτων απο την ΕΑΚΚΑ
18 Δεκεμβρίου 2017
Επικαιροποίηση της διαδικασίας των παραμέτρων διακοπής της διαπραγμάτευσης από την ΕΑΚΚΑ
Επικαιροποίηση της διαδικασίας των παραμέτρων διακοπής της διαπραγμάτευσης από την ΕΑΚΚΑ
19 Δεκεμβρίου 2017
Παροχή γενικής επισκόπησης ΕΑΚAΑ για το καθεστως χρονικης μεταθεσης
Παροχή γενικής επισκόπησης ΕΑΚAΑ για το καθεστως χρονικης μεταθεσης
15 Δεκεμβρίου 2017
Επικαιροποίηση των ερωτοαπαντήσεων για διαφάνεια και θέματα διάρθρωσης αγοράς από την ΕΑΚΑΑ
Επικαιροποίηση των ερωτοαπαντήσεων για διαφάνεια και θέματα διάρθρωσης αγοράς από την ΕΑΚΑΑ
07 Φεβρουαρίου 2018
Ερωτοαπαντήσεις (ESMA) για την προστασία επενδυτών και θέματα διαμεσολαβητών σύμφωνα με MiFiD II και MiFIR (επικαιροποιημένο)
Ερωτοαπαντήσεις (ESMA) για την προστασία επενδυτών και θέματα διαμεσολαβητών σύμφωνα με MiFiD II και MiFIR (επικαιροποιημένο)
29 Μαρτίου 2021
Ερωτοαπαντήσεις (ESMA) για θέματα διαφάνειας υπό MIFID II και MiFIR (επικαιροποιημένο)
Ερωτοαπαντήσεις (ESMA) για θέματα διαφάνειας υπό MIFID II και MiFIR (επικαιροποιημένο)
03 Οκτωβρίου 2017
Ερωτοαπαντήσεις (ESMA) για παράγωγα εμπορευμάτων σύμφωνα με το MiFID II και το MiFIR (επικαιροποιημένο)
Ερωτοαπαντήσεις (ESMA) για παράγωγα εμπορευμάτων σύμφωνα με το MiFID II και το MiFIR (επικαιροποιημένο)
04 Οκτωβρίου 2017
Ερωτοαπαντήσεις (ESMA) για δομές αγορών σύμφωνα με MiFID II και MiFIR (επικαιροποιημένο)
Ερωτοαπαντήσεις (ESMA) για δομές αγορών σύμφωνα με MiFID II και MiFIR (επικαιροποιημένο)
05 Ιανουαρίου 2018
Ερωτοαπαντήσεις (ESMA) για θέματα μετά τη διαπραγμάτευση σχετικά με MIFID II και MiFIR
Ερωτοαπαντήσεις (ESMA) για θέματα μετά τη διαπραγμάτευση σχετικά με MIFID II και MiFIR
10 Οκτωβρίου 2017
Ερωτοαπαντήσεις (ESMA) για αναφορά συναλλαγών σύμφωνα με το MiFIR (επικαιροποιημένο)
Ερωτοαπαντήσεις (ESMA) για αναφορά συναλλαγών σύμφωνα με το MiFIR (επικαιροποιημένο)
18 Δεκεμβρίου 2017
Γνώμη (ESMA) αναφορικά με παρεπόμενη δραστηριότητα σύμφωνα με MIFID II - Υπολογισμός όγκου συναλλαγών (2018) (στην Αγγλική γλώσσα)
Γνώμη (ESMA) αναφορικά με παρεπόμενη δραστηριότητα σύμφωνα με MIFID II - Υπολογισμός όγκου συναλλαγών (2018) (στην Αγγλική γλώσσα)
04 Οκτωβρίου 2018
Γνώμη (ESMA): Συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων (OTC) που διαπραγματεύονται σε τόπους διαπραγμάτευσης (στα Αγγλικά)
Γνώμη (ESMA): Συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων (OTC) που διαπραγματεύονται σε τόπους διαπραγμάτευσης (στα Αγγλικά)
22 Ιουνίου 2017
Γνώμη (ESMA) για τον καθορισμό τόπων διαπραγμάτευσης τρίτων χωρών για σκοπούς διαφάνειας κάτω από το MIFID II/MIFIR
Γνώμη (ESMA) για τον καθορισμό τόπων διαπραγμάτευσης τρίτων χωρών για σκοπούς διαφάνειας κάτω από το MIFID II/MIFIR
28 Ιουλίου 2017
Γνώμη (ESMA) αναφορικά με παρεπόμενη δραστηριότητα σύμφωνα με MIFID II – Υπολογισμός όγκου συναλλαγών (επικαιροποιημένο)
Γνώμη (ESMA) αναφορικά με παρεπόμενη δραστηριότητα σύμφωνα με MIFID II – Υπολογισμός όγκου συναλλαγών (επικαιροποιημένο)
03 Ιανουαρίου 2018
Ενημέρωση για Τεχνικά Δεδομένα απαιτήσεων παροχής ενημέρωσης αναφοράς MiFID II
Ενημέρωση για Τεχνικά Δεδομένα απαιτήσεων παροχής ενημέρωσης αναφοράς MiFID II
23 Δεκεμβρίου 2016
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Συνέδρια
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Κόμβος Καινοτομίας
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.