Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Search:
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 σχετικά με τις απαλλαγές που προβλέπονται για τα προγράμματα επαναγο
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 σχετικά με τις απαλλαγές που προβλέπονται για τα προγράμματα επαναγο
18 Δεκεμβρίου 2015
Τροποποιητικός Νόμος 61(I)/2013
Τροποποιητικός Νόμος 61(I)/2013
12 Ιουλίου 2013
Ενοποιημένος Ν.116(Ι)/2005 μέχρι τον Ν. 61(Ι)/2013
Ενοποιημένος Ν.116(Ι)/2005 μέχρι τον Ν. 61(Ι)/2013
12 Ιουλίου 2013
Νόμος Κατάχρησης Αγοράς Ν.116(Ι)/2005
Νόμος Κατάχρησης Αγοράς Ν.116(Ι)/2005
26 Δεκεμβρίου 2012
Οδηγία ΟΔ116-2005-06 του 2012 για τη δημοσιοποίηση συναλλαγών προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκο
Οδηγία ΟΔ116-2005-06 του 2012 για τη δημοσιοποίηση συναλλαγών προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκο
26 Νοεμβρίου 2012
Οδηγία ΟΔ116-2005-05 του 2012 για Κώδικα Συμπεριφοράς
Οδηγία ΟΔ116-2005-05 του 2012 για Κώδικα Συμπεριφοράς
26 Νοεμβρίου 2012
Οδηγία ΟΔ116-2005-04 του 2012 για αποδεκτές πρακτικές
Οδηγία ΟΔ116-2005-04 του 2012 για αποδεκτές πρακτικές
26 Νοεμβρίου 2012
Οδηγία ΟΔ116-2005-03 του 2012 για μεθόδους χειραγώγησης
Οδηγία ΟΔ116-2005-03 του 2012 για μεθόδους χειραγώγησης
26 Νοεμβρίου 2012
Οδηγία ΟΔ116-2005-02 του 2012 για στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη ότανεΕξετάζεται χειραγώγηση
Οδηγία ΟΔ116-2005-02 του 2012 για στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη ότανεΕξετάζεται χειραγώγηση
26 Νοεμβρίου 2012
Οδηγία ΟΔ116-2005-01 του 2012 για υποχρεώσεις εκδοτών
Οδηγία ΟΔ116-2005-01 του 2012 για υποχρεώσεις εκδοτών
26 Νοεμβρίου 2012
Τροποποιητικός Νόμος 142(I)/2012
Τροποποιητικός Νόμος 142(I)/2012
26 Οκτωβρίου 2012
Οδηγία 2010-78-ΕΚ Τροποποιητική Ευρωπαικών Οδηγιών
Οδηγία 2010-78-ΕΚ Τροποποιητική Ευρωπαικών Οδηγιών
15 Δεκεμβρίου 2010
Τροποποιητικός Νόμος 191(Ι)/2007
Τροποποιητικός Νόμος 191(Ι)/2007
31 Δεκεμβρίου 2007
Οδηγία 2004-72-ΕΚ για αποδεκτές πρακτικές, καταλόγους και γνωστοποίηση συναλλαγών
Οδηγία 2004-72-ΕΚ για αποδεκτές πρακτικές, καταλόγους και γνωστοποίηση συναλλαγών
30 Απριλίου 2004
Οδηγία 2003-125-ΕΚ για επενδυτικές συστάσεις και σύγκρουση συμφερόντων
Οδηγία 2003-125-ΕΚ για επενδυτικές συστάσεις και σύγκρουση συμφερόντων
24 Δεκεμβρίου 2003
Οδηγία 2003-124-EC τη δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών και χειραγώγηση
Οδηγία 2003-124-EC τη δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών και χειραγώγηση
24 Δεκεμβρίου 2003
Κανονισμός (ΕΕ) 2273/2003 Επαναγορά Μετοχών
Κανονισμός (ΕΕ) 2273/2003 Επαναγορά Μετοχών
23 Δεκεμβρίου 2003
Οδηγία 2003-6-ΕΚ για την κατάχρηση της αγοράς
Οδηγία 2003-6-ΕΚ για την κατάχρηση της αγοράς
12 Απριλίου 2003
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.