Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Δευτερογενής Νομοθεσία
Δευτερογενής Νομοθεσία
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Δευτερογενής Νομοθεσία
Search:
Οδηγία ΟΔ190-2007-01 του 2017 για Κοινοποιήση Κατοχής Δικαιωμάτων Ψήφου σε Εκδότη (Σημαντική Συμμετοχή)
Οδηγία ΟΔ190-2007-01 του 2017 για Κοινοποιήση Κατοχής Δικαιωμάτων Ψήφου σε Εκδότη (Σημαντική Συμμετοχή)
12 Ιουλίου 2017
Οδηγία ΟΔ190-2007-06 του 2012 για Ειδικό Διαπραγματευτή_ ενοποιημένη με ΟΔ190-2007-06(Α)
Οδηγία ΟΔ190-2007-06 του 2012 για Ειδικό Διαπραγματευτή_ ενοποιημένη με ΟΔ190-2007-06(Α)
12 Δεκεμβρίου 2016
Οδηγία ΟΔ190-2007-06(A) του 2016 για Ειδικό Διαπραγματευτή
Οδηγία ΟΔ190-2007-06(A) του 2016 για Ειδικό Διαπραγματευτή
12 Δεκεμβρίου 2016
Οδηγία ΟΔ190-2007-04 του 2012 για τις Πληροφορίες στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση_ ενοποιημένη με ΟΔ190-2007-04(Α)
Οδηγία ΟΔ190-2007-04 του 2012 για τις Πληροφορίες στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση_ ενοποιημένη με ΟΔ190-2007-04(Α)
12 Δεκεμβρίου 2016
Οδηγία ΟΔ190-2007-04(Α) του 2016 για τις Πληροφορίες στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση
Οδηγία ΟΔ190-2007-04(Α) του 2016 για τις Πληροφορίες στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση
12 Δεκεμβρίου 2016
Οδηγία ΟΔ190-2007-03 του 2012 για την Κοινολόγηση Ρυθμιζόμενων Πληροφοριών_ ενοποιημένη με ΟΔ190-2007-03(Α)
Οδηγία ΟΔ190-2007-03 του 2012 για την Κοινολόγηση Ρυθμιζόμενων Πληροφοριών_ ενοποιημένη με ΟΔ190-2007-03(Α)
12 Δεκεμβρίου 2016
Οδηγία ΟΔ190-2007-03(Α) του 2016 για την Κοινολόγηση Ρυθμιζόμενων Πληροφοριών
Οδηγία ΟΔ190-2007-03(Α) του 2016 για την Κοινολόγηση Ρυθμιζόμενων Πληροφοριών
12 Δεκεμβρίου 2016
Οδηγία ΟΔ190-2007-05 του 2012 για ισοδύναμες Απαιτήσεις - Τρίτες Χώρες _ ενοποιημένη με ΟΔ190-2007-05(Α)
Οδηγία ΟΔ190-2007-05 του 2012 για ισοδύναμες Απαιτήσεις - Τρίτες Χώρες _ ενοποιημένη με ΟΔ190-2007-05(Α)
07 Οκτωβρίου 2016
Οδηγία ΟΔ190-2007-07 του 2013 για τα Ετήσια Δικαιώματα Εκδοτών
Οδηγία ΟΔ190-2007-07 του 2013 για τα Ετήσια Δικαιώματα Εκδοτών
08 Μαρτίου 2013
Οδηγία ΟΔ190-2007-06 του 2012 για Ειδικό Διαπραγματευτή
Οδηγία ΟΔ190-2007-06 του 2012 για Ειδικό Διαπραγματευτή
26 Νοεμβρίου 2012
Οδηγία ΟΔ190-2007-05 του 2012 για ισοδύναμες Απαιτήσεις - Τρίτες Χώρες
Οδηγία ΟΔ190-2007-05 του 2012 για ισοδύναμες Απαιτήσεις - Τρίτες Χώρες
26 Νοεμβρίου 2012
Οδηγία ΟΔ190-2007-04 του 2012 για τις Πληροφορίες στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση
Οδηγία ΟΔ190-2007-04 του 2012 για τις Πληροφορίες στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση
26 Νοεμβρίου 2012
Οδηγία ΟΔ190-2007-03 του 2012 για την Κοινολόγηση Ρυθμιζόμενων Πληροφοριών
Οδηγία ΟΔ190-2007-03 του 2012 για την Κοινολόγηση Ρυθμιζόμενων Πληροφοριών
26 Νοεμβρίου 2012
Οδηγία ΟΔ190-2007-02 του 2012 για Προυποθέσεις Ανεξαρτησίας μεταξύ ΚΕΠΕΥ και Ετ. Διαχ. με Μητρικές
Οδηγία ΟΔ190-2007-02 του 2012 για Προυποθέσεις Ανεξαρτησίας μεταξύ ΚΕΠΕΥ και Ετ. Διαχ. με Μητρικές
26 Νοεμβρίου 2012
Οδηγία ΟΔ190-2007-05(Α) του 2016 για ισοδύναμες Απαιτήσεις – Τρίτες Χώρες
Οδηγία ΟΔ190-2007-05(Α) του 2016 για ισοδύναμες Απαιτήσεις – Τρίτες Χώρες
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Συνέδρια
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Κόμβος Καινοτομίας
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.