Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Κύρια Νομοθεσία
Κύρια Νομοθεσία
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Κύρια Νομοθεσία
Search:
Ενοποιημένο Κείμενο - Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2019/815 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2018 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό ενιαίου ηλεκτρονικού μορφότυπου αναφοράς
Ενοποιημένο Κείμενο - Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2019/815 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2018 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό ενιαίου ηλεκτρονικού μορφότυπου αναφοράς
18 Φεβρουαρίου 2021
Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/815 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2018 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό ενιαίου ηλεκτρονικού μορφότυπου αναφοράς
Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/815 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2018 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό ενιαίου ηλεκτρονικού μορφότυπου αναφοράς
18 Φεβρουαρίου 2021
Τροποποιητικός Νόμος 56(I)-2017
Τροποποιητικός Νόμος 56(I)-2017
12 Ιουλίου 2017
Ενοποιημένος Νόμος N.190(Ι)-2007,N.72(Ι)-2009,N.143(Ι)-2012,N.60(Ι)-2013,N.163(I)-2014,N.164(I)-2014,N.35(I)-2016, N.56(I)-2017
Ενοποιημένος Νόμος N.190(Ι)-2007,N.72(Ι)-2009,N.143(Ι)-2012,N.60(Ι)-2013,N.163(I)-2014,N.164(I)-2014,N.35(I)-2016, N.56(I)-2017
08 Ιουνίου 2016
Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2015-761
Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2015-761
13 Μαΐου 2016
Τροποποιητικός Νόμος 35(I)-2016
Τροποποιητικός Νόμος 35(I)-2016
08 Απριλίου 2016
Τροποποιητικός Νόμος 164(Ι)-2014
Τροποποιητικός Νόμος 164(Ι)-2014
07 Νοεμβρίου 2014
Τροποποιητικός Νόμος 163(Ι)-2014
Τροποποιητικός Νόμος 163(Ι)-2014
07 Νοεμβρίου 2014
Τροποποιητικός Νόμος 60(Ι)-2013
Τροποποιητικός Νόμος 60(Ι)-2013
12 Ιουλίου 2013
Τροποποιητικός Νόμος 143(I)-2012
Τροποποιητικός Νόμος 143(I)-2012
26 Οκτωβρίου 2012
Ευρωπαικός Κανονισμός 1606-2002
Ευρωπαικός Κανονισμός 1606-2002
11 Σεπτεμβρίου 2012
Τροποποιητικός Νόμος 72(Ι)-2009
Τροποποιητικός Νόμος 72(Ι)-2009
10 Ιουλίου 2009
Ευρωπαικός Κανονισμός 297-2008 - Τροποποιητικός Κ.1606-2002
Ευρωπαικός Κανονισμός 297-2008 - Τροποποιητικός Κ.1606-2002
09 Απριλίου 2008
Νόμος 190(Ι)-2007 Ο περί των Προυποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμος
Νόμος 190(Ι)-2007 Ο περί των Προυποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμος
31 Δεκεμβρίου 2007
Ευρωπαικός Κανονισμός 1569-2007
Ευρωπαικός Κανονισμός 1569-2007
22 Δεκεμβρίου 2007
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Συνέδρια
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Κόμβος Καινοτομίας
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.