Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
Search:
Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων – 10η έκδοση – Ιούλιος 2021 (στα αγγλικά)
Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων – 10η έκδοση – Ιούλιος 2021 (στα αγγλικά)
28 Ιουλίου 2021
Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων – 9η έκδοση – Ιούλιος 2021 (στα αγγλικά)
Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων – 9η έκδοση – Ιούλιος 2021 (στα αγγλικά)
19 Ιουλίου 2021
Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων – 8η έκδοση – Μάιος 2021 (στα αγγλικά)
Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων – 8η έκδοση – Μάιος 2021 (στα αγγλικά)
06 Μαΐου 2021
Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων – 7η έκδοση – Μάρτιος 2021 (στα αγγλικά)
Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων – 7η έκδοση – Μάρτιος 2021 (στα αγγλικά)
31 Μαρτίου 2021
Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων – 6η έκδοση – Ιανουάριος 2021 (στα αγγλικά)
Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων – 6η έκδοση – Ιανουάριος 2021 (στα αγγλικά)
29 Ιανουαρίου 2021
Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων – 5η έκδοση – Νοέμβριος 2020 (στα αγγλικά)
Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων – 5η έκδοση – Νοέμβριος 2020 (στα αγγλικά)
10 Νοεμβρίου 2020
Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων – 4η έκδοση – Φεβρουάριος 2020 (στα αγγλικά)
Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων – 4η έκδοση – Φεβρουάριος 2020 (στα αγγλικά)
19 Φεβρουαρίου 2020
Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων – 3η έκδοση – Δεκέμβριος 2019 (στα αγγλικά)
Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων – 3η έκδοση – Δεκέμβριος 2019 (στα αγγλικά)
14 Ιανουαρίου 2020
Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων – 2η έκδοση – Ιούλιος 2019 (στα αγγλικά)
Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων – 2η έκδοση – Ιούλιος 2019 (στα αγγλικά)
16 Ιουλίου 2019
Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων – 1η έκδοση – Μάρτιος 2019 (στα αγγλικά)
Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων – 1η έκδοση – Μάρτιος 2019 (στα αγγλικά)
12 Απριλίου 2019
Συχνές ερωτήσεις – Ενημερωτικά Δελτία - 30η αναθεωρημένη έκδοση – Απρίλης 2019 (στα αγγλικά)
Συχνές ερωτήσεις – Ενημερωτικά Δελτία - 30η αναθεωρημένη έκδοση – Απρίλης 2019 (στα αγγλικά)
11 Απριλίου 2019
Συχνές ερωτήσεις - Ενημερωτικά Δελτία - 29η αναθεωρημένη έκδοση - Ιανουάριος 2019 (στα αγγλικά)
Συχνές ερωτήσεις - Ενημερωτικά Δελτία - 29η αναθεωρημένη έκδοση - Ιανουάριος 2019 (στα αγγλικά)
27 Μαρτίου 2019
Συχνές ερωτήσεις – Ενημερωτικά Δελτία -28η αναθεωρημένη έκδοση – Μάρτιος 2018 (στα Αγγλικά)
Συχνές ερωτήσεις – Ενημερωτικά Δελτία -28η αναθεωρημένη έκδοση – Μάρτιος 2018 (στα Αγγλικά)
05 Απριλίου 2018
Συχνές ερωτήσεις – Ενημερωτικά Δελτία -27η αναθεωρημένη έκδοση – Οκτώβριος 2017 (στα αγγλικά)
Συχνές ερωτήσεις – Ενημερωτικά Δελτία -27η αναθεωρημένη έκδοση – Οκτώβριος 2017 (στα αγγλικά)
07 Νοεμβρίου 2017
Συχνές ερωτήσεις - Ενημερωτικά Δελτία - 26η αναθεωρημένη έκδοση - Δεκέμβριος 2016 (στα αγγλικά)
Συχνές ερωτήσεις - Ενημερωτικά Δελτία - 26η αναθεωρημένη έκδοση - Δεκέμβριος 2016 (στα αγγλικά)
13 Ιουλίου 2017
Συχνές ερωτήσεις – Ενημερωτικά Δελτία -25η αναθεωρημένη έκδοση – Ιούλιος 2016 (στα αγγλικά)
Συχνές ερωτήσεις – Ενημερωτικά Δελτία -25η αναθεωρημένη έκδοση – Ιούλιος 2016 (στα αγγλικά)
18 Ιουλίου 2016
Συχνές ερωτήσεις – Ενημερωτικά Δελτία -24η αναθεωρημένη έκδοση – Απρίλιος 2016 (στα αγγλικά)
Συχνές ερωτήσεις – Ενημερωτικά Δελτία -24η αναθεωρημένη έκδοση – Απρίλιος 2016 (στα αγγλικά)
07 Απριλίου 2016
Συχνές ερωτήσεις – Ενημερωτικά Δελτία -23η αναθεωρημένη έκδοση – Δεκέμβριος 2015 (στα αγγλικά)
Συχνές ερωτήσεις – Ενημερωτικά Δελτία -23η αναθεωρημένη έκδοση – Δεκέμβριος 2015 (στα αγγλικά)
17 Δεκεμβρίου 2015
Ερωτήσεις και απαντήσεις ESMA
Ερωτήσεις και απαντήσεις ESMA
31 Οκτωβρίου 2014
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.