Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΕΡΩΤΟΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΕΡΩΤΟΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΕΡΩΤΟΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Search:
Ερωταπαντήσεις της ESMA για την εφαρμογή της Οδηγίας UCITS - επικαιροποίηση 23 Ιουλίου 2018 (Αγγλικά)
Ερωταπαντήσεις της ESMA για την εφαρμογή της Οδηγίας UCITS - επικαιροποίηση 23 Ιουλίου 2018 (Αγγλικά)
25 Ιουλίου 2018
Ερωταπαντήσεις της ESMA για την εφαρμογή της Οδηγίας UCITS - επικαιροποίηση Οκτωβρίου 2017 (Αγγλικά)
Ερωταπαντήσεις της ESMA για την εφαρμογή της Οδηγίας UCITS - επικαιροποίηση Οκτωβρίου 2017 (Αγγλικά)
06 Οκτωβρίου 2017
Ερωταπαντήσεις της ESMA για την εφαρμογή της Οδηγίας UCITS - επικαιροποίηση Μαϊου 2017 (Αγγλικά)
Ερωταπαντήσεις της ESMA για την εφαρμογή της Οδηγίας UCITS - επικαιροποίηση Μαϊου 2017 (Αγγλικά)
26 Μαΐου 2017
Ερωταπαντήσεις ESMA για την εφαρμογή της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ (UCITS V) – Επικαιροποίηση Απριλίου 2017 (στα Αγγλικά)
Ερωταπαντήσεις ESMA για την εφαρμογή της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ (UCITS V) – Επικαιροποίηση Απριλίου 2017 (στα Αγγλικά)
12 Μαΐου 2017
Ερωταπαντήσεις ESMA για την εφαρμογή της Οδηγίας 2014/91/EU (UCITS IV) - Επικαιροποίηση Νοεμβρίου 2016 (στα Αγγλικά)
Ερωταπαντήσεις ESMA για την εφαρμογή της Οδηγίας 2014/91/EU (UCITS IV) - Επικαιροποίηση Νοεμβρίου 2016 (στα Αγγλικά)
25 Νοεμβρίου 2016
Ερωταπαντήσεις ESMA για την εφαρμογή της Οδηγίας 2014/91/EU (UCITS IV) - Επικαιροποίηση Απριλίου 2016 (στα Αγγλικά)
Ερωταπαντήσεις ESMA για την εφαρμογή της Οδηγίας 2014/91/EU (UCITS IV) - Επικαιροποίηση Απριλίου 2016 (στα Αγγλικά)
02 Φεβρουαρίου 2016
Ερωτήσεις & απαντήσεις για το έγγραφο για τις Βασικές Πληροφορίες προς Επενδυτές (στα Αγγλικά)
Ερωτήσεις & απαντήσεις για το έγγραφο για τις Βασικές Πληροφορίες προς Επενδυτές (στα Αγγλικά)
25 Σεπτεμβρίου 2012
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.