Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Search:
ΟΔ78-2012-11 για τους όρους και τη διαδικασία διάθεσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ στο έδαφος της Δημοκρατίας (οργάνωση δικτύου διάθεσης)
ΟΔ78-2012-11 για τους όρους και τη διαδικασία διάθεσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ στο έδαφος της Δημοκρατίας (οργάνωση δικτύου διάθεσης)
15 Οκτωβρίου 2012
ΟΔ78-2012-10 για τη δημοσίευση διαφημιστικών ανακοινώσεων ΟΣΕΚΑ
ΟΔ78-2012-10 για τη δημοσίευση διαφημιστικών ανακοινώσεων ΟΣΕΚΑ
15 Οκτωβρίου 2012
ΟΔ78-2012-09 περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου, των εκθέσεων, των συνοπτικών καταστάσεων των ΟΣΕΚΑ & των βασικών πληροφοριών
ΟΔ78-2012-09 περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου, των εκθέσεων, των συνοπτικών καταστάσεων των ΟΣΕΚΑ & των βασικών πληροφοριών
15 Οκτωβρίου 2012
ΟΔ78-2012-08 για το υποχρεωτρικό περιεχόμενο του κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και των καταστατικών εγγράφων της ΕΕΜΚ
ΟΔ78-2012-08 για το υποχρεωτρικό περιεχόμενο του κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και των καταστατικών εγγράφων της ΕΕΜΚ
15 Οκτωβρίου 2012
ΟΔ78-2012-07 για τη διαδικασία παροχής άδειας λειτουργίας σε ΟΣΕΚΑ
ΟΔ78-2012-07 για τη διαδικασία παροχής άδειας λειτουργίας σε ΟΣΕΚΑ
15 Οκτωβρίου 2012
ΟΔ78-2012-06 για τη διαδικασία αναστολής της άδειας λειτουργίας ΕΔ
ΟΔ78-2012-06 για τη διαδικασία αναστολής της άδειας λειτουργίας ΕΔ
15 Οκτωβρίου 2012
ΟΔ78-2012-05 για την ανάθεση μιας ή περισσοτέρων δραστηριοτήτων ή λειτουργιών ΕΔ σε τρίτο
ΟΔ78-2012-05 για την ανάθεση μιας ή περισσοτέρων δραστηριοτήτων ή λειτουργιών ΕΔ σε τρίτο
15 Οκτωβρίου 2012
ΟΔ78-2012-04 για τις περιοδικές εκθέσεις που υποβάλλουν στην ΕΚ οι ΕΔ που κατάγονται από άλλο κράτος μέλος
ΟΔ78-2012-04 για τις περιοδικές εκθέσεις που υποβάλλουν στην ΕΚ οι ΕΔ που κατάγονται από άλλο κράτος μέλος
15 Οκτωβρίου 2012
ΟΔ78-2012-03 03(A) για την οργάνωση τη δομή και της άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΕΔ (εναρμονιστική)
ΟΔ78-2012-03 03(A) για την οργάνωση τη δομή και της άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΕΔ (εναρμονιστική)
15 Οκτωβρίου 2012
ΟΔ78-2012-02 άδεια παροχής υπηρεσιών διασυνοριακώς από ΕΔ (τρίτων χωρών) ή ΕΔ της Δημοκρατίας σε τρίτες χώρες
ΟΔ78-2012-02 άδεια παροχής υπηρεσιών διασυνοριακώς από ΕΔ (τρίτων χωρών) ή ΕΔ της Δημοκρατίας σε τρίτες χώρες
15 Οκτωβρίου 2012
ΟΔ78-2012-01 διαδικασία, τους όρους & τις προυποθέσεις παροχής άδειας λειτουργίας ΕΔ και την υποβολή της αίτησης
ΟΔ78-2012-01 διαδικασία, τους όρους & τις προυποθέσεις παροχής άδειας λειτουργίας ΕΔ και την υποβολή της αίτησης
15 Οκτωβρίου 2012
ΟΔ78-2012-33 για τη διάθεση αλλοδαπών ΟΣΕ στη Δημοκρατία
ΟΔ78-2012-33 για τη διάθεση αλλοδαπών ΟΣΕ στη Δημοκρατία
15 Οκτωβρίου 2012
ΟΔ78-2012-32 για το θεματοφύλακα ΟΣΕΚΑ
ΟΔ78-2012-32 για το θεματοφύλακα ΟΣΕΚΑ
15 Οκτωβρίου 2012
ΟΔ78-2012-32 για το θεματοφύλακα ΟΣΕΚΑ
ΟΔ78-2012-32 για το θεματοφύλακα ΟΣΕΚΑ
Οδηγία σχετικά με Θεματοφύλακα ΟΣΕΚΑ
15 Οκτωβρίου 2012
ΟΔ78-2012-01 για τη διαδικασία, τους όρους και τις προυποθέσεις παροχής άδειας λειτουργίας ΕΔ και την υποβολή της αίτησης
ΟΔ78-2012-01 για τη διαδικασία, τους όρους και τις προυποθέσεις παροχής άδειας λειτουργίας ΕΔ και την υποβολή της αίτησης
Οδηγίες σχετικά με Εταιρείες Διαχείρισης
15 Οκτωβρίου 2012
ΟΔ78-2012-02 για την άδεια παροχής υπηρεσιών διασυνοριακώς από ΕΔ (τρίτων χωρών) ή ΕΔ της Δημοκρατίας σε τρίτες χώρες
ΟΔ78-2012-02 για την άδεια παροχής υπηρεσιών διασυνοριακώς από ΕΔ (τρίτων χωρών) ή ΕΔ της Δημοκρατίας σε τρίτες χώρες
Οδηγίες σχετικά με Εταιρείες Διαχείρισης
15 Οκτωβρίου 2012
 |<  <  1 - 2 >  >|
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.