Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Δευτερογενής Νομοθεσία
Δευτερογενής Νομοθεσία
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Δευτερογενής Νομοθεσία
Search:
ΟΔ78-2012-34(B) για τα πληρωτέα δικαιώματα και ετήσιες εισφορές
ΟΔ78-2012-34(B) για τα πληρωτέα δικαιώματα και ετήσιες εισφορές
11 Απριλίου 2023
ΟΔ78-2012-03(Α) για την οργάνωση, τη δομή και την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΕΔ
ΟΔ78-2012-03(Α) για την οργάνωση, τη δομή και την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΕΔ
25 Ιουλίου 2022
ΟΔ78-2012-03(Γ) για την οργάνωση, τη δομή και την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΕΔ
ΟΔ78-2012-03(Γ) για την οργάνωση, τη δομή και την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΕΔ
25 Ιουλίου 2022
ΟΔ78-2012-03(Β) για την οργάνωση, τη δομή και την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΕΔ
ΟΔ78-2012-03(Β) για την οργάνωση, τη δομή και την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΕΔ
13 Μαΐου 2016
ΟΔ78-2012-23 για τους Διαπραγματεύσιμους ΟΣΕΚΑ (Exchange Traded Funds)
ΟΔ78-2012-23 για τους Διαπραγματεύσιμους ΟΣΕΚΑ (Exchange Traded Funds)
13 Μαΐου 2016
ΟΔ78-2012-22 για τους ΟΣΕΚΑ που αναπαράγουν τη σύνθεση χρηματιστηριακού δείκτη μετοχών ή ομολογιών (index funds)
ΟΔ78-2012-22 για τους ΟΣΕΚΑ που αναπαράγουν τη σύνθεση χρηματιστηριακού δείκτη μετοχών ή ομολογιών (index funds)
13 Μαΐου 2016
ΟΔ78-2012-14 για τις τεχνικές αποτελεσματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου (efficient portfolio management techniques)
ΟΔ78-2012-14 για τις τεχνικές αποτελεσματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου (efficient portfolio management techniques)
13 Μαΐου 2016
ΟΔ78-2012-24 για τις προσβάσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Επιτροπής
ΟΔ78-2012-24 για τις προσβάσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Επιτροπής
20 Δεκεμβρίου 2013
Απόφαση Υπουργού Οικονομικών για κατάλογο αγορών τρίτων χωρών για επενδύσεις ΟΣΕΚΑ
Απόφαση Υπουργού Οικονομικών για κατάλογο αγορών τρίτων χωρών για επενδύσεις ΟΣΕΚΑ
16 Αυγούστου 2013
ΟΔ78-2012-34 για τα πληρωτέα δικαιώματα και ετήσιες εισφορες
ΟΔ78-2012-34 για τα πληρωτέα δικαιώματα και ετήσιες εισφορες
07 Ιουνίου 2013
ΟΔ78-2012-35-ΟΣΕΚΑ χρηματαγοράς
ΟΔ78-2012-35-ΟΣΕΚΑ χρηματαγοράς
01 Φεβρουαρίου 2013
ΟΔ78-2012-30 για τη γνωστοποίηση γεγονότων ΟΣΕΚΑ άλλων κρατών μελών
ΟΔ78-2012-30 για τη γνωστοποίηση γεγονότων ΟΣΕΚΑ άλλων κρατών μελών
15 Οκτωβρίου 2012
ΟΔ78-2012-29 για τη διάλυση και εκκαθαριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
ΟΔ78-2012-29 για τη διάλυση και εκκαθαριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
15 Οκτωβρίου 2012
ΟΔ78-2012-28 για τη συνέχιση λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου από και προς τη Δημοκρατία
ΟΔ78-2012-28 για τη συνέχιση λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου από και προς τη Δημοκρατία
15 Οκτωβρίου 2012
ΟΔ78-2012-27 για τη διάσπαση ΟΣΕΚΑ
ΟΔ78-2012-27 για τη διάσπαση ΟΣΕΚΑ
15 Οκτωβρίου 2012
ΟΔ78-2012-26 για το κοινό σχέδιο συγχώνευσης που καταρτίζουν ο απορροφών και απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ
ΟΔ78-2012-26 για το κοινό σχέδιο συγχώνευσης που καταρτίζουν ο απορροφών και απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ
15 Οκτωβρίου 2012
ΟΔ78-2012-25 για τις συγχωνεύσεις ΟΣΕΚΑ (εναρμονιστική)
ΟΔ78-2012-25 για τις συγχωνεύσεις ΟΣΕΚΑ (εναρμονιστική)
15 Οκτωβρίου 2012
ΟΔ78-2012-31 για τη μεταφορά εγγεγραμμένου γραφείου ΕΕΜΚ και ΕΔ
ΟΔ78-2012-31 για τη μεταφορά εγγεγραμμένου γραφείου ΕΕΜΚ και ΕΔ
15 Οκτωβρίου 2012
ΟΔ78-2012-21 για τους ΟΣΕΚΑ που επενδύουν σε μερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ ή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (fund of funds)
ΟΔ78-2012-21 για τους ΟΣΕΚΑ που επενδύουν σε μερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ ή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (fund of funds)
15 Οκτωβρίου 2012
ΟΔ78-2012-20 για τις δομές κύριου - τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ (εναρμονιστική)
ΟΔ78-2012-20 για τις δομές κύριου - τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ (εναρμονιστική)
15 Οκτωβρίου 2012
ΟΔ78-2012-19 για τη συγκρότηση, λειτουργία και τη διάλυση ΟΣΕΚΑ με περισσότερα επενδυτικά τμήματα (umbrella funds)
ΟΔ78-2012-19 για τη συγκρότηση, λειτουργία και τη διάλυση ΟΣΕΚΑ με περισσότερα επενδυτικά τμήματα (umbrella funds)
15 Οκτωβρίου 2012
ΟΔ78-2012-18 για τους ΟΣΕΚΑ εγγυημένου κεφαλαίου ή εγγυημένης απόδοσης
ΟΔ78-2012-18 για τους ΟΣΕΚΑ εγγυημένου κεφαλαίου ή εγγυημένης απόδοσης
15 Οκτωβρίου 2012
ΟΔ78-2012-17 για την εισαγωγή ΕΕΜΚ σε χρηματιστηριακή αγορά
ΟΔ78-2012-17 για την εισαγωγή ΕΕΜΚ σε χρηματιστηριακή αγορά
15 Οκτωβρίου 2012
ΟΔ78-2012-16 για τις περιπτώσεις ανακρίβειας της καθαρής αξίας του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ (λάθος στον υπολογισμό του NAV)
ΟΔ78-2012-16 για τις περιπτώσεις ανακρίβειας της καθαρής αξίας του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ (λάθος στον υπολογισμό του NAV)
15 Οκτωβρίου 2012
 |<  < 1 - 2  >  >| 
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Συνέδρια
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Κόμβος Καινοτομίας
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.