Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Search:
ΟΔ78-2012-03(Α) για την οργάνωση, τη δομή και την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΕΔ
ΟΔ78-2012-03(Α) για την οργάνωση, τη δομή και την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΕΔ
25 Ιουλίου 2022
ΟΔ78-2012-03(Γ) για την οργάνωση, τη δομή και την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΕΔ
ΟΔ78-2012-03(Γ) για την οργάνωση, τη δομή και την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΕΔ
25 Ιουλίου 2022
ΟΔ78-2012-03(Β) για την οργάνωση, τη δομή και την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΕΔ
ΟΔ78-2012-03(Β) για την οργάνωση, τη δομή και την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΕΔ
13 Μαΐου 2016
ΟΔ78-2012-23 για τους Διαπραγματεύσιμους ΟΣΕΚΑ (Exchange Traded Funds)
ΟΔ78-2012-23 για τους Διαπραγματεύσιμους ΟΣΕΚΑ (Exchange Traded Funds)
13 Μαΐου 2016
ΟΔ78-2012-22 για τους ΟΣΕΚΑ που αναπαράγουν τη σύνθεση χρηματιστηριακού δείκτη μετοχών ή ομολογιών (index funds)
ΟΔ78-2012-22 για τους ΟΣΕΚΑ που αναπαράγουν τη σύνθεση χρηματιστηριακού δείκτη μετοχών ή ομολογιών (index funds)
13 Μαΐου 2016
ΟΔ78-2012-14 για τις τεχνικές αποτελεσματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου (efficient portfolio management techniques)
ΟΔ78-2012-14 για τις τεχνικές αποτελεσματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου (efficient portfolio management techniques)
13 Μαΐου 2016
ΟΔ78-2012-24 για τις προσβάσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Επιτροπής
ΟΔ78-2012-24 για τις προσβάσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Επιτροπής
20 Δεκεμβρίου 2013
Απόφαση Υπουργού Οικονομικών για κατάλογο αγορών τρίτων χωρών για επενδύσεις ΟΣΕΚΑ
Απόφαση Υπουργού Οικονομικών για κατάλογο αγορών τρίτων χωρών για επενδύσεις ΟΣΕΚΑ
16 Αυγούστου 2013
ΟΔ78-2012-34 για τα πληρωτέα δικαιώματα και ετήσιες εισφορες
ΟΔ78-2012-34 για τα πληρωτέα δικαιώματα και ετήσιες εισφορες
07 Ιουνίου 2013
ΟΔ78-2012-35-ΟΣΕΚΑ χρηματαγοράς
ΟΔ78-2012-35-ΟΣΕΚΑ χρηματαγοράς
01 Φεβρουαρίου 2013
ΟΔ78-2012-30 για τη γνωστοποίηση γεγονότων ΟΣΕΚΑ άλλων κρατών μελών
ΟΔ78-2012-30 για τη γνωστοποίηση γεγονότων ΟΣΕΚΑ άλλων κρατών μελών
15 Οκτωβρίου 2012
ΟΔ78-2012-29 για τη διάλυση και εκκαθαριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
ΟΔ78-2012-29 για τη διάλυση και εκκαθαριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
15 Οκτωβρίου 2012
ΟΔ78-2012-28 για τη συνέχιση λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου από και προς τη Δημοκρατία
ΟΔ78-2012-28 για τη συνέχιση λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου από και προς τη Δημοκρατία
15 Οκτωβρίου 2012
ΟΔ78-2012-27 για τη διάσπαση ΟΣΕΚΑ
ΟΔ78-2012-27 για τη διάσπαση ΟΣΕΚΑ
15 Οκτωβρίου 2012
ΟΔ78-2012-26 για το κοινό σχέδιο συγχώνευσης που καταρτίζουν ο απορροφών και απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ
ΟΔ78-2012-26 για το κοινό σχέδιο συγχώνευσης που καταρτίζουν ο απορροφών και απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ
15 Οκτωβρίου 2012
ΟΔ78-2012-25 για τις συγχωνεύσεις ΟΣΕΚΑ (εναρμονιστική)
ΟΔ78-2012-25 για τις συγχωνεύσεις ΟΣΕΚΑ (εναρμονιστική)
15 Οκτωβρίου 2012
ΟΔ78-2012-31 για τη μεταφορά εγγεγραμμένου γραφείου ΕΕΜΚ και ΕΔ
ΟΔ78-2012-31 για τη μεταφορά εγγεγραμμένου γραφείου ΕΕΜΚ και ΕΔ
15 Οκτωβρίου 2012
ΟΔ78-2012-21 για τους ΟΣΕΚΑ που επενδύουν σε μερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ ή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (fund of funds)
ΟΔ78-2012-21 για τους ΟΣΕΚΑ που επενδύουν σε μερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ ή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (fund of funds)
15 Οκτωβρίου 2012
ΟΔ78-2012-20 για τις δομές κύριου - τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ (εναρμονιστική)
ΟΔ78-2012-20 για τις δομές κύριου - τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ (εναρμονιστική)
15 Οκτωβρίου 2012
ΟΔ78-2012-19 για τη συγκρότηση, λειτουργία και τη διάλυση ΟΣΕΚΑ με περισσότερα επενδυτικά τμήματα (umbrella funds)
ΟΔ78-2012-19 για τη συγκρότηση, λειτουργία και τη διάλυση ΟΣΕΚΑ με περισσότερα επενδυτικά τμήματα (umbrella funds)
15 Οκτωβρίου 2012
ΟΔ78-2012-18 για τους ΟΣΕΚΑ εγγυημένου κεφαλαίου ή εγγυημένης απόδοσης
ΟΔ78-2012-18 για τους ΟΣΕΚΑ εγγυημένου κεφαλαίου ή εγγυημένης απόδοσης
15 Οκτωβρίου 2012
ΟΔ78-2012-17 για την εισαγωγή ΕΕΜΚ σε χρηματιστηριακή αγορά
ΟΔ78-2012-17 για την εισαγωγή ΕΕΜΚ σε χρηματιστηριακή αγορά
15 Οκτωβρίου 2012
ΟΔ78-2012-16 για τις περιπτώσεις ανακρίβειας της καθαρής αξίας του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ (λάθος στον υπολογισμό του NAV)
ΟΔ78-2012-16 για τις περιπτώσεις ανακρίβειας της καθαρής αξίας του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ (λάθος στον υπολογισμό του NAV)
15 Οκτωβρίου 2012
ΟΔ78-2012-15 για τις μεθόδους και του κανόνες αποτίμησης της αξίας των στοιχείων στα οποία επενδύουν οι ΟΣΕΚΑ
ΟΔ78-2012-15 για τις μεθόδους και του κανόνες αποτίμησης της αξίας των στοιχείων στα οποία επενδύουν οι ΟΣΕΚΑ
15 Οκτωβρίου 2012
 |<  < 1 - 2  >  >| 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΠΜΔ)
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved.