Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Έντυπα
Έντυπα
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Έντυπα
Search:
Έντυπο CRE-IF
Έντυπο CRE-IF
19 Ιανουαρίου 2024
QST - Έντυπο για Εταιρείες Διαχείρισης (Version 21)
QST - Έντυπο για Εταιρείες Διαχείρισης (Version 21)
04 Ιανουαρίου 2024
Έντυπο RECD
Έντυπο RECD
28 Φεβρουαρίου 2019
Τυποποιημένη επιστολή κοινοποίησης και βεβαίωση ΟΣΕΚΑ αναφορικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 5842010 της Επιτροπής
Τυποποιημένη επιστολή κοινοποίησης και βεβαίωση ΟΣΕΚΑ αναφορικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 5842010 της Επιτροπής
Έντυπα Ημεδαπών ΟΣΕΚΑ
01 Ιουλίου 2010
Έντυπο Ε78-2012-07 Αίτηση Χορήγησης Άδειας Λειτουργίας ΕΕΜΚ που δεν διορίζει Εταιρεία Διαχείρισης (Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας ΟΔ78-2012-07)
Έντυπο Ε78-2012-07 Αίτηση Χορήγησης Άδειας Λειτουργίας ΕΕΜΚ που δεν διορίζει Εταιρεία Διαχείρισης (Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας ΟΔ78-2012-07)
Έντυπα Ημεδαπών ΟΣΕΚΑ
Έντυπο Ε78-2012-06-Αίτηση Χορήγησης Άδειας Λειτουργίας ΕΕΜΚ που διορίζει Εταιρεία Διαχείρισης (Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας ΟΔ78-2012-07)
Έντυπο Ε78-2012-06-Αίτηση Χορήγησης Άδειας Λειτουργίας ΕΕΜΚ που διορίζει Εταιρεία Διαχείρισης (Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας ΟΔ78-2012-07)
Έντυπα Ημεδαπών ΟΣΕΚΑ
Έντυπο Ε78-2012-05 Αίτηση Χορήγησης Άδειας Λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Παράρτημα Ι της Οδηγίας ΟΔ78-2012-07)
Έντυπο Ε78-2012-05 Αίτηση Χορήγησης Άδειας Λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Παράρτημα Ι της Οδηγίας ΟΔ78-2012-07)
Έντυπα Ημεδαπών ΟΣΕΚΑ
Έντυπο Ε78-2012-02-Ερωτηματολόγιο (Τύπος Ι της Οδηγίας ΟΔ78-2012-07)
Έντυπο Ε78-2012-02-Ερωτηματολόγιο (Τύπος Ι της Οδηγίας ΟΔ78-2012-07)
Έντυπα Ημεδαπών ΟΣΕΚΑ
Checklist-Ε78-2012-04 Πρόγραμμα ελέγχου (checklist) για τα Καταστατικά Έγγραφα Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου
Checklist-Ε78-2012-04 Πρόγραμμα ελέγχου (checklist) για τα Καταστατικά Έγγραφα Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου
Έντυπα Ημεδαπών ΟΣΕΚΑ
Checklist-E78-2012-05 Πρόγραμμα ελέγχου για το έγγραφο για Βασικές Πληροφορίες ΟΣΕΚΑ προς επενδυτές
Checklist-E78-2012-05 Πρόγραμμα ελέγχου για το έγγραφο για Βασικές Πληροφορίες ΟΣΕΚΑ προς επενδυτές
Έντυπα Ημεδαπών ΟΣΕΚΑ
Checklist-E78-2012-03 Πρόγραμμα ελέγχου (checklist) για το Ενημερωτικό Δελτίο Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου
Checklist-E78-2012-03 Πρόγραμμα ελέγχου (checklist) για το Ενημερωτικό Δελτίο Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου
Έντυπα Ημεδαπών ΟΣΕΚΑ
Checklist-E78-2012-02 Πρόγραμμα ελέγχου (checklist) για τον Κανονισμό Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Checklist-E78-2012-02 Πρόγραμμα ελέγχου (checklist) για τον Κανονισμό Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Έντυπα Ημεδαπών ΟΣΕΚΑ
Checklist-E78-2012-01 Πρόγραμμα ελέγχου (checklist) για το Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Checklist-E78-2012-01 Πρόγραμμα ελέγχου (checklist) για το Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Έντυπα Ημεδαπών ΟΣΕΚΑ
Έντυπο Ε78-2012-11 Πίνακας με στοιχεία για τη διάθεση και την εξαγοράεπαναγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία
Έντυπο Ε78-2012-11 Πίνακας με στοιχεία για τη διάθεση και την εξαγοράεπαναγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία
Έντυπο Ε78-2012-09 Αίτηση για τη διάθεση μεριδίων στη Δημοκρατία ΟΣΕ από κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, μη υπαγόμενο στην Οδηγία 200965ΕΚ
Έντυπο Ε78-2012-09 Αίτηση για τη διάθεση μεριδίων στη Δημοκρατία ΟΣΕ από κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, μη υπαγόμενο στην Οδηγία 200965ΕΚ
Έντυπα Αλλοδαπών ΟΣΕΚΑ
Form 78-2012-10 Κανόνες Διάθεσης (marketing) & άλλοι ειδικοί κανόνες στην Κύπρο (στα Αγγλικά)
Form 78-2012-10 Κανόνες Διάθεσης (marketing) & άλλοι ειδικοί κανόνες στην Κύπρο (στα Αγγλικά)
Έντυπα Αλλοδαπών ΟΣΕΚΑ
Πρόσθετο Έντυπο F78-2012-08 (Παράρτημα IV της Οδηγίας DI 78-2012-07) – Διαθέσιμο στην Αγγλική γλώσσα μόνο
Πρόσθετο Έντυπο F78-2012-08 (Παράρτημα IV της Οδηγίας DI 78-2012-07) – Διαθέσιμο στην Αγγλική γλώσσα μόνο
Έντυπα Ημεδαπών ΕΔ
Πρόγραμμα ελέγχου E78-2012-07 για τον Εσωτερικό Κανονισμό της αιτήτριας (διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά)
Πρόγραμμα ελέγχου E78-2012-07 για τον Εσωτερικό Κανονισμό της αιτήτριας (διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά)
Έντυπα Ημεδαπών ΕΔ
Έντυπο Ε78-2012-02 Ερωτηματολόγιο (Παράρτημα Ι της Οδηγίας ΟΔ78-2012-01)
Έντυπο Ε78-2012-02 Ερωτηματολόγιο (Παράρτημα Ι της Οδηγίας ΟΔ78-2012-01)
Έντυπα Ημεδαπών ΕΔ
Έντυπο Ε78-2012-01 Αιτήση Χορήγησης/επέκτασης άδειας Εταιρείας Διαχείρισης
Έντυπο Ε78-2012-01 Αιτήση Χορήγησης/επέκτασης άδειας Εταιρείας Διαχείρισης
Έντυπα Ημεδαπών ΕΔ
Έντυπο E78-2012-04 Αίτηση για χορήγηση άδειας ανάθεσης διαχείρισης επενδύσεων ΟΣΕΚΑ ή άλλου ΟΣΕ σύμφωνα με το άρθρο (2)(α)(ii) του Νόμου
Έντυπο E78-2012-04 Αίτηση για χορήγηση άδειας ανάθεσης διαχείρισης επενδύσεων ΟΣΕΚΑ ή άλλου ΟΣΕ σύμφωνα με το άρθρο (2)(α)(ii) του Νόμου
Έντυπα Ημεδαπών ΕΔ
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Συνέδρια
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Κόμβος Καινοτομίας
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.