Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΕΑΚΚΑ Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις διαφημιστικές ανακοινώσεις βάσει του κανονισμού για τη διασυνοριακή διανομή κεφαλαίων (ESMA34-45-1272)
ΕΑΚΚΑ Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις διαφημιστικές ανακοινώσεις βάσει του κανονισμού για τη διασυνοριακή διανομή κεφαλαίων (ESMA34-45-1272)
13 Οκτωβρίου 2021
Κατευθυντήριες γραμμές (ESMA/2016/575) σχετικά με τις ορθές πολιτικές αποδοχών βάσει της Οδηγίας ΟΣΕΚΑ
Κατευθυντήριες γραμμές (ESMA/2016/575) σχετικά με τις ορθές πολιτικές αποδοχών βάσει της Οδηγίας ΟΣΕΚΑ
13 Δεκεμβρίου 2016
Τελική Έκθεση ΕΑΚΑΑ για τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με ορθές πολιτικές αποδοχών σύμφωνα με τις Οδηγίες (ΕΕ) ΟΣΕΚΑ και ΔΟΕΕ
Τελική Έκθεση ΕΑΚΑΑ για τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με ορθές πολιτικές αποδοχών σύμφωνα με τις Οδηγίες (ΕΕ) ΟΣΕΚΑ και ΔΟΕΕ
06 Απριλίου 2016
Υπόδειγμα της CESR για το έγγραφο για τις Βασικές Πληροφορίες προς Επενδυτές (στα Αγγλικά)
Υπόδειγμα της CESR για το έγγραφο για τις Βασικές Πληροφορίες προς Επενδυτές (στα Αγγλικά)
20 Δεκεμβρίου 2010
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά µε τα διαπραγµατεύσιµα αµοιβαία κεφάλαια και άλλα θέµατα που αφορούν τους ΟΣΕΚΑ (ESMA/2014/937)
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά µε τα διαπραγµατεύσιµα αµοιβαία κεφάλαια και άλλα θέµατα που αφορούν τους ΟΣΕΚΑ (ESMA/2014/937)
18 Οκτωβρίου 2016
Κατευθυντήριες γραμμές-υπολογισμό του Synthetic Risk & Reward Indicator στο έγγραφο-Βασικές Πληροφορίες προς Επενδυτές (στα Αγγλικά)
Κατευθυντήριες γραμμές-υπολογισμό του Synthetic Risk & Reward Indicator στο έγγραφο-Βασικές Πληροφορίες προς Επενδυτές (στα Αγγλικά)
01 Ιουλίου 2010
Κατευθυντήριες γραμμές επί των σεναρίων αποδόσεων για το έγγραφο για τις Βασικές Πληροφορίες προς Επενδυτές για δομημένους ΟΣΕΚΑ (στα Αγγλικά)
Κατευθυντήριες γραμμές επί των σεναρίων αποδόσεων για το έγγραφο για τις Βασικές Πληροφορίες προς Επενδυτές για δομημένους ΟΣΕΚΑ (στα Αγγλικά)
20 Δεκεμβρίου 2010
Κατευθυντήριες γραμμές για τα ETFs και άλλα θέματα ΟΣΕΚΑ & θέματα UCITS & Repos (στα Αγγλικά)
Κατευθυντήριες γραμμές για τα ETFs και άλλα θέματα ΟΣΕΚΑ & θέματα UCITS & Repos (στα Αγγλικά)
25 Ιουλίου 2012
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΠΜΔ)
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved.