Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Search:
Ερωταπαντήσεις της ESMA για την εφαρμογή της Οδηγίας UCITS - επικαιροποίηση 23 Ιουλίου 2018 (Αγγλικά)
Ερωταπαντήσεις της ESMA για την εφαρμογή της Οδηγίας UCITS - επικαιροποίηση 23 Ιουλίου 2018 (Αγγλικά)
25 Ιουλίου 2018
Ερωταπαντήσεις της ESMA για την εφαρμογή της Οδηγίας UCITS - επικαιροποίηση Οκτωβρίου 2017 (Αγγλικά)
Ερωταπαντήσεις της ESMA για την εφαρμογή της Οδηγίας UCITS - επικαιροποίηση Οκτωβρίου 2017 (Αγγλικά)
06 Οκτωβρίου 2017
Ερωταπαντήσεις της ESMA για την εφαρμογή της Οδηγίας UCITS - επικαιροποίηση Μαϊου 2017 (Αγγλικά)
Ερωταπαντήσεις της ESMA για την εφαρμογή της Οδηγίας UCITS - επικαιροποίηση Μαϊου 2017 (Αγγλικά)
26 Μαΐου 2017
Ερωταπαντήσεις ESMA για την εφαρμογή της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ (UCITS V) – Επικαιροποίηση Απριλίου 2017 (στα Αγγλικά)
Ερωταπαντήσεις ESMA για την εφαρμογή της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ (UCITS V) – Επικαιροποίηση Απριλίου 2017 (στα Αγγλικά)
12 Μαΐου 2017
Κατευθυντήριες γραμμές (ESMA/2016/575) σχετικά με τις ορθές πολιτικές αποδοχών βάσει της Οδηγίας ΟΣΕΚΑ
Κατευθυντήριες γραμμές (ESMA/2016/575) σχετικά με τις ορθές πολιτικές αποδοχών βάσει της Οδηγίας ΟΣΕΚΑ
13 Δεκεμβρίου 2016
Ερωταπαντήσεις ESMA για την εφαρμογή της Οδηγίας 2014/91/EU (UCITS IV) - Επικαιροποίηση Νοεμβρίου 2016 (στα Αγγλικά)
Ερωταπαντήσεις ESMA για την εφαρμογή της Οδηγίας 2014/91/EU (UCITS IV) - Επικαιροποίηση Νοεμβρίου 2016 (στα Αγγλικά)
25 Νοεμβρίου 2016
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά µε τα διαπραγµατεύσιµα αµοιβαία κεφάλαια και άλλα θέµατα που αφορούν τους ΟΣΕΚΑ (ESMA/2014/937)
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά µε τα διαπραγµατεύσιµα αµοιβαία κεφάλαια και άλλα θέµατα που αφορούν τους ΟΣΕΚΑ (ESMA/2014/937)
18 Οκτωβρίου 2016
Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/438 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις υποχρεώσεις των θεματοφυλάκων
Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/438 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις υποχρεώσεις των θεματοφυλάκων
28 Ιουλίου 2016
Τελική Έκθεση ΕΑΚΑΑ για τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με ορθές πολιτικές αποδοχών σύμφωνα με τις Οδηγίες (ΕΕ) ΟΣΕΚΑ και ΔΟΕΕ
Τελική Έκθεση ΕΑΚΑΑ για τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με ορθές πολιτικές αποδοχών σύμφωνα με τις Οδηγίες (ΕΕ) ΟΣΕΚΑ και ΔΟΕΕ
06 Απριλίου 2016
Ερωταπαντήσεις ESMA για την εφαρμογή της Οδηγίας 2014/91/EU (UCITS IV) - Επικαιροποίηση Απριλίου 2016 (στα Αγγλικά)
Ερωταπαντήσεις ESMA για την εφαρμογή της Οδηγίας 2014/91/EU (UCITS IV) - Επικαιροποίηση Απριλίου 2016 (στα Αγγλικά)
02 Φεβρουαρίου 2016
Ερωτήσεις & απαντήσεις για το έγγραφο για τις Βασικές Πληροφορίες προς Επενδυτές (στα Αγγλικά)
Ερωτήσεις & απαντήσεις για το έγγραφο για τις Βασικές Πληροφορίες προς Επενδυτές (στα Αγγλικά)
25 Σεπτεμβρίου 2012
Κατευθυντήριες γραμμές για τα ETFs και άλλα θέματα ΟΣΕΚΑ & θέματα UCITS & Repos (στα Αγγλικά)
Κατευθυντήριες γραμμές για τα ETFs και άλλα θέματα ΟΣΕΚΑ & θέματα UCITS & Repos (στα Αγγλικά)
25 Ιουλίου 2012
Πρακτικές διευθετήσεις αναφορικά με την αργή μεταφορά της Οδηγίας UCITS IV (στα Αγγλικά)
Πρακτικές διευθετήσεις αναφορικά με την αργή μεταφορά της Οδηγίας UCITS IV (στα Αγγλικά)
13 Οκτωβρίου 2011
Οδηγός για απλή γλώσσα και παρουσίαση του εγγράφου για τις Βασικές Πληροφορίες προς Επενδυτές (στα Αγγλικά)
Οδηγός για απλή γλώσσα και παρουσίαση του εγγράφου για τις Βασικές Πληροφορίες προς Επενδυτές (στα Αγγλικά)
20 Δεκεμβρίου 2010
Υπόδειγμα της CESR για το έγγραφο για τις Βασικές Πληροφορίες προς Επενδυτές (στα Αγγλικά)
Υπόδειγμα της CESR για το έγγραφο για τις Βασικές Πληροφορίες προς Επενδυτές (στα Αγγλικά)
20 Δεκεμβρίου 2010
Κατευθυντήριες γραμμές επί των σεναρίων αποδόσεων για το έγγραφο για τις Βασικές Πληροφορίες προς Επενδυτές για δομημένους ΟΣΕΚΑ (στα Αγγλικά)
Κατευθυντήριες γραμμές επί των σεναρίων αποδόσεων για το έγγραφο για τις Βασικές Πληροφορίες προς Επενδυτές για δομημένους ΟΣΕΚΑ (στα Αγγλικά)
20 Δεκεμβρίου 2010
Οδηγία 2010-42-ΕΚ σχετικά με εφαρμογή Οδηγίας 2010-65-ΕΚ
Οδηγία 2010-42-ΕΚ σχετικά με εφαρμογή Οδηγίας 2010-65-ΕΚ
10 Ιουλίου 2010
Οδηγία 2010-43-ΕΚ σχετικά με εφαρμογή Οδηγίας 2010-65-ΕΚ
Οδηγία 2010-43-ΕΚ σχετικά με εφαρμογή Οδηγίας 2010-65-ΕΚ
10 Ιουλίου 2010
Κανονισμός 583-2010 σχετικά με την εφαρμογή Οδηγίας 2010-65-ΕΚ
Κανονισμός 583-2010 σχετικά με την εφαρμογή Οδηγίας 2010-65-ΕΚ
10 Ιουλίου 2010
Κανονισμός 584-2010 σχετικά με την εφαρμογή Οδηγίας 2010-65-ΕΚ
Κανονισμός 584-2010 σχετικά με την εφαρμογή Οδηγίας 2010-65-ΕΚ
10 Ιουλίου 2010
 |<  < 1 - 2  >  >| 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 03.06.2019)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.