Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Έντυπα
Έντυπα
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Έντυπα
Search:
Έντυπο CRE-IF
Έντυπο CRE-IF
19 Ιανουαρίου 2024
QST - Έντυπο για Εταιρείες Διαχείρισης (Version 21)
QST - Έντυπο για Εταιρείες Διαχείρισης (Version 21)
04 Ιανουαρίου 2024
Έντυπο αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο στο Μητρώο ΚΟΕΕ (Έντυπο 124-00-01)
Έντυπο αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο στο Μητρώο ΚΟΕΕ (Έντυπο 124-00-01)
04 Αυγούστου 2020
Άντληση κεφαλαίου από Επενδυτικά Ταμεία (Έντυπο 124-00-002 in English)
Άντληση κεφαλαίου από Επενδυτικά Ταμεία (Έντυπο 124-00-002 in English)
07 Ιουνίου 2019
Έντυπο RECD
Έντυπο RECD
28 Φεβρουαρίου 2019
Ε131-2014-03 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Ε131-2014-03 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Ε131-2014-01Σ2 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΕΕΠΑΠ ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ
Ε131-2014-01Σ2 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΕΕΠΑΠ ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ
Ε131-2014-01Σ1 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΟΕΕΠΑΠ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ
Ε131-2014-01Σ1 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΟΕΕΠΑΠ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ
Ε131-2014-01 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΕΕΠΑΠ
Ε131-2014-01 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΕΕΠΑΠ
Ε131-2014-04 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ OEE
Ε131-2014-04 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ OEE
Ε131-2014-02Σ2 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΕΕ ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ
Ε131-2014-02Σ2 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΕΕ ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ
Ε131-2014-02Σ1 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΟΕΕ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΥ
Ε131-2014-02Σ1 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΟΕΕ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΥ
Ε131-2014-02 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OEE
Ε131-2014-02 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OEE
T56/01B - ΕΚΘΕΣΗ ΟΕΕ
T56/01B - ΕΚΘΕΣΗ ΟΕΕ
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Συνέδρια
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Κόμβος Καινοτομίας
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.